Affaldsaftale: Vi skal fremover sortere ti typer skrald

En ny aftale om affaldshåndtering betyder, at der skal sorteres mere, og flere forbrændingsværker skal lukke.

Aftalen er den første del af en samlet klimahandlingsplan. (Foto: © Tim Kildeborg Jensen, Scanpix)

Fremover skal vi i langt højere grad sortere vores skrald.

I en ny politisk aftale er det blevet besluttet, at et almindeligt parcelhus skal sortere affald i ti forskellige typer.

Det er dog ikke ensbetydende med, at hjemmet bliver fyldt op med skraldespande, for det skal fordeles i maksimalt to til fire spande.

Aftalen er netop blevet præsenteret her til formiddag i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Det er alle Folketingets partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som er med i affaldsaftalen.

I aftaleteksten lyder det:

Indsamlingen af danskernes affald ensrettes og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

De ti kategorier af affald, der fremover skal sorteres.

Kravet om sortering skal gælde fra 1. juli 2021. Tekstil-affald dog fra 2022.

Lukker forbrændingsværker

Med aftalen har man også besluttet, at man lukker de forbrændingsværker, som forurener mest og er mindst effektive.

Kommunernes Landsforening har seks måneder til at finde ud af, hvilke værker der skal lukkes ned.

Hensigten er, at kapaciteten bliver tilpasset den mængde affald, som kommer i fremtiden. Det fører til mindre forbrænding og dermed mindre CO2-udledning.

- Nogle vil sige, at vi står her 10 eller 20 år for sent. I de år har mange vidst, at den danske affaldssektor ikke leverer på den grønne front, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det ændrer vi nu. Vi sikrer, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til, at man fjerner 300.000 benzinbiler fra vejene, siger Dan Jørgensen.

Aftalen på affaldsområdet har stået på listen siden maj og er den første del af en samlet klimahandlingsplan.

Mere frit marked

Aftalen vækker også glæde i oppositionens største parti, hvor et liberalt aftryk bliver fremhævet.

- Vi gør det, at vi siger, at affald er en ressource. Vi skal brænde mindre af og bruge det mere, siger Tommy Ahlers (V).

Han kalder det fantastisk, at det kan ske på et mere frit marked, hvor det er muligt for private aktører at bruge affaldet i forretningsøjemed.

- Man kan godt tjene penge og samtidig hjælpe klimaet, siger Venstres klimaordfører om aftalen.

Oprindeligt havde klimaminister Dan Jørgensen en plan om, at de kommunale forbrændingsværker skulle laves om til aktieselskaber og konkurrere mod hinanden.

Den plan blev dog droppet efter hård kritik fra blandt andet Enhedslisten og flere eksperter.

Fakta om aftalen

  • Affald skal sorteres i ti typer - både i husholdningerne og på arbejdspladser.

  • Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer.

  • Der skal ikke længere være forskel mellem kommunerne.

  • Kapaciteten til at forbrænde affald i Danmark skal nedbringes. Der fastsættes et loft, som skal passe til den reelle mængde affald i Danmark uden import.

  • Der er i dag 23 anlæg, der brænder affald af. De kan brænde 3,8 millioner ton affald af om året. Men så meget affald er der slet ikke i Danmark. Der er cirka 700.000 ton mindre.

  • Derfor importeres der i dag affald til Danmark, som anlæggene kan brænde af.

  • Partierne på Christiansborg er blevet enige om, at Kommunernes Landsforening skal nedbringe kapaciteten, så den passer til de danske affaldsmængder.

  • Hvis ikke kommunerne løser den opgave træder en række sanktioner i kraft. Herunder en udbudsbaseret model, hvor kapaciteten nedbringes gennem konkurrence.

  • Hele formålet med at sortere affald er, at det skal føre til øget genanvendelse, og dermed mindre afbrænding af affald. Der nævnes i aftalen også muligheden for afgifter.