Aftale på plads: Regeringen og DF enige om ny skatteaftale til fem milliarder

Efter flere måneders forhandlinger er skatteaftale faldet på plads.

- De ledige får en større gevinst ved at tage et arbejde. Og det vil fremover bedre kunne betale sig for lavtlønnede danskere at spare op til pension, siger Kristian Jensen (V) (© (c) DR)

Efter flere måneders forhandlinger er der i dag endelig faldet en skatteaftale på plads mellem regeringen og Dansk Folkeparti på plads.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) efter de afsluttende forhandlinger i Finansministeriet.

Med aftalen er de blevet enige om en aftale, der skal give samlede skattelettelser på fem milliarder kroner. Samtidigt er de blevet enige om at indføre optjeningsprincipper for dagpenge og kontanthjælp.

Arbejdsudbuddet ventes at blive øget med 1.200 personer, siger ministeren.

- De lettelser vi har her, løfter arbejdsudbuddet med cirka 600 personer, og de optjeningsprincipper, vi laver, vil løfte med tilsvarende. Det er ikke så stort, men alligevel nok til, at det kan mærkes, at flere kommer i arbejde, siger Kristian Jensen.

- De ledige får en større gevinst ved at tage et arbejde. Og det vil fremover bedre kunne betale sig for lavtlønnede danskere at spare op til pension. Sammen med Dansk Folkeparti har vi indgået en aftale, som adresserer nogle udfordringer, som er helt centrale for regeringen. Vores udfordringer er ikke løst, men vi er kommet et godt stykke videre. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger finansminister Kristian Jensen videre.

Glæde i Liberal Alliance

Det har været lidt af en kamp at få aftalen i hus. Før jul lød det fra Liberal Alliance, at man var blevet enige om en 'historisk skatteaftale', der skulle give skattelettelser til i alt 23 milliarder kroner frem mod 2025.

Men Dansk Folkeparti satte hælene i og derfor er den blevet markant mindre end først udmeldt.

Alligevel er der dog god grund til at kippe med flaget, mener Liberal Alliance.

- Jeg er meget tilfreds med, at danskerne får lov til at beholde flere af deres penge. Det bedste resultat i aftalen er også det mest simple: Vi sender 5 milliarder kroner tilbage i borgernes lommer hvert eneste år fra 2020 og frem - lidt mindre i 2018 og 2019. Skattenedsættelsen kommer langt de fleste skatteydere til gavn - og særligt dem, der har de laveste indtægter, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Her henviser han blandt til, at det blandt andet giver en skattelempelse til personer med arbejdsindkomster under cirka 350.000 kroner årligt (ekskl. pension) og som indbetaler til fradragsberettiget pension, og som med de nuværende regler ikke opnår fuldt beskæftigelsesfradrag.

Elementer i aftalen

  • Nyt jobfradrag på 4,5 pct. af arbejdsindkomst (inkl. pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag) over 187.500 kr. om året - op til maksimalt 2.500 kr.

  • Nyt Pensionsfradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret op til 70.000 kr. Fradraget er på 12 procent for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 procent for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

  • Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag af arbejdsindkomst. Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. til 38.400 kr.

  • Bundskattesatsen sænkes med 0,02 procentpoint.

Facebook
Twitter