Anders Samuelsen vil være en ny Uffe Ellemann

INTERVIEW: Danmarks nye udenrigsminister er sikker på, at han vil leve op til sit store forbillede.

Anders Samuelsen og Uffe Ellemann-Jensen.

Han lægger ikke skjul på, hvor inspirationen kommer fra.

Anders Samuelsen har befundet sig i sin nye rolle som Danmarks udenrigsminister i cirka tre uger, og det er med øjnene rettet stift mod en af sine forgængere på posten, at Samuelsen ser en rollemodel. Vi taler om Venstres Uffe Ellemann-Jensen, der var udenrigsminister i 11 år fra 1982 til 1993.

Det er sådan en slags udenrigsminister, han vil være, forklarer Anders Samuelsen i sin nye ministerbil på vej fra Christiansborg til Marienborg, hvor han skal til juleafslutning med resten af den nye trekløverregering.

- Jeg har ikke noget imod at blive en ny Uffe Ellemann.

- Han formåede at løfte Venstre markant fra sin udenrigsministerpost, fordi han fortalte danskerne om, at globaliseringen også havde muligheder. Den historie vil jeg også meget gerne fortælle, siger Anders Samuelsen.

Det med globaliseringens muligheder vender vi lige tilbage til.

Ammitzbøll som Fogh

Uffe Ellemann-Jensen var ved siden af posten som udenrigsminister også Venstres formand. En post han bestred i 14 år frem til 1998.

Også her er der inspiration at hente for Anders Samuelsen.

Hvor andre tidligere udenrigsministre som SF’s Villy Søvndal og De Konservatives Lene Espersen har haft mere end svært ved at kombinere dobbeltrollen som både udenrigsminister og partiformand - begge endte med at opgive sidstnævnte job - sad Uffe Ellemann-Jensen sikkert på begge poster, mens Venstre samtidig gik frem.

Det skete ifølge Anders Samuelsens analyse, fordi Uffe Ellemann-Jensen på hjemmefronten havde Anders Fogh Rasmussen som næstformand, der kunne tage sig af det daglige arbejde i partiet og på den indenrigspolitiske scene.

Anders Samuelsens version af Fogh hedder Simon Emil Ammitzbøll.

Han er ny økonomi- og indenrigsminister, hvor Anders Fogh Rasmussen i starten af 1990’erne under Uffe Ellemann-Jensens formandskab var økonomi- og skatteminister.

- Der er en parallelitet mellem os og så Uffe Ellemann og Anders Fogh. Det er den parallelitet, man ikke havde i SF og hos De Konservative tidligere. Man har heller ikke haft det hos De Radikale. Men her har vi en situation, hvor nummer et med den brede pensel kan tegne visionerne op. Og så har jeg en toer, som er ekstremt stærk og meget vellidt i Folketinget, og som kan gå ind og lave det daglige arbejde.

- Simon Emil er min højre hånd. Det er et unikt samarbejde, vi har. Det har været sådan i de sidste seks år. Jeg har været Liberal Alliances udenrigsminister, kan du sige, og det er den model, vi nu overfører til et regeringssamarbejde, siger Anders Samuelsen.

Mens Anders Fogh Rasmussen i 1998 overtog formandsposten i Venstre fra Uffe Ellemann-Jensen, har Anders Samuelsen ved flere lejligheder peget på netop Simon Emil Ammitzbøll som sin oplagte efterfølger som partileder.

Man skal dog ikke forvente, at det skifte kommer lige med det samme, fastslår Samuelsen.

- Nej, det har jeg overhovedet ingen planer om. Jeg er 49. Jeg har 20 år endnu i dansk politik. Så det ligger langt ude i fremtiden.

Simon Emil Ammitzbøll (tv) og Anders Samuelsen (th) med armene om hinanden efter regeringsudvidelsen på Amalienborg. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Tvivler ikke på egne evner

Hos Anders Samuelsen skorter det hverken på ambitioner eller troen på egne evner i det nye job som udenrigsminister, selvom det i de første uger har været en ”enorm omvæltning” at blive minister for ”et ekstremt professionelt system”, som Samuelsen betegner Udenrigsministeriet.

