Aftale om ny jobindsats: Mere frihed og mindre kontrol

Kommuner og a-kasser får større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, lyder det i ny politisk aftale.

Politikerne forsøger nu at tage et opgør med detailreguleringen af reglerne for de ledige, der længe har været under beskydning for at skabe unødigt bureaukrati. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Der er længe blevet efterlyst et afgørende opgør med regeltyranniet for de ledige.

Mange beskæftigelsesministre har haft ambitioner om at rydde op i regeljunglen, og nu kommer der et nyt forsøg på at ændre et system, der får kritik for at være alt for bureaukratisk.

Et bredt flertal af partierne på Christiansborg har indgået en aftale, der sigter mod at forenkle det, der kaldes den aktive beskæftigelsesindsats.

- Det er et nybrud i dansk beskæftigelsespolitik, og den mest ambitiøse aftale i de sidste 20 år. Vi sikrer både, at kommunerne får langt større frihedsgrader, men vi kommer til at gøre det under princippet med frihed under ansvar, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Aftalen betyder blandt andet, at a-kasserne i et forsøg over de næste fire år skal stå for 25 procent af forløbene i opsigelsesperioden og den tidlige beskæftigelsesindsats, der løber over de første tre måneder. Forsøget skal evalueres om fire år.

Færre særregler

Desuden bliver der lettet markant på de såkaldte proceskrav til, hvad der skal ske i forhold til de ledige. Fremover bliver det i langt højere grad op til en individuel vurdering.

Det betyder blandt andet, at der kommer færre særregler for særgrupper – blandt andet skal folk, der har et job på hånden, eller gravide og folk på vej mod efterløn, ikke søge job de sidste seks uger.

Som reglerne er i dag, skal ledige have et aktivt og opdateret CV på jobnet.dk og tjekke deres jobopslag mindst hver syvende dag. Det krav afskaffes med aftalen.

Fokus på resultater

Til gengæld skal der måles på resultaterne, og hvordan den enkelte kommunes beskæftigelsesindsats fungerer.

Hvis den ikke lever op til nogle fastsatte minimumskrav, skal borgmesteren stå skoleret hos ministeren. Hvis indsatsen derefter stadig halter efter, kommer styrelsen forbi og endevender kommunens indsats.

Hvis det derefter stadig går for dårligt, kan kommunens beskæftigelsesindsats blive sat under administration.

Med aftalen lægges der også på til, at beskæftigelsesindsatsen skal understøttes af flere og bedre digitale løsninger for borgere, jobcentre og virksomheder.

Partierne bag aftalen er - udover regeringen - Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti og SF.

Elementerne i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

Facebook
Twitter