Aftale kan aflyse sparekrav på sygehus i Aarhus

Aarhus Universitetshospital får 100 millioner kroner til at dække flytteudgifter.

Anders Kuhnau er meget tilfreds med den nye aftale. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Region Midtjylland er klar til at aflyse et sparekrav på 275 millioner kroner på Aarhus Universitetshospital.

Sådan lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S), efter at regeringen og Danske Regioner har indgået en ny økonomiaftale. Langt størstedelen af aftalen handler om økonomien for sygehuse over hele landet.

Aftalen giver 1,5 mia. ekstra til sygehusene, og det er mere, end regionerne tidligere har budgetteret med.

Som en del af aftalen får Aarhus Universitetshospital også et engangsbeløb på 100 millioner kroner til at dække ekstra flytteudgifter.

De to ting betyder, at et sparekrav på Aarhus Universitetshospital kan afblæses og samtidig kan regionen undgå at skulle låne penge for at lukke et akut hul på grund af flytteudgifter, der er blevet større end ventet.

Skal godkendes i regionsråd

Regionsrådet i Midtjylland skal sige god for, at de ekstra penge bliver brugt til at afblæse sparekravet, før det er helt annulleret.

- Jeg vil gå ind i forhandlingerne om næste års budget med det mål, at AUH undgår de besparelser, som er varslet fra 2020 og frem. Men en endelig afklaring heraf vil selvfølgelig afhænge af et budgetforlig, siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

En besparelse på 150 mio. kr. i 2019 vil dog stadig stå ved magt.

- Alt er ikke med et trylleslag blevet godt. Besparelsen på 150 mio. kr. i 2019 er uændret og kommer til at kunne mærkes også de kommende år, da nogle af de først fundne besparelser var engangsbesparelser, siger regionsrådsformanden.

Vigtige punkter i aftalen:

  • De samlede regionale udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 milliarder i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter.

  • Heraf udgør regional udvikling 24 millioner kroner som følge af afvikling af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet afvikles samtidig.

  • Omprioriteringsbidraget gik ud på, at regionerne skulle skære én procent budgetterne, så regeringen selv kunne prioritere pengene.

  • Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 millioner kroner i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære problemer afledt af indflytning i sygehusbyggeri.

  • Der etableres en fælles taskforce, som den kommende tid skal drøfte veje til at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

  • De regionale anlægsudgifter udgør 7,3 milliarder kroner i 2020. Der fastsættes et loft for anlægsudgifter (brutto) på 2,5 milliarder kroner med tillæg fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 milliarder kroner.

  • For at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 millioner kroner i 2020.

  • Kilde: Finansministeriet.

Facebook
Twitter