LA-lederen tvivler dog ikke på, at han vil få succes.

Samuelsen peger konkret på sin erfaring som europaparlamentariker for De Radikale fra 2004-2007 og sine tre bøger om europæisk politik fra midten af 00’erne, når han skal forklare, hvorfor det nærmest kun kan gå godt.

- Jeg har jo beskæftiget mig intensivt med det her område, forklarer han.

- Der var faktisk én, der gjorde mig opmærksom på, at det er svært at finde nogen, som i det sekund, vedkommende satte sig i stolen, har været mere kvalificeret til jobbet som udenrigsminister. Man tænker altid på Uffe Ellemann, og da han gik af. Men hvad havde han af viden, da han trådte ind i ministeriet? Eller Martin Lidegaard, Holger K. Nielsen, Mogens Lykketoft og så videre?

- Der er rigtig meget viden, jeg har med på forhånd, ligesom jeg har en konkret viden om, hvordan nogle af de her institutioner fungerer indefra. Og jeg møder med det samme – da jeg tog til mit første møde som udenrigsminister – folk, jeg har mødt før. Det, tror jeg, er en kæmpestor styrke for mig, siger Anders Samuelsen.

Han har allerede proklameret, at han vil være en ”straight talk udenrigsminister”, og han vil især fokusere sit arbejde i to udenrigspolitiske spor.

Det ene spor handler om den ”traditionelle udenrigspolitik”, som Anders Samuelsen kalder det, hvor Danmark skal være aktiv i konfliktløsninger i verdens brændpunkter, mens det andet spor noget storladent handler om at beskytte de vestlige demokratier. De skal sikres mod populisme og lette løsninger fra partier og politikere, der taler om ”stop for frihandel, og at vi skal isolere os”.

Det handler samtidig om, at vi skal blive bedre til at udnytte "globaliseringens muligheder", og at så mange som muligt skal nyde godt af de muligheder, lyder det.

- Denne regerings fornemmeste opgave er at bygge en bro. Vi skal give et perspektiv til de mennesker, som lige nu søger det enkle, nemme og umiddelbare svar, men som vil koste dem enormt meget i velstand, rigdom og jobmuligheder, hvis man lytter til det. Det ser jeg som en kæmpemæssig opgave.

- Hvis Danmark lykkes med at vise, at der er en anden vej fuld af optimisme - som selvfølgelig udfordrer os, fordi vi hele tiden skal omstille os, men som ikke desto mindre giver nye jobs, fordi vi kan håndtere det på den rigtige måde - så kan Danmark blive et mønsterbrydersamfund i forhold til resten af verden, som kan sikre demokratiets overlevelse, siger Anders Samuelsen.

Tysklands udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier og Anders Samuelsen holder fælles pressemøde i Berlin i midten af december. (Foto: KAY NIETFELD © Scanpix)

Det var altså vores ide med den regering

Trods rollen som landets nye udenrigsminister, holder Anders Samuelsen stadig et skarpt øje med, hvad der sker på Christiansborg og omegn.

Selvom Simon Emil Ammitzbøll i endnu højere grad end tidligere får ansvaret for det daglige politiske arbejde i Liberal Alliance, og hvad der ellers måtte være af ”nitty gritty arbejde”, som Anders Samuelsen formulerer det, så er LA-lederen eksempelvis stadig helt ajour med de hjemlige meningsmålinger.

Spørgsmålet er naturligvis, om Liberal Alliance med sin indtræden i regering og hvad dertil hører af kompromisser og kameler, der skal sluges, kan fastholde opbakningen blandt vælgerne.

Det er således faldet mange for brystet, at Liberal Alliance opgav sit ultimative topskattekrav og truslen om at vælte Venstre-regeringen for i stedet at træde ind i Lars Løkke Rasmussen nye regering.

