Affaldsanlæg vil hive staten i retten og kræve 750 millioner kroner i erstatning

Forbrændingsanlægget forventer, at liberalisering af affaldssektor er lig med konkurs.

Morten Slotved er borgmester i Hørsholm og formand for Norfors-værket.

Norfors-værket i Hørsholm, der brænder affald for fem nordsjællandske kommuner, forventer at blive presset ud i en konkurs, når en ny lov om de danske forbrændingsanlæg træder i kraft.

Modsvaret bliver derfor markant og opsigtsvækkende.

Norfors vil stævne staten og kræve en kæmpe erstatning, fortæller bestyrelsesformand i Norfors og konservativ borgmester i Hørsholm Morten Slotved.

- Vi lægger sag an mod staten. Vi bliver nødt til at få dem til at acceptere, at det her er en ekspropriering. Det vil sige, vi skal have krone for krone erstatning.

- Det er 750 millioner kroner, de skal komme med. Og ja, det er en kæmpe udgift. Derfor forstår jeg simpelthen ikke de handlinger, de har gang i inde i Folketinget, siger Morten Slotved.

Klimaminister Lars Aagaard (M) har afvist at stille op til interview om sagen. Forklaringen lyder, at han ikke har tid. Efter planen bliver loven vedtaget i næste uge.

Klimaministeriet har efter udgivelsen af denne artikel henvendt sig med et mailsvar.

Her er Lars Aagaard citeret for:

'Det er ministeriets vurdering, at der er meget begrænset risiko for, at staten vil påføres ekspropriationserstatningskrav ved en evt. retssag.'

Værker skal dø i konkurrencen

Det nye lovforslag indebærer en liberalisering af affaldsforbrændingen i Danmark.

Hele problematikken handler om, at der samlet set er en overkapacitet på Danmarks 23 forbrændingsanlæg, som står til at vokse.

Regeringens plan er, at vi skal sortere mere affald og genbruge mere. Når det sker, skal der brændes mindre affald af. Det er med til at sænke udledningen af CO2.

Men det betyder også, at ovnene på forbrændingsanlæggene kan komme til at stå tomme.

Derfor vil regeringen nedbringe kapaciteten ved at få lukket nogle værker. Det skal ske gennem en liberalisering af værkerne, der skal overgå til at blive selskaber og konkurrere mod hinanden. Det skal ske fra 2025.

Håbet er, at en række værker dør i konkurrencen, og kapaciteten på den måde bliver bragt ned.

Tidligere har det været fremme, at lovforslaget ifølge Klimarådet og forbrændingsanlæggene ikke vil give den reduktion af CO2-udslippet, som regeringen forventer. For anlæggene vil i stedet forsøge at overleve i den nye konkurrence ved at fylde kapaciteten op med importeret affald.

Gæld står i vejen

Ifølge Morten Slotved vil Norfors slet ikke nå at komme med ind i en konkurrence.

Værket investerede for få år siden i nye ovne til afbrænding af affald og har derfor en gæld på 750 millioner kroner. Det får nu konsekvenser.

- Vi har ved udgangen af 2024 en gæld på 750 millioner, og så får vi ikke lov til at selskabsgøre det, siger den konservative borgmester.

Det bekræfter statsautoriseret revisor og partner i BDO Søren Peter Nielsen.

- Hvis man har aktiver eller en drift af virksomheden, der ikke kan servicere en tilbagebetaling af gælden, så kan man ikke stifte virksomheden på det grundlag, siger han.

Når lovforslaget rammer Norfors så hårdt, mener Morten Slotved, at der reelt er tale om ekspropriation. Og dermed er staten forpligtet til at betale erstatning.

Norfors er med i Dansk Affaldsforening. Foreningen har bedt juraprofessor Michael H. Jensen fra Aarhus Universitet om at se på, om den nye lov kan være ekspropriation og dermed tvinge staten ud i erstatninger.

Juraprofessoren har lavet et 14 siders juridisk notat, hvor konklusionen er klar. Han mener, at lovforslaget "konkret vil kunne udgøre ekspropriation efter grundlovens paragraf 73".

Åbner for mulig erstatning i lovforslag

Klimaministeriet har bedt Kammeradvokaten vurdere, om en liberalisering af de kommunale forbrændingsanlæg kan være ekspropriation.

Det skete tilbage i 2021, og i december 2021 lavede Kammeradvokaten et notat, der konkluderer, at det "ikke udgør et ekspropriativt indgreb efter grundlovens paragraf 73, og at det derfor vil kunne ske erstatningsfrit".

Det er det juridiske grundlag, som ministeriet fortsat står på og henviser til.

Men konklusionen er langt fra så bombastisk i det lovforslag, der er ved at blive behandlet i Folketinget.

Her står der nemlig:

"Det kan næppe på forhånd helt udelukkes, at konkurrenceudsættelsen under særlige omstændigheder kan ramme enkelte ejere af anlæg med en intensitet, så det kan få karakter af ekspropriation. Det må bero på en konkret vurdering".

Det kan ifølge lovforslaget få store økonomiske konksekvenser for staten.

"Hvis der foreligger ekspropriation, vil den pågældende anlægsejer have krav på erstatning, jævnfør grundlovens paragraf 73", står der.

Regeringen har sat 200 millioner kroner af til at kompensere kommunerne for de økonomiske tab, de måtte få.

Men det beløb kan altså vise sig at være alt for lavt, hvis loven viser sig at være ekspropriation. Så vi alene et værk - Norfors - kræve en erstatning på 750 millioner kroner.

For borgerne i de fem nordsjællandske kommuner vil det få stor betydning, hvis regningen for en mulig konkurs lander i kommunekassen.

- Det er voldsomt mange penge. I en kommune som Hørsholm er det i underkanten af 100 millioner kroner, vi skal hoste op med. Det er mere, end hvad hele hjemmeplejen koster i et år. En folkeskole i Hørsholm koster et sted omkring de 40-50 millioner kroner om året at drive.

- Det her er store beløb. Jeg synes simpelthen, at man er ude og joke med borgerne. Det her kan man da ikke gøre med åbne øjne, siger Morten Slotved.

Lars Aagaard skriver, at ministeriet holder øje med, hvor hårdt kommunerne bliver ramt.

'Det er korrekt, at udbudsmodellen vil have konsekvenser for de kommuner, der ejer anlæg, der ikke er konkurrencedygtige.'

'Regeringen er opmærksom på, at konkurrenceudsættelsen af affaldsforbrændingssektoren forventes at være forbundet med økonomiske konsekvenser for kommunerne. Mit ministerie og jeg vil i den videre proces indgå i tæt dialog med KL om sagen.', skriver Klimaministeriet i en mail.

Opdateret med mailsvar fra klimaministeren.