Ældreminister om ny satspuljeaftale: Det bliver nemmere at vælge det rette plejehjem

Satspuljeaftale på ældreområdet afsætter blandt andet penge til at bekæmpe ensomhed og oplysning om plejehjem.

Ældreminister Thyra Frank fremhæver, at der blandt andet afsættes penge til en ny plejehjemsportal, der skal give tryghed. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Satspuljeaftalen på ældreområdet er mandag faldet på plads. I alt afsættes 326,6 millioner kroner til initiativer, der styrker den danske ældrepleje.

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag aftalen.

Enhedslisten står som det eneste parti udenfor. Enhedslisten kritiserer, at pengene til satspuljen findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

Ældreminister Thyra Frank fremhæver, at der blandt andet afsættes penge til en ny plejehjemsportal. Den skal give tryghed og gennemsigtighed til det ministeren betegner som "et af de vigtigste valg i den tredje alder".

- Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre, siger Thyra Frank.

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, fremhæver, at der også sættes 28,8 millioner kroner af til en såkaldt fællesskabspulje. Den skal give ensomme hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at deltage i "civilsamfundet".

- Med aftalen sætter vi ind i forhold til det store problem med ældre, der sidder ensomme i eget hjem. Det er typisk de ældre, der hverken har familie eller venner, som kommer på besøg.

- Med den nye fællesskabspulje, som er særlig vigtig for os, får vi nu fundet veje til at hjælpe ensomme ældre ind i nye fællesskaber og ud af ensomheden, siger Astrid Krag.

Sådan har partierne bag satspuljen aftalt af fordele i alt 326,6 millioner kroner på ældreområdet

 • Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 millioner kroner (2018-2021)

 • Plejehjemsportal: 12,5 millioner kroner (2018-2021)

 • Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 millioner kroner (2018-2021)

 • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 millioner kroner (2021)

 • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 millioner kroner (2018-2020)

 • Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 millioner kroner (2018-2021)

 • National udbredelse af indsatsen "Lær at tackle hverdagen som pårørende": 15,8 millioner kroner (2018-2021)

 • Informationskampagne om inkontinens: 1 millioner kroner (2018)

 • Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 millioner kroner (2018-2021)

 • Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 millioner kroner (2018-2021)

 • Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 millioner kroner (2018)

 • Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 millioner kroner (2018-2021)

 • Administrationsudgifter: 2,9 millioner kroner (2018-2021)

/ritzau/

Facebook
Twitter