Alternativets bud på finansloven: Uligheden i samfundet skal bremses

På tirsdag fremlægger Alternativet sit bud på en finanslov, hvor de vil omfordele 120 milliarder kroner.

- Vi har en langsigtet vision om, at vi skal have et bæredygtigt samfund, og det kan aflæses i vores økonomiske plan, siger Josephine Fock, finansordfører i Alternativet. (Foto: © Jens Thaysen, Scanpix)

Skatten skal sænkes på arbejde, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og den grønne check skal fordobles.

Til gengæld skal prisen på en pakke cigaretter og et kilo oksekød stige markant via afgifter, ulandsbistanden skal være én procent af bruttonationalindkomsten, og finansielle transaktioner skal beskattes for at skaffe penge til statskassen.

Sådan lyder nogle af punkterne i Alternativets forslag til finanslov, som partiet vil fremlægge på et pressemøde tirsdag.

Alternativet vil omfordele cirka 120 milliarder kroner på baggrund af gennemregnede forslag fra eksempelvis Finansministeriet.

- Vi har en langsigtet vision om, at vi skal have et bæredygtigt samfund, og det kan aflæses i vores økonomiske plan, siger Josephine Fock, finansordfører i Alternativet og fortsætter:

- For det første skal der være overskud på den økonomiske bundlinje. Der skal også være overskud på den sociale bundlinje, hvor den økonomiske lighed skal øges. Derudover skal der være overskud på den grønne bundlinje, hvilket blandt andet er derfor vi øger afgiften på flyvninger.

Lavindkomstfamilier kompenseres

Alternativets forslag om at hæve afgifterne markant på sodavand og cigaretter bliver kritiseret af Socialdemokratiets Benny Engelbrecht, der frygter at grænsehandlen vil blomstre og dermed ikke giver penge til statskassen.

Han frygter også, at det er lavindkomstfamilier, som skal finansiere de øgede afgifter på eksempelvis oksekød. Men det afviser Josephine Fock.

- Vi er meget omhyggelige med at kompensere folk med lave indkomster, så det ikke er, som Benny Engelbrecht siger, at det er den fattige familie, der betaler for en hævet kødafgift. Vi vil sænke skatten på arbejde, vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og afskaffe 225-timersreglen samt fordoble den grønne check.

- Det gør, at lavindkomstfamilier samlet set bliver kompenseret krone for krone. At det bliver dyrere at købe kød bliver kompenseret på andre poster såsom sænkelsen af skat, siger Josefine Fock.

Alternativet fremlægger hele deres økonomiske plan, som indeholder i alt 55 punkter.

Udvalgte punkter fra Alternativets bud på en finanslov:

Sodavandsafgift: + 2,4 mia. kr. 2017-2020

Alternativet vil genindføre sodavandsafgiften for at styrke folkesundheden, hvilket samtidig giver et merprovenu på 600 mio. kr. årligt.

Øget afgift på tobak: + 6,56 mia. kr. i 2017-2020

For at styrke folkesundheden og reducere udgifterne til livsstilssygdomme vil Alternativet hæve afgifterne på tobak med 50 pct. Dette svarer til en stigning i prisen pr. pakke cigaretter på 15 kr., hvilket giver et merprovenu på ca. 1,64 mia. kr. om året.

Udfasning af boligskattestop: + 15,8 mia. kr. i 2017-2020

En ophævelse af skattestoppet for ejendomsværdi vil give et merprovenu på 8,7 mia. kr. om året. Samtidig vil Alternativet hæve ejendomsværdiskatten til 1,2 pct. af ejendomsværdien og fjerne nedslaget for ejendomme købt før 1998 på linje med anbefalingerne fra De Økonomiske Vismænd. Dette vil givet resultere i et årligt merprovenu på hhv. 4,5 mia. kr. og 2,6 mia. kr.

Klimaafgift på flyrejser: + 2,8 mia. kr. i 2017-2020

Alternativet foreslår en klimaafgift – i form af en passagerafgift – på 80 kr. pr. flyvning fra danske lufthavne. Hvis afgiften har den ønskede effekt, vil antallet af flyvninger falde til gavn for klima og miljø.

Sænk skatten på arbejde: - 18,4 mia. kr. i 2017-2020

Alternativet vil sænke skatten på arbejde ved at indføre et beskæftigelsesfradrag for de mennesker, der tjener under 300.000 kr. om året. Forslaget ventes at styrke den social bundlinje med 0,1 på gini-koefficienten.

Fjern kontanthjælpsloftet: - 1,6 mia. kr. i 2017-2020

Alternativet vil afskaffe kontanthjælpsloftet og genetablere et stærkt socialt sikkerhedsnet til at hjælpe de mennesker, der rammes af arbejdsløshed.

Hæv udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI: - 24 mia. kr. i 2017-2020

Udviklingsbistanden skal hæves til 1 pct. af BNI, bruttonationalindkomst. Der afsættes 6 mia. kr. årligt i perioden 2017-2020.

Skat på finansielle transaktioner: + 26mia. kr. i 2017-2020

Alternativet vil indføre en skat på 0,1 pct. på aktie- og obligationshandler og en skat på 0,01 pct. på derivatkontrakter, sådan som EU Kommissionen tidligere har anbefalet. I alt vil en skat på finansielle transaktioner medføre et merprovenu på 6,5 mia. kr. om året ifølge beregninger lavet for Alternativet.

Fordobling af den grønne check: - 14,8 mia. kr. i 2017-2020

Ved at fordoble den grønne check vil personer, der i dag tjener under 380.000 kr., få 1900 kr. skattefrit om året, mens personer, som tjener mindre end 222.000 kr. om året, vil få 2340 kr. om året.

Danmark skal tage 2.000 kvoteflygtninge: - 0,248 mia. kr. i 2017-2020

Alternativet foreslår, at Danmark opretter en luftbro og tager 2.000 ekstra kvoteflygtninge, som skal fragtes direkte fra flygtningelejre i nærområderne til Danmark

Ophæv 225-timersreglen: - 0,4 mia. kr. i 2017-2020

Kilde: Alternativet