Anbefaling fra Epidemikommission: Behandlingsgaranti og hjemmehjælp bør suspenderes

560 borgere er pt. indlagt med Covid-19. En kommission anbefaler nu, at der frigøres sundhedshænder til at håndtere flere smittede.

Beboere på landets plejehjem kan risikere at få mindre hjælp, hvis smitten med coronavirus fortsætter med at vokse. (Foto: Signe Goldmann © Ritzau Scanpix)

Antallet af smittede med coronavirus fortsætter med at stige, og det får nu Epidemikommissionen til at komme med en række markante anbefalinger.

Kommissionen foreslår at suspendere den såkaldte behandlingsgaranti, der betyder, at alle patienter kan blive undersøgt eller udredt inden for 30 dage.

Det viser indstillingen fra Epidemikommissionen, der er sendt til Folketingets Epidemiudvalg.

Der er nu 560 personer indlagt på hospitalerne med coronavirus.

I indstillingen fremgår det også, at det ikke kun er behandlingsgarantien, der midlertidigt bør sættes på pause. Også en række ældre må indstille sig på mindre hjælp i hverdagen, hvis et flertal i Folketingets Epidemiudvalg vælger at følge dem.

"Mulighed for midlertidigt at fravige trufne afgørelser. Dvs. midlertidig hel eller delvis reduktion af hjælpen," lyder det i indstillingen.

Mindre hjemmehjælp til ældre skal være med til at sikre, at kommunerne kan løfte en anden opgave.

For regeringen, KL og Danske Regioner forhandler lige nu om en model, hvor kommunerne skal aflaste hospitalerne.

Dette i form af et midlertidigt beredskab på 300 pladser i kommunerne for patienter som kun er indlagt kortere tid, som kan være med til at aflaste sygehusene i relevant omfang, fremgår det af indstillingen fra Epidemikommissionen.

Venstre er 'dybt bekymrede'

Medlemmerne af Epidemiudvalget mødes klokken 15.00 for at diskutere indstillingen. Hvis ikke der er flertal imod, vil den blive vedtaget. Men allerede nu står det klart, at i hvert fald Venstre er imod.

Det siger partiets sundhedsordfører Martin Geertsen.

- Vi forstår ganske enkelt ikke, at regeringen vil suspendere det udvidede frie sygehusvalg. Det betyder jo så, at patienter, der er på venteliste i det offentlige, ikke må komme på privathospital med offentlige kroner i ryggen.

- Det gør bare ventelisterne endnu længere, og vi risikerer ikke at bruge den private kapacitet fuldt ud, siger han.

Men det er særligt de ældre, der bekymrer Venstres ordfører.

- Vi er dybt bekymrede for, at regeringen lægger op til over en bred kam at kunne suspendere basale rettigheder på ældreområdet. Regeringen må komme med en beredskabsplan, og så må vi se på den. Men vi kommer ikke til at medvirke til en generel suspendering af en lang række rettigheder for de ældre bare sådan uden videre, siger Martin Geertsen.

Også Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt er særdeles skeptisk, når spørgsmålet falder på at reducere hjemmehjælpen til ældre.

Det mener vi ikke er nødvendigt. De ældre har virkelig brug for at få den rengøring, så de kan leve sundt. Ellers ender vi med noget, der gør folk endnu mere syge, siger hun.

Hun mener i stedet, at der er behov for en ekstra håndsrækning til kommunerne, så der kan findes flere hænder.

Støtte fra Enhedslisten og eksperter

Omvendt er regeringens støtteparti, Enhedslisten, særdeles positive, siger coronaordfører Peder Hvelplund.

- Det er ikke nogen tvivl om, at det er en særdeles alvorlig situation, vi står i. Det er helt afgørende for os, at vi får suspenderet behandlingsgarantien, så vi sikrer, at det er mest akutte patienter, der behandles først, siger han.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet samt Michael Svarrer, der er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, har begge vurderet kommissionens indstillinger.

De bakker om begrænsningerne af visse rettigheder for bl.a. ældre for at kunne håndtere covid-19, men bemærker, at "det er meget væsentlige rettigheder i et velfærdssamfund man fraviger, og svære prioteringer der er på spil."

De to eksperter bemærker også, at det kun er den somatiske del af sundhedsvæsnet, der bliver ramt og at rettigheder stadig er gældende på psykiatriområdet.

FacebookTwitter