Advarsel til regeringen: Nye busregler risikerer at nedlægge ruter i yderområder

Lovforslag vil undergrave den offentlige trafik, lyder kritikken.

Regeringen og DF vil åbne op for flere fjernbus-ruter i hele landet, så især studerende og pensionister får bedre og billigere muligheder for at rejse rundt. Men det risikerer at undergrave den offentlige trafik, lyder kritikken. (Foto: © Mads Joakim Rimer Rasmussen, Scanpix)

Der er omtrent lige så langt fra København til Odense som fra Esbjerg til Odense. Alligevel er det i dag kun tilladt private fjernbusser at have en rute på den første strækning. Det skyldes "mærkelige regler", som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil liberalisere.

Det betyder, at private fjernbusselskaber som Flixbus snart vil kunne oprette ruter alle steder i landet, så længe der er minimum 75 km mellem stoppestederne, og de tilbyder mindst én dobbelttur fem gange om ugen på ruten.

Fjernbusserne er generelt markant billigere end de offentlige busser og tog, så lovforslaget vil give langt flere langt bedre mulighed for at rejse rundt i landet, mener regeringen.

Men en lang række kritikere advarer mod, at lovforslaget vil undergrave den offentlige kollektive trafik og i værste fald lukke eksisterende busruter.

- Vores frygt er, at man må nedlægge kommunale og regionale ruter eller give dem et endnu større underskud, siger Claus Wistoft, der er formand for foreningen Trafikselskaberne i Danmark og viceborgmester valgt for Venstre i Syddjurs Kommune.

Ny 75 km-grænse

I dag betyder reglerne, at en fjernbusrute i udgangspunktet skal krydse minimum to trafikselskabers områder. Dermed er det forskelligt fra landsdel til landsdel, hvor lang en fjernbusrute minimum skal være. Det skal den nye 75 km-grænse gøre op med.

- Med en grænse på kun 75 km åbner man op for en direkte konkurrence med den regionale trafik, eksempelvis på strækningen Aarhus-Herning, hvor du ikke må køre med fjernbus i dag, siger Nikolaj Wendelboe, der er administrerende direktør i trafikselskabet Arriva, og fortsætter:

- En fjernbus mellem Herning og Aarhus vil kunne tilbyde nogle billetpriser på de attraktive afgange, hvor der er rigtig mange passagerer, som vi ikke kan konkurrere med. Men på de mindre attraktive afgange om aftenen eller midt på dagen er fjernbusserne ikke forpligtet til at have afgange, men det er vi. På den måde får fjernbusserne mulighed for kun at skumme fløden.

- Regionerne, som jo hvert år skærer i den kollektive trafik, vil få endnu færre passagerindtægter, så de vil være tvunget til at skære endnu mere, og så kommer vi ind i en negativ spiral, siger Nikolaj Wendelboe.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Rute 912X Aarhus-Billund er i fare

Regeringen forventer, at de regionale trafikselskaber og jernbanevirksomheder, der har kontrakt med staten, vil lide et årligt tab på cirka 29 millioner kroner i billetindtægt.

Men tabet vil være langt større, forventer de jyske trafikselskaber. Alene rute 912X, der kører mellem Aarhus og Billund, vil have et større indtægtstab end fire millioner kroner. Og rutens eksistens "bringes i fare", advarer Claus Wistoft, der ud over at være V-viceborgmester og formand for Trafikselskaberne i Danmark også er formand for Midttrafik i Region Midtjylland.

- Aarhus-Billund er en af de få ruter i Midttrafik, der giver overskud. Og derfor kan vi nok forvente, at en privat vognmand vil byde ind med en fjernbus på den rute. I dag kommer overskuddet fra den populære rute den øvrige regionale trafik til gode – fordi det går til andre mindre populære ruter, som ikke giver overskud, siger han.

Arriva forventer - konservativt set - et passagertab på op til seks procent, hvis lovforslaget vedtages, fortæller Nikolaj Wendelboe.

- De private operatører må frit vælge prissætning og køre i få, udvalgte profitable perioder, hvor der er nok passagerer – mens Arriva og andre operatører i den kollektive trafik er bundet af vores trafikkontrakt til en fast prisstruktur og til at køre på alle tidspunkter af døgnet – også de mange tidspunkter, der ikke i sig selv er profitable, siger han.

Også Danske Regioner, der har ansvaret for den regionale trafik i landets fem regioner, advarer i sit høringssvar om, at lovforslaget vil have en "økonomisk negativ betydning for den regionale buskørsel". I et andet høringssvar understreger Dansk Industri, at det er vigtigt, at de nye regler ikke kommer til at udhule den offentlige trafik ved at reducere indtægterne på de mest profitable ruter.

600.000 flere fjernbuspassagerer

Regeringen forventer, at lovforslaget vil betyde 600.000 flere fjernbuspassagerer hvert år. Godt halvdelen vil være nye rejsende, mens resten forventes at vælge fjernbussen i stedet for de regionale busser eller tog.

- Jeg er selv liberal, men jeg tror faktisk ikke på det her. Jeg har et større kendskab til det, end regeringen tilsyneladende har, siger V-viceborgmesteren Claus Wisfort fra Trafikselskaberne og tilføjer:

- Det er lidt, som om ministeren ikke helt forstår, hvordan de her ting hænger sammen. For det er jo dumt at starte en busrute, som bare gør en anden busrute til en ringere forretning, så der skal stoppes flere skattekroner i den – eller den direkte skal lukkes.

Transportminister Ole Birk Olesen afviser blankt, at lovforslaget vil undergrave den offentlige trafik.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) affejer kritikken om, at hans lovforslag vil undergrave den offentlige kollektive trafik. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

- Vores forventning er, at den offentlige kollektive trafik vil miste under en procent af billetindtægterne. Til gengæld vil de danskere, der har behov for kollektiv transport, få et nyt tilbud, der kan bringe dem bedre og måske også billigere ud på deres rejse, siger han.

Ministeren affejer også kritikken af, at han giver de private fjernbusser bedre konkurrencevilkår:

- Vi betaler meget store støttebeløb til den kollektive offentlige transport med bus og tog. Sammenlagt over otte milliarder kroner om året. Og det er jo, fordi de betjener nogle områder og ruter, som ikke er kommercielt levedygtige. De private fjernbusser bliver ikke betalt af det offentlige. De kører på eget kommercielt initiativ og skal tjene deres penge selv, siger han.

Kan du garantere, at jeres lovforslag ikke vil betyde dårligere kollektiv trafik i yderområderne?

- Det vil ikke betyde dårligere kollektiv trafik i yderområderne. Det handler om under én procent af billetindtægterne i de nuværende tilbud. Til gengæld får folk et nyt transporttilbud, så jeg er ret sikker på, at det her fører til bedre kollektiv transport – også i yderområderne – fordi der i dag er en forhindring for fjernbusser, siger Ole Birk Olesen.

Regeringen forventer, at lovforslaget vil give fjernbusselskaberne cirka 22 millioner kroner i billetindtægter.