Aftale om sygedagpengereform er faldet på plads

De har forhandlet siden februar, men onsdag aften faldt en aftale om en reform af sygedagpengemodellen på plads

Ti måneder tog det. Men så blev de også enige om en reform af sygedagpengesystemet. Her en glad beskæftigelsesminister flankeret af Venstres Hans Andersen kort efter aftalen blev indgået onsdag aften.

En aftale om en reform af sygedagpengesystemet faldt på plads i Beskæftigelsesministeriet onsdag aften.

Folketingets partier har forhandlet siden februar. De seneste uger har forhandlingerne stået mere eller mindre stille. Men målet har været en aftale inden jul.

De sygemeldte skal efter fem måneder - og ikke 12 måneder som i dag - vurderes i forhold til, om de skal fortsætte på sygedagpenge, eller om de skal over i et jobafklaringsforløb. De syge, der skal videre i et jobafklaringsforløb, vil under forløbet få en ydelse på niveau med kontanthjælp, hvor ægtefælleindkomst og formue dog ikke modregnes. For borgere med livstruende sygdomme bliver der i fremtiden ikke nogen slutdato på ydelsen.

- Det vigtigste, i den aftale vi nu indgår er, at vi nu afskaffer varighedsbegrænsningen, sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til DR Nyheder her til aften.

Liberal tilfredshed

Det helt store stridspunkt i forhandlingerne har været regeringens udspil om et forløb for langtidssygemeldte på ubegrænset tid, der har været en i øjet på de borgerligere.

Men den aftale, der er indgået, stiller Venstre tilfreds.

- Med reformen vil de sygemeldte blive mødt med en tidligere indsats. Alle undersøgelser viser, at jo længere man er uden for arbejdsmarkedet, jo sværere bliver det at vende tilbage. Derfor er det tilfredsstillende, at sygedagpengemodtagere allerede efter 8 uger skal afklares i forhold til deres videre forløb, siger partiets arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen.

Han fremhæver, at reformen skaber 1.700 nye job. Med aftalen skal sygedagpengemodtagere allerede udredes efter otte uger.

Alle Folketingets partier - undtaget Enhedslisten - står bag aftalen.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk