Alternativet vil stramme egne regler efter kritik af politisk leders millionløn - men det vil ikke koste hende en krone

Et vedtægtsforslag om at modregne eftervederlag i lederens løn skal nemlig først gælde til juli.

Politisk leder af Alternativet Franciska Rosenkilde har i år en årsløn på 1,2 millioner kroner, og det har vakt kritik i baglandet. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Ritzau Scanpix)

Det vakte kras kritik fra dele af Alternativets bagland, da DR i februar kunne berette, at politisk leder Franciska Rosenkilde har en samlet årsløn på 1,2 millioner kroner.

Udover 660.000 kroner i årsløn fra partikassen modtager hun også seks måneders eftervederlag på en halv million kroner fra sin tid som kultur- og fritidsborgmester i København.

I Alternativets egne vedtægter står der ellers: "En politisk leders samlede løn fra poster i Alternativet kan ikke sammenlagt overstige lønnen for almindelige folketingsmedlemmer", der tjener 705.000 kroner plus 65.000 kroner i skattefrit tillæg.

Dengang i februar ville Franciska Rosenkilde ikke stille op til interview, men partiets sekretariatschef svarede kritikken med, at det var et "spørgsmål til fortolkning", om et eftervederlag er at regne for løn og dermed skal modregnes i partilønnen.

Alternativets vedtægter nævner ikke specifkt noget om eftervederlag, der er en økonomisk godtgørelse til for eksempel en afgået borgmester.

Men det bliver der meget muligt lavet om på denne weekend, hvor Alternativet er samlet til landsmøde i Odense.

Her skal alternativisterne nemlig stemme om et forslag fra hovedbestyrelsen, der skriver eftervederlag direkte ind i vedtægten for lederens løn.

Ændringen ville egentlig betyde, at Franciska Rosenkildes eftervederlag skal modregnes i hendes løn - og dermed tage flere hundrede tusinde kroner fra hende igen.

Men hovedbestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringen først træder i kraft 1. juli. Det er præcis seks måneder efter, Franciska Rosenkilde fik udbetalt sine seks måneders eftervederlag fra Københavns Kommune.

Rosenkilde: Det er den aftale, jeg har med Alternativet'

Franciska Rosenkilde hilser vedtægtsændringen velkommen, fordi den skaber klarhed om reglerne.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at der er kritiske stemmer i baglandet, som stiller spørgsmål ved, hvad vi gør. Vi har taget nogle gode snakke, og vi er landet rigtig fint, siger hun.

- Når man laver nye aftaler, er det selvfølgelig fremadrettet. Man kan ikke lave dem bagudrettet. Så det synes jeg faktisk er helt på sin plads.

Men det var jo netop dit eftervederlag, der var anledning til, at I har fremsat det her ændringsforslag, og så får det alligevel ingen betydning for din sag. Hvorfor ikke leve op til ændringen med det samme?

- Det er en ny situation, vi ikke har stået i før, og derfor skal vi lave vedtægter, der passer dertil. Så det er en fuldstændig naturlig proces, der har været.

Hvorfor ikke lade ændringen træde i kraft i morgen i stedet for 1. juli?

- Fordi forslaget ligger fra 1. juli, og det er så fint.

Men det kunne vel godt træde i kraft fra på mandag – du får jo 55.000 kroner i løn fra partikassen hver måned. Hvorfor er det nødvendigt med over en halv million kroner oveni dit eftervederlag fra kommunen?

- Når man er borgmester i Københavns Kommune, er der nogle regler, og det er dem, jeg har levet op til. Jeg var politisk leder uden at få en eneste krone fra Alternativet det første år, fordi jeg var lønnet af Københavns Kommune.

I har længe argumenteret imod dobbeltløn, og nu vil I også præcisere det i jeres vedtægter. Er det så ikke dobbeltmoralsk, at det først skal træde i kraft 1. juli?

- Nej. Det er den proces, vi har lavet. Den er rigtig fin. Den passer godt til Alternativet.

Hvorfor er du ikke villig til at frasige dig en del af dit eftervederlag, så det lever op til intentionerne i den vedtægtsændring, I gerne vil lave?

- Det eftervederlag, jeg har fået, det får alle borgmestre, der har været ansat i kommunen. Så det er bare at følge reglerne. Vi synes, det skal være ens for alle politikere.

- Det er den aftale, jeg har med Alternativet. Det er sådan, vi har valgt at gøre det.

Hvorfor?

- Fordi det synes vi er det rigtige.

Men så lever du ikke op til intentionerne i den vedtægtsændring, I synes er vigtig at få lavet?

- Det gør jeg jo så.

Fordi I har sat den til først at træde i kraft, efter du har fået hele dit eftervederlag?

- Det har Alternativet besluttet, ja.

Alternativet har flere gange kritiseret dobbeltløn

Dobbeltlønnen på 1,2 millioner kroner vakte i februar kritik i dele af Alternativets bagland.

Det havde været "mest rimeligt" at vente med at udbetale løn fra partikassen til Franciska Rosenkilde fra 1. juli, når hendes eftervederlag ophører, mente næstforperson for Alternativet på Lolland-Falster, Flemming Engler.

Medlem af Alternativets storkredsbestyrelse på Fyn Ole Michael Dupont Kofod mente også, at et eftervederlag må regnes som en arbejdsindkomst.

- Ellers praktiserer vi ikke det, vi prædiker, sagde han.

Derfor hilser han også forslaget om vedtægtsændringen velkomment.

- Man kan diskutere, hvorfor vedtægten ikke bare træder i kraft med det samme. Hvis jeg havde siddet for bordenden, havde det måske set anderledes ud. Men det kan ikke for alvor få mit blod i kog. Jeg ved, at Franciska knokler, siger han i dag.

Alternativet har længe prædiket imod dobbeltløn til politikere.

Da Enhedslisten og SF i 2018 stillede forslag i Folketinget om, at borgmestre ikke skal modtage fuld dobbeltløn, hvis de efter endt embedsperiode får et nyt job, bakkede Alternativets nu eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, op.

Eks-borgmestre skulle modregnes i deres eftervederlag fra første dag i et nyt job, lød argumentet dengang.

Vedtægtsændringen om den politiske leders lønramme er til afstemning på Alternativets landsmøde i morgen.