Analytiker: Regeringen står forpjusket tilbage

Alle partier - pånær Dansk Folkeparti - har haft svært med at stemme de nye asylstramninger igennem, siger DR Nyheders politiske analytiker, Christine Cordsen.

Mette Gjerskov (S) i samtale med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) under debatten i Folketingssalen. Socialdemokraten stemte imod lovforslaget med asylstramninger. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Når regeringens asylstramninger har været mål for massiv kritik i ind- og udland, bærer den selv en stor del af ansvaret.

Sådan lyder det fra DR Nyheders politiske analytiker, Christine Cordsen, efter at et stort flertal i Folketinget har vedtaget lovforslag L87, som indeholder en lang række stramninger på asylområdet.

- Regeringen står noget forpjusket tilbage, især hvis man kigger på den hårde internationale debat og kritik, der har været. Og man må sige, at det skyldes regeringens noget uklare kommunikation om, hvad det var, det her lovforslag gik ud på, siger hun med henvisning til det såkaldte smykkeforslag.

SMYKKEFORSLAGET

Dette gælder, efter at forslaget er vedtaget:

Kontanter, der overstiger et beløb på 10.000 kroner, kan beslaglægges.

Værdigenstande med en værdi over 10.000 kroner kan beslaglægges.

Personlige værdigenstande, som har en særlig affektionsværdi, kan ikke beslaglægges - uanset værdi.

De personlige genstande kan eksempelvis være vielsesringe.

Med vedtagelsen af lovforslaget skal flygtninge med "midlertidig beskyttelsesstatus" nu vente i tre år – mod tidligere et år – på at få familiesammenført mand, hustru eller børn til Danmark.

Og det vil ifølge flere juridiske eksperter medføre, at Danmark taber en eventuel retssag ved en europæisk domstol. Men det bekymrer ikke regeringen her og nu, vurderer Christine Cordsen.

- Det vil formodentlig først vise sig om mange år, for man skal først igennem en lang retsproces, så det tror jeg ikke bekymrer regeringen så meget. Den har mere presserende problemer at tage sig af lige nu, siger hun.

Tre socialdemokratiske folketingsmedlemmer stemte i dag imod lovforslaget og brød dermed partilinjen, men det er ikke kun i det store oppositionsparti, der har været uro.

- Der er i høj grad også spændinger hos Venstre, og faktisk synes jeg, at debatten i dag viste, at - måske bortset fra DF - så er den her sag svær for alle de parter, der endte med at trykke på de grønne knapper:

- Det var en meget følelsesladet debat, og flere af partierne, der stemte for, gav udtryk for, at de også synes, at det her er hårdt, men at de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre for at håndtere flygtningestrømmen mod Danmark, siger Christine Cordsen.

Få overblikket over de forskellige stramninger i L87 her:

 • Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge til to år for flygtninge med konventionsstatus og ét år for flygtninge med beskyttelsesstatus.
 • Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse.
 • Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse.
 • Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.
 • Gebyrbetaling, således at der genindføres gebyrer på familiesammenføringsområdet, og der indføres gebyrbetaling for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge mv.
 • Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark.
 • Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte økonomiske midler mhp. dækning af udgifterne til asylansøgerens underhold.
 • Nedsættelse af de økonomiske ydelser til asylansøgere med 10 pct.
 • Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning.
 • Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene mv.
 • Genindførelse af ”integrationspotentialekriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge.
 • Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge.