Aftale om at skaffe 1.000 flere sygeplejersker er i hus

Dansk Sygeplejeråd bakker op om aftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Alle sygeplejersker skal have ret til fuld tid, og desuden skal der gøres en indsats for at få flere studerende til at færdiggøre uddannelsen (arkivfoto) (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner, der skal sikre 1.000 flere sygeplejersker i 2021, sådan som det blev aftalt i finansloven i december. 500 af sygeplejerskerne skal findes i år.

Aftalen bakkes op af Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker på hospitalerne får ret til fuld tid fra i år, alle stillinger opslås på fuld tid, der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og der skal skabes bedre sammenhæng i praktikforløb for at mindske frafaldet på uddannelserne.

Regeringen har netop afsat 44 mio. kr. til formålet, og det vurderes løbende, hvordan regeringen kan understøtte regionernes arbejde på området.

- Aftalen betyder en markant og konkret indsats i forhold til sygeplejerskerne ude på sygehusene, som vi vil følge op på, så vi sikrer, at vi når målet om 1.000 flere sygeplejersker, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

- Aftalen er samtidig et første skridt, hvor vi med den nedsatte task force er i gang med mere bredt at se på, hvordan vi kan sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere, siger han.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd støtter, at flere sygeplejersker kommer på heltid, og at støtte uddannelsen.

Nu går arbejdet så i gang med at få det realiseret på en måde, så det også kan mærkes hos alle de sygeplejersker, som i mange år har holdt sammen på vores fælles sundhedsvæsen og nu er ved at give op. Dem skal vi nu kunne give et håb om en bedre fremtid.

/DR Nyheder/