Alternativet taler om ligestilling, men har massiv overvægt af mænd som kandidater

Som modtræk til en skæv kønsfordeling vil partiets folketingsgruppe indføre kandidatkvoter med 50 procent mænd og 50 procent kvinder.

- Det er rigtig, rigtig svært at bryde den kultur med, at det er mænd, der stiller op, og mænd, der bliver valgt. Det har vi erkendt, siger Alternativets Josephine Fock. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Der er for mange mænd og for få kvinder blandt Alternativets kandidater til både Folketinget, kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Det erkender partiets forkvinde Josephine Fock (Å) blankt på baggrund af en optælling blandt partiets forskellige kandidater foretaget af DR Nyheder.

- Der er desværre en håbløs kønsfordeling i dansk politik. Der må vi bare sige, at det skal vi også blive bedre til, siger Josephine Fock.

Optællingen viser, at ud af Alternativets nuværende 45 folketingskandidater er 33 mænd og 12 kvinder. Det svarer til 73 procent mænd og 27 procent kvinder.

Samme tendens gør sig gældende, når man ser på partiets kandidater til efterårets kommunal- og regionsrådsvalg:

Af de i alt 103 byrådskandidater er 66 procent mænd, mens 34 procent er kvinder. Blandt de 22 regionsrådskandidater er der 73 procent mænd og 27 procent kvinder.

Svær kultur at bryde

Alternativet har ellers slået sig stort op ligestilling mellem kønnene, og partiets folketingsmedlemmer har blandt andet gjort klart, at de ikke vil deltage i debatter eller paneler, hvor kun et af kønnene er repræsenteret.

På baggrund af de mange mandlige kandidater stiller Alternativets folketingsgruppe nu et forslag om også at indføre kvoter blandt partiets kandidater.

- Det er rigtig, rigtig svært at bryde den kultur med, at det er mænd, der stiller op, og mænd, der bliver valgt. Det har vi erkendt, og derfor stiller vi det her forslag for at presse os selv til at sørge for, at der er en ligelig fordeling blandt kønnene, siger Josephine Fock.

I Alternativets hovedbestyrelse er der allerede kønskvoter, og det har haft en stor effekt på antallet af kvinder, der ønsker at stille op til valg til hovedbestyrelsen, siger Josephine Fock.

Kvinde måtte vige pladsen

Hun håber, at det samme vil gøre sig gældende, hvis Alternativets medlemmer vælger at indføre kønskvoter blandt kandidaterne til folketings-, byråds- og regionsrådsvalg.

- Der er et stort antal både mænd og kvinder, der stiller op til hovedbestyrelsen, som vi kan vælge ud fra. Det gjorde, at der sidste gang var en kvinde, der måtte vige pladsen til fordel for en mand.

- Men vi har ikke haft det samme i forhold til tillidsvalgte. Det prøver vi nu at få rettet op på, siger Josephine Fock.

Hvis folketingsgruppens forslag bliver vedtaget på weekendens landsmøde i Odense vil det betyde, at Alternativet fremover kun må have kandidatlister, hvor halvdelen er mænd og halvdelen er kvinder.

Hvis en lokalafdeling eksempelvis skal finde 10 folketingskandidater, men kun fire kvinder stiller op, vil det ifølge forslaget være ensbetydende med, at lokalafdelingen må nøjes med i alt otte kandidater – fire kvinder og fire mænd.

Reglen vil dog ikke omfatte efterårets kommunalvalg, hvor der allerede er opstillet kandidater.

Alternativets folketingsgruppe foreslår:

  • Ved politiske og organisatoriske valg i Alternativet skal der opstilles mindst lige så mange mænd og mindst lige så mange kvinder som det samlede antal personer, der skal vælges ved valghandlingen.

  • Valghandlingen skal sikre, at resultatet også afspejler en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd.

  • Ved ulige antal, f.eks. ved valg til hovedbestyrelsen, må der maksimalt være en overrepræsentation på én person pr. køn.

  • Transpersoner stiller op som det køn, de identificerer sig med.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter