Aftale på plads: Ældre kan få besøg på plejehjem

Hos Ældre Sagen hilser man aftalen velkommen.

(Foto: © Tim Kildeborg Jensen, Scanpix)

Alle Folketingets partier undtagen Venstre har indgået aftale, som blandt andet sikrer, at ældre kan få besøg under coronavirus.

Der er afsat 165 millioner kroner.

Hovedfokus er, at beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære pårørende. Det kan for eksempel ske ved etablering af besøgspavillioner, midlertidige udestuer og lignende tiltag.

Samtidig fastholdes fokus på sikkerhed, så de ældre skærmes mod smitte.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne er blevet enige om at afsætte midler til initiativer, som skal sikre, at de ældre på landets plejehjem og ældre beboere i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt under coronakrisen.

I aftalen nævnes det også, at ældre, der har måttet undvære rengøring, skal tilbydes en grundig rengøring.

Hos Ældre Sagen hilser man hjælpen velkommen.

- Beboere på plejehjem og pårørende savner kontakten med hinanden, og svækkede ældre i eget hjem har stået meget alene uden hjælp til både hygiejne og rengøring, siger administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Samtlige partier i Folketinget er med i aftalen med undtagelse af Venstre, der har meldt ud, at aftalen ikke er ambitiøs nok.