Afgørende rapport i dag: Ledende embedsfolk risikerer fyring i sag om ulovlig asylpars-instruks

Instrukskommissionen offentliggør i dag sidste del af sin beretning. Delen der handler om embedsværkets ansvar i Instruks-sagen.

Inger Støjberg ses her tilbage i 2017 i egenskab af udlændinge- og integrationsminister. Hun er indkaldt i samråd om sagen. Til venstre ses daværende kontorchef Jesper Gori, der dengang rådgav ministeren. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Der risikerer at rulle embedsmænds-hoveder og blive sendt rystelser gennem den lille embedsværks-ø Slotsholmen, når Instrukskommissionen til middag offentliggør anden del af sin delberetning om en ulovlig instruks.

En instruks, der tilbage i februar 2016 pålagde Udlændingestyrelsen at adskille alle unge asylpar undtagelsesfrit og uden den individuelle vurdering, som love og konventioner ellers foreskriver, skal laves.

Sagen har som bekendt allerede udløst en rigsretssag mod forhenværende udlændingeminister og nuværende folketingsmedlem Inger Støjberg, da første del af beretningen kom i december.

Den anden del af beretningen bliver offentliggjort ved middagstid i dag. Nu er det ikke længere den tidligere ministers rolle, der er under lup. Den del er velbeskrevet på de første 831 sider, som kommissionen allerede har udgivet.

Derimod vil Instrukskommissionen kaste et kritisk blik på de embedsfolk, der rådgav Støjberg og udførte hendes instruks.

Var rådgivningen efter bogen?

Tillod departementschefen og dennes sekundanter, at parrene blev adskilt, velvidende at det ville være klart ulovligt?

Pensioneret departementschef godkendte instruks

Svaret på særligt det sidste spørgsmål kan være afgørende for flere topembedsmænds fremtid på Slotsholmen.

Det være sig tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen, der har forklaret, at han godkendte udsendelsen af en pressemeddelelse om adskillelsen, som ikke tog nogle forbehold eller nævnte nogle undtagelser. Dén pressemeddelelse er af både Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen stemplet som en ulovlig instruks. Uffe Toudal Pedersen er i mellemtiden imidlertid gået på pension, hvilket betyder, at sagen ikke kan få ansættelsesretslige konsekvenser for ham.

Fhv. departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Uffe Toudal Pedersen forlader bygningen efter at være blevet afhørt, da Instrukskommissionen foretog afhøringer ved Retten på Frederiksberg, fredag den 25. september 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Tidligere afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen spiller også en hovedrolle i sagen. Hun har forklaret, at hun ganske rigtigt sendte pressemeddelelsen – altså i praksis den ulovlige instruks – til Udlændingestyrelsen, der fik til opgave at udføre adskillelsen i praksis.

Men hun har også forklaret, at hun foruden at videresende pressemeddelelsen forklarede styrelsen, at de selvfølgelig skulle administrere i overensstemmelse med loven, og at der ville være undtagelser.

Chef-forklaring tilsidesat

Sidstnævnte har fire embedsfolk inklusive en vicedirektør i styrelsen bestridt. Når opkaldene er blevet referereret internt på mails i Udlændingestyrelsen og som forklaringer til Instrukskommissionen, har det lydt, at instruksen var undtagelsesfri. Til stor frustration for styrelsens medarbejdere.

Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Line Skytte Mørk Hansen forlader Instrukskommissionen som fortsætter afhøringer i Retten på Frederiksberg onsdag den 30. september 2020. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Læg dertil, at Instrukskommissionen allerede har betegnet Line Skytte Mørk Hansens forklaring som ”svært forenelig” med det skriftlige spor i sagen, OG at kommissionen allerede har tilsidesat afdelingschefens forklaring. Med andre ord: Kommissionen tror ikke på forklaringen, da beviserne i sagen peger i den stik modsatte retning med en ”meget høj grad af sikkerhed”, som kommissionen skrev allerede i december.

Modsat den nu pensionerede departementschef Uffe Toudal Pedersen er Line Skytte Mørk Hansen fortsat ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. I hvert fald på papiret. I praksis har hun været hjemsendt siden december, hvilket også understreger sagens alvor.

Pligten til at sige fra

Også tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet vil formentlig bladre igennem siderne sammen med sin udpegede advokat. Han har over for kommissionen erkendt, at han vidste, at instruksen om at adskille parrene var ulovlig. Men han bad alligevel sine folk om at udføre den. Og så forlod han sit topjob. I dag er Grunnet ansat i det private erhvervsliv, hvorfor heller ikke han kan rammes af en tjenestemandssag.

Også de to topjurister, tidligere afdelingschef Lykke Sørensen og kontorchef Jesper Gori, vil formentlig læse med i spænding. Selvom det står klart, at de forsøgte at advare Støjberg mod at lave en undtagelsesfri instruks, står det imidlertid lige så klart, at instruksen blev sendt ud. Gjorde de nok for at stoppe en ulovlighed? Det vil kommissionen formentlig også vurdere. Begge er i dag fortsat ansat i Staten. Lykke Sørensen er i dag politidirektør i Rigspolitiet, mens Jesper Gori fortsat arbejder i departementet som juridisk rådgiver.

Forstå sagen om den ulovlige instruks i vores gennemgang af sagen herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Så mens det er sikkert og vist, at sagen om adskillelserne allerede har udløst ét retsligt efterspil mod Inger Støjberg, er det altså langt fra givet, at hun bliver den eneste, der ender med at blive stillet for en dommer i sagen.

Embedsfolk kan ende for en dommer

Skulle Instrukskommissionen nå frem til, at én eller flere embedsfolk har handlet i klar strid med loven, kan det få både ansættelsesretslige konsekvenser – som for eksempel påtaler, advarsler, tjenestemandssager eller regulære fyringer.

Men kommissionen skal også vurdere, hvorvidt der kan blive tale om strafferetslige konsekvenser - altså en decideret tiltale og straffesag. Her er udfordringen bare, at instruks-sagen ser ud til at falde for forældelsesfristen, fordi der er gået mere end fem år, siden den omstridte pressemeddelelse udgik fra ministeriet.

Men uanset hvad bliver det sidste kapitel i Instrukskommssionens beretning formentlig læst med lige dele nervøsitet og spænding på Slotsholmen, når det udgives her til middag. For ansvarsvurderingerne kan være med til at tegne linjerne for, hvornår et nik og et ”javel fru minister” skal erstattes med hovedrysten og et ”det er klart ulovligt hr. minister”. Sådan som embedsværket - i hvert fald teoretisk - har pligt til.

Så selvom Instrukskommissionens medarbejdere lige nu er ved at pakke ringbing og skriveborde sammen i de lånte lokaler tværs over for Christiansborg og her til middag udgiver det sidste kapitel i deres beretning, er det ganske klart, at det sidste kapitel i selve sagen om instruksen næppe er skrevet.

Om ikke andet venter en rigsret mod Inger Støjberg til efteråret.

Herunder kan du blive klogere på tidsforløbet omkring udsendelsen af instruksen og det efterfølgende forløb.