Anders Vistisen: Vi har været gode til at bruge EU-penge

- I min verden er der ikke meget i den her sag, der er okay, siger Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen.

Dansk Folkeparti betaler samlet set al EU-støtte fra de seneste fire år tilbage efter anklager om muligt misbrug af støttekroner. (Foto: Christian Liliendahl © Scanpix)

Med Dansk Folkepartis beslutning om at tilbagebetale 955.210,38 kroner til EU skal ingen længere tvivle på, at partiet hverken direkte eller indirekte har haft økonomisk vinding ud af have været en del af partiet Meld og fonden Feld.

Sådan lyder det fra gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen (DF) i et længere interview med DR Nyheders EU-korrespondent, Ole Ryborg.

- Når der har været de her uklarheder, er det mest ærligt over for danskerne og de europæiske skatteydere, at vi betaler det her beløb tilbage fuldt og helt, og at vi ikke begynder at gå ind i en slåskamp om lige den ene ting er ude eller inde, og om det formelt set kunne gå eller ej. Vi vil have en ren skilsmisse fra de her europæiske partier økonomisk, siger han.

Du har været kasserer i Meld siden 2015. Nu er vi langt inde i 2016. Hvorfor har du først bladret i regnskaberne nu?

- Det, jeg har bladret i, er ikke regnskaberne. Jeg har bladret i alle projektbeskrivelserne og alle bilagene. Og det er først nu, at jeg er gået dem igennem. Det kunne man selvfølgelig have sagt, at det skulle jeg have gjort for et år siden eller halvandet år siden, eller det skulle jeg have gjort hver eneste dag.

- Jeg kommer ikke med hele eller halvdårlige undskyldninger for forløbet. Jeg har først gjort det nu, og jeg kan kun undskylde, at det ikke er sket noget før. Men nu prøver vi at tilbagebetale det hele for at demonstrere, at vi mener det rigtig, rigtig alvorligt, når vi siger, at vi er kede af det. Og vi undskylder, at der ikke har været den standard, der selvfølgelig både formelt skal være, men også den moralske standard, som vi i DF gerne vil stå for i omgangen med sådanne økonomiske midler.

Hvordan har du selv kunnet have den tanke, at det var i orden, at EU og skatteborgerne skulle betale for, at Morten Messerschmidt holdt et EU-oplæg ved DF's sommergruppemøde?

- Jeg har lyttet til den rådgivning, jeg har fået, både fra dem, der har været med i de europæiske partier længere end jeg, og fra den administration, der har siddet i Meld. Og så er projekterne blevet godkendt i Europa-Parlamentet. Det, vi så er blevet opmærksomme på efterfølgende, er, at de ikke er blevet godkendt med en korrekt projektbeskrivelse. Så jeg har indtil nu været i den tro, at det var efter bogen. Det kan man sige er naivt og ikke godt nok.

Men det er vel ikke rådgiveren, der har siddet og sagt 'kunne I ikke tænke jer 100.000 kroner i støtte til et sommergruppemøde'?

- Det har jeg heller ikke sagt. Jeg har sagt, at det er fundamentalt mit ansvar, og du spurgte, hvordan jeg kunne tro det, og så svarer jeg, at det kunne jeg, fordi det var det, jeg fik at vide, da vi spurgte.

Har ikke været på forkant

Men hvordan får I tanken om, at I gerne vil have EU-midler til at støtte, at Morten Messerschmidt holder et EU-oplæg til et sommergruppemøde?

- Det er jo det, den danske delegation kom frem til, at vi ville spørge om. At vi ville høre, om det var muligt at få EU-tilskud til en del af sommergruppemødet. Det er så det, der har været forespurgt på. Og hvordan vi får tanken: Man sidder jo og drøfter, hvordan midlerne skal anvendes, og det er så det her, vi kommer op med, siger Anders Vistisen.

Så i din verden er det okay at bruge EU-midler til et oplæg ved et sommergruppemøde?

- I min verden er der ikke meget i den her sag, der er okay. Der er ikke meget i den her sag, hvor vi har været på forkant. Og det er også derfor, at jeg lægger mig helt fladt ned og beklager over for danskerne og over for EU's skatteborgere. Så nej, jeg siger, at det er utrolig nemt for mig at sidde og være bagklog og sidde og sige, hvad jeg skulle have gjort, eller hvad vi burde have gjort. Men det er passé nu.

Du har selv som medlem af DF nede i Europa-Parlamentet deltaget i en diskussion, hvor I er kommet frem til: Lad os prøve at se, om vi kan få 100.000 kroner til at diskutere EU på et sommergruppemøde. Er det moralsk i orden?

- Jamen, de her midler bliver stillet til rådighed for alle, der melder sig ind i de her partier. Så spørger man i sekretariaterne, om de her aktiviteter er indenfor det mulige eller ej. Jeg kan da sagtens i bagklogskabens lys synes, at der er masser af ting, vi aldrig nogensinde skulle have bedt om EU-midler til.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, at Dansk Folkeparti aldrig havde været medlem af et europæisk parti og en europæisk fond. Det ændrer ikke ved, at det, jeg kan gøre nu, er, at beklage, lægge mig fladt ned, sige undskyld og sørge for, at hver en krone bliver tilbagebetalt, så der ikke er nogen skatteydere, som har lidt under vores dårlige dømmekraft.

