Ældre Sagen efter halvandet år med Thyra Frank: Nu trænger der virkelig til at blive taget fat

Ældre Sagen erklærer sig enig med Dansk Folkeparti i, at der skal gøres noget mere på ældreområdet.

Ældreminister Thyra Frank (LA) på besøg på Lindholm Plejehjem i Nørresundby i efteråret. Det er især, når det handler om ældreplejen, at Ældresagen mener ministeren har en stor uløst opgave. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Dansk Folkeparti udsendte i aftes for første gang en decideret fyringstrussel mod Liberal Alliances ældreminister, Thyra Frank. Hos organisationen Ældre Sagen vil man dog ikke gøre sig til dommer over, om det vil gavne de ældre, hvis Dansk Folkeparti gør alvor af truslen og fyrer Thyra Frank.

- Det synes jeg er svært at spekulere om. Det vigtige for os er ikke, hvem der er minister. Det vigtige er de resultater, regeringen kommer med. Og der kan vi altså godt se muligheder for forbedring, siger Ældre Sagens vicedirektør Michael Teit Nielsen og tilføjer om Dansk Folkepartis fyringstrussel mod Thyra Frank:

- Vi er i hvert fald enige i, at der skal gøres noget mere på ældreområdet.

Ældre Sagens vicedirektør tilføjer, at han da godt kunne have tænkt sig, at der var kommet nogle flere konkrete forbedringer for de ældre, end det har været tilfældet i det halvandet år, Thyra Frank har været ældreminister.

- Der mangler nogle initiativer. Det er helt tydeligt. Og de må se at komme nu frem mod det kommende valg, siger Michael Teit Nielsen, og tilføjer, at der påhviler Thyra Frank en opgave i at samarbejde med andre ministerier om at få løst udfordringerne på ældreområdet.

Mere plejepersonale

- Hvis der ikke allerede står en rød telefon på Thyra Franks bord med direkte forbindelse til finansministeren, statsministeren og beskæftigelsesministeren, så burde der stå en nu. For det er de ministerier, hun også skal have i spil, hvis man skal løse nogle af de enorme udfordringer, der er på ældreområdet. Der skal sættes massivt ind for at få rekruttering mere personale, siger Michael Teit Nielsen.

Dansk Folkeparti mener ligefrem, at det har skadet de ældre, at Thyra Frank er blevet ældreminister.

- At vi har fået en ældreminister, som ikke får lov til at arbejde eller ikke sætter nogen dagsorden, er der ingen tvivl om, har været til skade for de ældre. Der er for eksempel ikke en ældreminister, som har været inde og sige, at vi bliver nødt til at løfte opgaven med rekruttering af personale. Det kunne en stærk minister måske have gjort, lød det fra Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen.

Det mener Ældresagens vicedirektør er en ”en meget hård måde at sige det på".

- Men det er det rigtige synspunkt at sige, at der er behov for at der bliver gjort betydeligt mere. Nu trænger der virkelig til at blive taget fat. Der skal fuld drøn på med at skaffe mere personale til ældreområdet, siger Michael Teit Nielsen.

Bedre ældrepleje

Formanden for de Danske Ældreråd, Erik Stagsted, mener ligeledes, at tiden nu er inde til at Thyra Frank skal til at leverer konkrete forslag til forbedringer af ældreplejen.

- Der kunne måske godt komme nogle flere initiativer, siger Erik Stagsted.

Ligesom Ældre Sagen ønsker Danske Ælderåd ikke at komme med en egentlig bedømmelse af Thyra Franks arbejdsindsats. Men tre lovforslag på halvandet år er Erik Stagsted ikke så imponeret over.

- Jeg ved godt, at det er rigtig få lovforslag, Thyra Frank har bragt på banen. Men omvendt har der også været noget kvalitet i dem, siger Erik Stagsted og roser Thyra Frank for at have et hjerte, der banker for de ældre.

Samtidig er han imponeret over de mange plejehjemsbesøg, Thyra Frank har gennemført, siden hun blev minister for halvandet år siden.

- Det er godt, at hun nu har samlet noget erfaring. Men nu skal der så til at ske noget, konkluderer Erik Stagsted.

Thyra: Der kommer nyt til efteråret

Til DR Nyheder siger Thyra Frank, at der vil komme konkrete tiltag på ældreområdet i løbet af efteråret.

- Jeg kommer med de ting som der er behov for, hverken flere eller færre.

Ældreministeren lover, at der i modsætning til sidste års lovkatalog fra regeringen ikke vil være et blankt katalog ud fra hendes navn, når det handler om konkrete initiativer.

- Ja, det kan jeg godt. Der er nogle ting, som vi skal lovgive omkring i forhold til afbureaukratisering. Men det bliver dem som er nødvendige, ikke fordi jeg ikke skal have et tomt lovkatalog, siger Thyra Frank.