Efterfølgende har Anders Samuelsen haft travlt med at fortælle, at regeringsdeltagelse hele tiden har været det primære mål for Liberal Alliance, og at topskattelettelser kom i anden række.

Det har han stadig travlt med.

- Der er bare nogle ting, som man ikke… Jeg har været 18 år i politik, og hvis man vil nå noget i politik, så skal man ikke søge de nemme point, som ligger indenfor en uge eller 14 dage og så få ros i Besserwisserne. Man skal fastholde en strategi. Og der er nogle gange, man ikke kan sige alt. Men man har lyst til det.

- Man har også lyst til at gå ud og råbe: Prøv og hør, det var vores ide med den her regering. Det kan godt være, at det bliver udlagt på en anden måde, men hvis jeg bare ved i mit hjerte, at det var det, og at vi har kæmpet for at komme i den situation, vi er i nu, så er det godt nok for mig, siger Anders Samuelsen.

Er det dit indtryk, at vælgerne køber den fortælling om din vej ned fra det famøse træ?

- Ja, det er det. Jeg møder ikke andet, når jeg møder folk på gaden, end at folk synes, vi har kørt det godt. At det er imponerende, at vi på seks år er gået fra 0,0 procent i målingerne til seks ministerposter. Det er jo ikke set før i danmarkshistorien.

- Så er der er et eller andet kommentatorkorps, som kører et eller andet, hvor de er skuffede over, at vi ikke fik valg og sådan noget. Men der var ikke nogen efterspørgsel i befolkningen efter et valg.

Prøver ikke at oversælge noget

De første uger som regeringsparti har også budt på en lang række eksempler på, at Liberal Alliance er gået på kompromis med sin egen politik, fordi partiet nu sidder i regering.

Flere af folketingsgruppens ordførere har overfor journalister måttet forklare, hvordan det kan være, at partiet nu stemmer for lovforslag, som man ellers var klare modstandere af for mindre end en måned siden.

Det handler udelukkende om, at Liberal Alliance nu sidder i regering og derfor er gået på kompromis på en række politikområder, lyder svaret som regel.

Det var også tilfældet, da Liberal Alliance i denne uge stemte for en lov, som fjerner PET’s pligt til at slette forældede personoplysninger. Et forslag, partiet var imod, da det første gang blev debatteret i folketingssalen, da LA endnu ikke var kommet i regering.

- Når man indgår i regering, så vedstår man sig arv og gæld i forhold til de to regeringspartnere, som man er på hold med. Og der er jo nogle verserende sager, hvor vi har haft en anden holdning end den daværende Venstre-regering, og som nu skal føres til ende. Og i dem stemmer vi selvfølgelig med den regering, som vi selv er en del af, forklarede politisk ordfører Christina Egelund til Politiken.

Andre partier har tidligere haft det svært med at forklare sine vælgere, hvorfor man ikke længere mener, hvad man gjorde tidligere. Men Anders Samuelsen er sikker på, at Liberal Alliance kan fastholde opbakningen på omkring de 7-8 procent.

Netop fordi Liberal Alliance åbent erkender, at man reelt har solgt ud på nogle områder for at komme i regering, hvor der til gengæld er masser af indflydelse på andre områder.

- Vi lægger ikke skjul på det. Vi prøver ikke at oversælge, hvad vi gør. For at kunne få noget ind i regeringsgrundlaget, må vi også give noget på den anden hånd. Og jeg tror, at så længe man har ærlig, straight talk kommunikation, så har man mulighed for at få folk med sig, siger Anders Samuelsen.

- Vi har været med til at flytte den tidligere regering, som havde et udgangspunkt, hvor de altid sendte kompromisser på banen, til at der nu kommer ambitiøse udspil. Så kan det godt være, at de bliver forhandlet ned af de andre partier, men så kan man se, hvad det er den nye regering vil. Så kan man se Liberal Alliances tilstedeværelse i regeringen.