Alternativet kritiserer friskole-stramninger: Et brud på retssikkerheden

Som politikere skal vi ikke ende med at drive tankepoliti, siger ordfører.

Iqra Privatskole på Nørrebro i København er en af de muslimske friskoler, som er under skærpet tilsyn. Det betyder, at de risikerer at miste støtten fra staten, hvis de ikke retter op på forhold omkring blandt andet ligestilling mellem kønnene. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Det er meget problematisk og et stort brud på den retssikkerhed, som vi kærer om i Danmark, at friskoler i fremtiden skal kunne få frataget deres statsstøtte uden, at de forinden har været under skærpet tilsyn.

Sådan lyder det fra Alternativet, der er stærkt kritiske over for flere punkter i den nye friskoleaftale, der i går blev indgået af et bredt flertal i Folketinget.

Aftalen gør det blandt andet muligt at fratage enkelte skoler deres statstilskud straks, hvis skolens ledere eller lærere for eksempel har ytret støtte til terror.

Men reglerne omkring skærpet tilsyn fungerer allerede fint i dag, mener Alternativets undervisningsordfører, Carolina Maier.

- Det skal ikke være den til enhver tid siddende minister, der skal være dommer over, om noget er grelt eller ej. Det er tilsynets opgave at vurdere det, og det gør de allerede i dag, siger hun og fortsætter:

- Man får nu mulighed for at springe det skridt over, der sikrer retssikkerheden for de skoler og personer, hvor man mistænker, at der er noget galt. Det er kritisk for et retssikkerhedssynspunkt, og det betyder også, at de ikke får en mulighed for at rette op på ting, som ikke fungerer.

Men hvis man opdager noget, som er helt galt på en skole, hvorfor er det så ikke i orden at gøre kort proces og fratage statsstøtten med det samme?

- Hvis der er noget på en friskole, der er helt hen i vejret, så skal de have taget tilskuddet. Min pointe er, at de skal have den samme retssikkerhed som alle andre, og at det er tilsynet, som skal sikre det. De kan for eksempel godt være under skærpet tilsyn i fire måneder og så få taget støtten, hvis de ikke har rettet op.

Skal ikke ende som tankepoliti

I den politiske aftale er man også blevet enige om at stramme reglerne for at få lov til at starte en friskole. Her vil man blandt andet sikre, at friskolen giver sine elever uddannelse omkring demokrati og det at leve i det danske samfund.

Aftalen giver dog også mulighed for at tjekke op på hvilke personer, der er med i friskoleprojektet. Og også vende tommelfingeren nedad, hvis der er personer, som tidligere har udtalt sig antidemokratisk.

Stramningerne kommer, efter at der i 2017 har været flere sager om blandt andet muslimske friskoler. Blandt andet måtte Nord-Vest Privatskole i København dreje nøglen om i september, efter at Berlingske kunne fortælle, at skolen havde undervisningsmateriale om jihad i et kopirum. Det betød, at de fik frataget millionstøtte.

Skolen er dog ikke den eneste muslimske friskole, der er under tilsyn fra myndighederne. Ifølge Undervisningsministeriet drejer det sig ni skoler, der bygger på et muslimsk grundlag. Yderligere fire friskoler er under tilsyn fra myndighederne.

På trods af flere sager er det stadig problematisk at lave en sindelagskontrol af folk bag de danske friskoler, lyder kritikken fra Alternativets undervisningsordfører, Carolina Maier.

- Vi skal passe på, at man ikke gør nogle til syndebukke, fordi de har en bestemt holdning. Jeg kan godt være bekymret for, at det ender med at tendere et tankepoliti. Og hvem er det, der skal beslutte, hvem der ikke skal have lov til at oprette en friskole. Det står uafklaret hen?, siger hun.

Mange af de sager, der er kommet frem i år omhandler muslimske friskoler. Er det din vurdering, at aftalen særligt går efter muslimske friskoler, og i så fald er der et problem ved det?

- Jeg tror, at den særligt går efter de muslimske friskoler. Men man må også erkende, at der forholdsmæssigt er flere muslimske friskoler, der har været under skærpet tilsyn end danske, siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fortalte i går om baggrunden for den nye aftale:

Bakker op om flere punkter

I sagen fra Nord-Vest Privatskole kunne Berlingske ligeledes afdække, at skolens bygninger var blevet købt af en svensk investor som havde en direkte forbindelse til en stor shiamuslimsk organisation.

Dette er en af de sager, som relaterer direkte til et af de punkter i den nye friskole, hvor man er blevet enige om, at alle donationer på over 20.000 kroner ikke længere kan være anonyme.

Og det forslag er Alternativet til gengæld positiv overfor.

- Der har været problemer med donationer fra stater, som ikke er særlig demokratiske, og derfor er det godt, at vi nu kan se, hvor pengene kommer fra, siger Carolina Maier, som mener, at grænsen skal helt ned på 5.000 kroner.

Et tænkt eksempel kunne være, at den saudiske stat vil støtte en dansk friskole med 25.000 kroner. Hvorfor skal de ikke have ret til det?

- Der er et principielt problem med det, fordi Saudi-Arabien er et land, som driver antidemokratisk virksomhed og for eksempel henretter folk på åben gade. Jeg synes ikke, at sådan et land skal støtte en dansk friskole, og vi i Alternativet synes egentlig ikke, at vi skal lave alle mulige andre erhvervsaftaler med Saudi-Arabien, siger hun.

Ordføreren mener også, at det er positivt, at der er indført en whistleblowerordning, hvor forældre eller medarbejdere skal have mulighed for at rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis de har kendskab til, at der foregår mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på skolen.

Ligeledes mener Alternativet, at det er positivt, at styrelsen nu får mulighed for flere uanmeldte tilsynsbesøg på friskolerne.

HVAD ER EN FRI GRUNDSKOLE?

  • Forældre kan vælge en fri grundskole til deres barn, hvis de ikke ønsker at sende barnet i folkeskolen.

  • Frie grundskoler kan inden for rammerne af friskoleloven give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning.

  • Nogle af skolerne bygger på et religiøst livssyn, andre på en bestemt pædagogik.

  • Undervisningen skal stå mål det, der almindeligvis kræves i folkeskolen, og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

  • I skoleåret 2015/2016 gik knap 115.300 elever i Danmark på en fri grundskole.

  • Det svarer til, at godt 16 procent af landets grundskoleelever sidste år gik på en fri grundskole.

  • Kilde: Undervisningsministeriet

Facebook
Twitter