ANALYSE: Skattesagens gode grund eller dårlige undskyldning

Skattesagens hovedpersoner forklarer deres handlinger med pressens interesse - holder det? DR gør status på skattesagen, der nu holder sommerferie.

Tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, har forklaret at han måtte forberede sig på spørgsmål fra pressen om Stephen Kinnocks skattesag (Foto: Jens Astrup © Scanpix)

Skattesagskommissionens 26. afhøringsdag var omtrent 45 minutter gammel, da kommissionsformand og landsdommer Lars E. Andersen skar igennem.

I vidneskranken sad - for tredje gang - den suspenderede departementschef Peter Loft.

Han var i gang med den samme, svære øvelse, som også en minister og en spindoktor har udført i samme stol. At forklare, hvorfor de traf deres valg i forbindelse med Stephen Kinnocks skattesag.

Og hans grundfortælling var den samme som Troels Lund Poulsens og Peter Arnfeldts.

Hensynet til medierne

Det dominerende motiv var hensynet til den offentlige debat om skattesagen. Den der allerede var der. Og den der kunne ventes. Som skulle mødes med et toptunet presseberedskab.

Hængt op på følgende krog:

Det var indtrykket at Helle Thorning-Schmidt ville offentliggøre afgørelsen i sagen, når den kom. Og... hun var i øvrigt statsministerkandidat - hvilket fik Hans Engell til at konstatere i sommeren 2010 at embedsmænd i Skat "kommer til at afgøre, hvem der bliver Danmarks næste statsminister".

Hvorfor ikke lade være?

Og dér tog Lars E. Andersen udgangspunkt, da han spurgte Peter Loft - i 2010 nærmeste medarbejder hos en Venstre-skatteminister:

- Burde du så netop derfor have holdt dig på lang afstand af den sag?

Peter Lofts svar var et forudsigeligt nej.

- Så god er verden ikke, som han sagde.

Forklaringen på det meste

Og dér står Skattesagskommissionen så efter 26 dages afhøringer. Med tre hovedpersoner, der primært begrunder deres handlinger med mediernes konkrete og forventede interesse for Kinnock/Thornings skattesag. Sagen var godt nok var omfattet af tavshedspligt - men dén ville nok blive teoretisk, når afgørelsen blev lagt frem.

Så..

Hvorfor var spindoktor Peter Arnfeldt optaget af sagen? Hvorfor deltog han i et møde om afgørelsen af sagen og hvorfor fik han juridiske notater? For at kunne forstå sagen og hjælpe ministeren, når pressen stillede spørgsmål!

Hvorfor var daværende skatteminister Troels Lund Poulsen optaget af sagen? Hvorfor spurgte han kritisk ind til indholdet afgørelsen på sagen? Og hvorfor bad han sine ministersekretærer om juridiske notater, for eksempel om den teoretiske mulighed for at omgøre afgørelsen? For at kunne forstå reglerne og svare på spørgsmål fra pressen!

Og..

Hvorfor var departementschef Peter Loft så hurtig til at sætte sit ministerium i alarmberedskab, da sagen dukkede op? Hvorfor var Peter Loft så dybt involveret i diskussioner om sagen med Skat København? Hvorfor insisterede han på at få fire linjer med i afgørelsen på sagen - linjer med en formulering om Thorning-Kinnockparrets "familiemæssige forhold"? For at kunne stå på mål i pressen!

Køber kommissionen forklaringen?

Med andre ord: Fordi spindoktor, departementschef og minister ikke bare kunne holde sig langt væk, som landsdommeren spurgte Peter Loft om.

Det er godt nyt for skattesagens hovedpersoner, hvis kommissionen køber den præmis: At de gjorde det nødvendige - uden at bryde regler, vel at mærke.

Det er til gengæld skidt nyt, hvis kommissionen anser pressesnakken for en dårlig undskyldning og forkaster den - og følger op med en vurdering af at reglerne blev brudt.

Svaret får vi i foråret 2014, når kommissionens konklusion ligger klar.

FacebookTwitter