Ældreplejen mangler hænder: Flertal kræver lynforhandlinger hos Thyra Frank

Rekrutteringsproblemerne på ældreområdet er så alvorlige, at S, DF og SF kræver øjeblikkelig handling fra ældreminister Thyra Frank.

Ældreminister Thyra Frank (LA) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) er kaldt i samråd om rekruttering af sosu-personale på Christiansborg. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Regeringen ser passivt til fra sidelinjen, mens ældreplejen går til grunde.

Sådan lyder det samstemmende fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, der på et samråd i dag rettede skarp kritik af regeringens håndtering af udfordringerne i ældreplejen.

Ældreområdet kæmper med omfattende mangel af sosu-personale, og samtidig er der færre og færre, der søger ind på sosu-uddannelserne.

- Det er ikke et nyt problem, vi har også drøftet det med regeringen sidste år. Regeringen sidder simpelthen på hænderne, siger Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, der sammen med Dansk Folkeparti og SF havde indkaldt ældreminister Thyra Frank (LA) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) til dagens samråd.

Hos regerings støtteparti, Dansk Folkeparti, kalder ældreordfører Jeppe Jakobsen rekruterringsproblemet for "det allerstørste problem, vi overhovedet har på ældreplejen":

- Uanset, hvor mange penge vi poster i ældreplejen, kan vi ikke få nogen pleje ud af det, hvis der ikke er nogen til at levere plejen, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, ministeren skal få undersøgt de bagvedliggende årsager meget hurtigt og så allerede efter sommerferien indkalde til forhandlinger, så vi kan finde løsninger.

Og hvad så, hvis hun ikke gør det?

- Jeg kan næsten ikke forestille mig, at ældreministeren vil være den minister, der lader ældreplejen gå til grunde, siger Jeppe Jakobsen.

Akut behov for hænder

En nylig rapport fra Kommunernes Landsforening og fagforeningen FOA viser, at knap tre ud af fire kommuner oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet.

I sidste uge satte regeringen et kortlægningsarbejde i gang, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for ældreplejen.

Men det nytter ikke at vente til november, når der er behov for løsninger nu, mener Astid Krag.

- Langt de fleste af landets kommuner har problemer med at skaffe uddannede medarbejdere til at pleje de svageste ældre, og vi står over for en sommer, hvor det er ualmindeligt svært at skaffe afløsere i hjemmeplejen og på plejehjemmene, siger hun.

Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF mener, at manglen på sosu'er er så presserende, at partierne kræver reelle forhandlinger allerede på den anden side af sommerferien.

Men er det ikke nødvendigt med en kortlægning, før I tager hul på forhandlingerne?

- Jeg kunne godt være med til, at vi mødtes til første runde politiske forhandlinger til august og fik lavet nogle af de ting, der virker på den korte bane, og så kunne vi tage en runde mere senere på året om de mere langsigtede ting, siger Astrid Krag.

Hvilke konkrete løsningsforslag kommer du selv med til forhandlingsbordet?

- På den helt korte bane handler det om at kigge på, hvad der er af barrierer for, at flere medarbejdere kan få flere timer. Rigtig mange er på tvunget deltid. Man kunne få flere hænder her og nu, hvis man fik dem sat op i tid. Vi skal også se på, hvorfor så mange unge falder fra uddannelsen, når de kommer i praktik, siger Astrid Krag.

Statusmøde i september

Regeringen anerkender problemets omfang, men understreger samtidig, at kortlægningsarbejdet er nødvendigt for at finde ud af, hvad der ligger til grund for de store rekrutteringsudfordringer.

Derfor vil Thyra Frank ikke garantere forhandlinger lige efter sommerferien, men hun vil invitere ordførerne til et statusmøde en gang til efteråret.

- I slutningen af september vil vi tage en snak med alle ordførerne om, hvor langt vi er, og se nærmere på, hvordan kortlægningen ser ud. Og hvis vi er rigtig langt, kan vi allerede gå i gang med forhandlinger.

- Vi har ingen ønsker om, at det skal tage længere tid end højst nødvendig, men vi bliver nødt til at handle ud fra et ordentligt grundlag, siger Thyra Frank.

Udfordringerne vokser

På dagens samråd påpegede S, DF og SF flere gange, at problemerne vil vokse sig større og større i takt med, at danskerne bliver ældre og ældre.

Danskere over 75 år udgør cirka 8 procent af befolkningen lige nu. I 2030 vil 11,5 procent af danskerne være over 75 år, viser rapporten fra Kommunernes Landsforening og FOA.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at løse rekrutteringsproblemerne, lyder meldingen fra SF's sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen:

- Der et utroligt akut problem, som man bliver nødt til at forholde sig til her og nu. Ministeren burde stille med nogle løsningsforslag nu, som man kan sætte i gang lige efter sommerferien. Vi ved jo, at problemerne er reelle.

Kravet om reelle forhandlinger inden sommerferien kommer i kølvandet på, at Dansk Folkeparti i sidste uge meddelte, at man vil fyre Thyra Frank som ældreminister, hvis ikke hun senest efter sommerferien kommer med markante forslag til forbedringer på ældreområdet.

Facebook
Twitter