Alternativet vil have placeret ansvar for omstridt asyl-regnestykke

Danmarks ambassader i udlandet skal ikke længere bruge omstridte tal, efter der er sået tvivl om metoden.

Danmarks asyludgifter er gengivet i en graf fra Den Internationale valutafond. Men de er ikke sammenlignelige (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Finansminister Claus Hjort Frederiksen kan se frem til at skulle svare på, hvordan et talsæt, der sammenligner Danmarks asyludgifter med andre europæiske landes, er blevet til.

Alternativet vil nemlig kræve svar fra ministeren, for nok er tallene udgivet af Den internationale Valutafond, IMF, men oplysningerne om asyludgifterne stammer fra Finansministeriet. Det siger partiets finansordfører, Josephine Fock.

- Vi vil indkalde ham til at svare på det i Folketingssalen eller i et samråd. Hvem har sat de her tal sammen og hvordan?

De omdiskuterede tal er den seneste uge blevet delt flittigt fra regeringen, politikere, journalister og andre meningsdannere i Danmark. Tallene er en graf, der viser EU-landenes udgifter til asylansøgere i 2015, som andel af deres BNP.

Men Danmarks udgifter kan slet ikke sammenlignes med de andre landes, fordi at vores tal dækker over de samlede udgifter til asyl og integration og ikke til asylansøgere alene, som det er gældende for de andre lande.

Asyludgifter argument for besparelser

Og det er ganske problematisk, fastslår Josephine Fock. For tallene er blevet brugt i forbindelse med en charmeoffensiv rettet mod udlandet, efter Danmark har fået international kritik for en ny stramning af udlændingelovgivningen.

- Dels har været med til at præge hele debatten her i Danmark - hvor mange penge vi havde og hvor meget det kostede at modtage flygtninge, siger Josephine Fock.

Samtidig fremhæver hun, at udgifterne til asylpolitikken er blevet fremhævet som et selvstændigt argument for, at der skal spares på asyludgifterne– blandt andet i forbindelse med opførelse af flere teltlejre samt til at gennemføre en reduceret ydelse til asylansøgere.

- Det her tal er jo også blevet brugt indenrigspolitisk – det er blevet brugt i en kontekst om, at vi bruger rigtig mange penge på flygtninge.

Hun understreger, at hun ikke har anledning til at tro, der skal være ”fusket med tallene”, men at det er vigtigt for Alternativet at få placeret et ansvar for, at tallene er sammenstillet på måde, så det er svært at sammenligne vores udgifter med de andre europæiske landes.

Ministre brugte tal

IMF’s tal er blandt andet blevet brugt af justitsminister Søren Pind, der på det sociale netværk Twitter brugte dem til at argumentere mod den amerikanske avis Washington Posts dækning af de danske udlændingestramninger.

https://twitter.com/sorenpind/status/692264678018437121

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren på, hvorfor han har benyttet tallene uden først at verificere, at de kan sammenlignes.

Danmarks ambassader i udlandet har også benyttet tallene, men efter IMF og Radio24Syv i går rettede tvivl om sammenligningsgrundlaget, er de blevet bedt om ikke længere at benytte sig af tallene.

Det oplyser Udenrigsministeriet, der i dag ikke vil svare på, hvorfor de ikke selvstændigt har forsøgt at verificere, at tallene kunne sammenlignes. I stedet henviser ministeriet til Finansministeriet.

Her lyder svaret på, hvorfor man ikke gjorde IMF opmærksom på, at det danske tal stak ud.

- Vi har givet IMF de oplysninger, de efterspurgte. Sammenligningen må som sagt stå for deres egen regning, skriver Finansministeriet til DR Nyheder.