Alternativet: Alle skal ud af Borgen efter 10 år - på nær Uffe Elbæk

Folketingsmedlemmer må ikke genopstille efter 10 år. Bortset fra den politiske leder.

Alternativet har i dag indført et rotationsprincip, der betyder, at folketingsmedlemmer ikke kan genopstille efter 10 år på Christiansborg - på nær den politiske leder, der lige nu hedder Uffe Elbæk. Enhedslisten med politisk ordfører Pernille Skipper i front er det eneste andet parti, der har et rotationsprincip - det lyder på 7 år. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Når man har været medlem af Folketinget i 10 år, er det på tide at komme ud på den anden side af de tykke mure og blive iltet lidt. Sådan lyder et af argumenterne bag en vedtægtsændring, Alternativet i dag har vedtaget på partiets landsmøde i Odense.

Vedtægstændringen indfører et såkaldt rotationsprincip, så folketingsmedlemmer ikke kan genopstille, hvis de har været medlem af Folketinget i 10 år eller mere. Men der er en undtagelse: Rotationsprincippet gælder ikke for den politiske leder.

Han hedder i øjeblikket Uffe Elbæk, og han stemte også for det nye princip:

- Jeg er rigtig glad for det og bakker 100 procent op om det, fordi der skal ske en iltning af folketingsgruppen, siger han.

Enhedslisten er det eneste andet parti på Christiansborg, der har et rotationsprincip. Her må politikerne ikke genopstille efter syv år på tinge.

10 år kan virke som en ret lang periode - der er jo mange politikere, der slet ikke når at sidde så længe i Folketinget, selvom deres parti ikke har et rotationsprincip?

- Jeg synes, det er afbalanceret. Enhedslisten har 7 år – nu har vi så sagt 10 år. Det vigtigste for mig er princippet i det. Jeg synes, man skal ilte en folketingsgruppe, siger Uffe Elbæk.

Hvorfor skal du som leder ikke også iltes?

- Det skal jeg da også. Jeg regner da i den grad med at skulle iltes.

Så du så gerne, at du også var omfattet af jeres nye rotationsprincip?

- Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er et super vigtigt princip, siger Uffe Elbæk.

'Det giver en ydmyghed at vide, at man har magten til låns'

Som med alle andre forslag oplister Alternativet også ulemperne ved tiltaget. Et rotationsprincip kan betyde videns- og netværkstab, historik- og erfaringstab og tab af personlige alliancer til andre partier, lyder det blandt andet.

Men fordelene opvejer ulemperne, lød det fra en af forslagsstillerne, Astrid Carl fra Horsens, da hun fra landsmødets talerstol begrundede forslaget.

- Det giver en bedre balance mellem bevægelsen og vores folketingspolitikere og en gennemstrømning af viden og energi.

- Og det giver en ydmyghed at vide, at man har magten til låns – og en viden om, at vi er sammen om det her og skiftes til at være inde på Christiansborg, sagde hun.

Rotationsprincippet, hvor lederen er undtaget, er for at sikre, at en erfaren politiker med eksempelvis otte år i Folketinget bag sig kan blive politisk leder uden at være tvunget til at træde tilbage få år efter.

Rotationsprincippet gælder fra det folketingsvalg, der skal være afholdt senest den 17. juni.