Indrømmer du dermed, at du personligt har en dårlig dømmekraft i omgangen med EU-midler?

- Jamen, jeg prøver at sige det meget klart: At jeg lægger mig fladt ned og beklager.

Du sagde 'vores'. Nu spørger jeg, om du selv har haft en dårlig dømmekraft?

- Jamen, det har vi da alle sammen. Jeg har også. Morten har. De andre medlemmer af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet har. Alle, der har været med til at tage de her beslutninger, har da haft en dårlig dømmekraft i forhold til, hvordan man skulle omgås de her midler.

Når man ser på listen over aktiviteter, er der en lang række middage og repræsentationsarrangementer. Man får sådan et indtryk af, at Meld nærmest har været en repræsentationskonto for jer?

- Det ved jeg ikke. Der er de repræsentationsudgifter, som ligger. De har været afholdt og er blevet set igennem af Europa-Parlamentet. Vi synes så, at vi gerne vil betale det hele tilbage, og det har jeg det rigtig godt med.

Går ikke ind i procedurespørgsmål

Skal denne sag have nogen konsekvenser?

- Jeg tror allerede, at den har fået en række konsekvenser. Både for de involverede parter, de ansatte, os politikere, på forskellig vis. Nu bliver det undersøgt både af Europa-Parlamentet og OLAF (EU's antisvindel-enhed, red.), og det er dem, der tager den formelle del af det. Det har jeg ikke mulighed for at vurdere hverken juridisk eller moralsk. Det må andre gøre.

Hvilke konsekvenser drager du selv?

- Jeg drager den konsekvens, at jeg har set det igennem, og jeg har anbefalet partiet at betale pengene tilbage. Det har de valgt at gøre, og det er jeg rigtig glad for.

Når I giver besked til Meld’s sekretariat om, at der skal være en aktivitet, hvordan finder sekretariatet så ud af, at der for eksempel skal være et sommergruppemøde? Hvem fortæller det?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i procedurespørgsmål. Det er noget, der har kørt mellem det medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, der har igangsat og stået for aktiviteten, og Meld-sekretariatet. Det må man jo spørge dem om i de konkrete tilfælde.

Men der sidder ikke nogen i Meld-sekretariatet og digter en tekst selv? Det er jer, der giver dem informationerne?

- Jamen, hvordan det konkret er foregået, det må man jo spørge dem om, som har aktiveret budgettet. Det er jo dem, der styrer den del af det.

Der er fx indberettet til Europa-Parlamentet et arrangement 19. juni med ni deltagere, som har ”vist interesse for DF’s arbejde og EU-emner, integration af nye medlemmer i Meld”. I dag skriver du så, at det var en arbejdsmiddag med underholdning og drikkevarer til ansatte i Dansk Folkeparti og ECR-gruppen. Synes du, at den beskrivelse, I har sendt til Europa-Parlamentet, er dækkende for, hvad der faktisk er foregået?

- Jamen, Europa-Parlamentet har jo haft adgang både til de bilag, der har været, og til projektbeskrivelsen. Og det er jo ikke os, der har siddet og skrevet projektbeskrivelserne. Det er Meld-sekretariatet. Det har været upræcist. Det skulle vi have fanget tidligere i processen, og det kan jeg kun beklage.

Men hvordan kan Meld-sekretariatet få en opfattelse af, at en middag med DF-ansatte pludselig er et arrangement for at integrere folk i det europæiske parti Meld?

- Det har jeg ingen ide om. Det må man jo snakke om med dem, der lavede arrangementet i sin tid.

- Min dømmekraft er ikke fantastisk

Har du selv deltaget i det?

- Nej, det har jeg ikke.

Har Morten Messerschmidt deltaget?

- Det ved jeg ikke, Ole. Men du må spørge dem, der har stået for arrangementet.

Men synes du selv, at det er dækkende i forhold til det, der er foregået?

- Jeg tror, at jeg har konkluderet meget klart, at jeg ikke synes, at det har kørt godt nok. Jeg tror også, at jeg har sagt meget klart, at vi gerne vil beklage, undskylde og betale pengene tilbage på den baggrund.

Men er det her, fordi at du som jurist ikke er i stand til at forstå EU’s regler, eller er der tale om bevidst vildledning?

- Den udgift, du taler om, hidrører 2014, så det er jo ikke en udgift, jeg sådan set har haft noget at gøre med, før jeg laver gennemgangen. Men jeg kommer ikke til at gå ind i de enkelte aktiviteter med dig. Det, jeg kommer til at sige, er, at vi beklager de steder, hvor det ikke har været godt nok, vi undskylder det, og vi betaler pengene tilbage.

Er det din opfattelse, at det, der er foregået i Meld, handler om, at du og Morten Messerschmidt og andre ikke har forstået EU-reglerne? Eller er der efter din opfattelse foregået noget, der ligner en bevidst vildledning?

- Jeg tror, at jeg har sagt det relativt klart: Jeg synes ikke, at det formelt set har været kørt godt nok. Der har været alt for meget rod og sjusk. Jeg har ikke set eksempler på kvitteringer, som ikke ser ud til at være fuldstændig autentiske for udgifter, der er afholdt. Så er der en vurdering ift. Europa-Parlamentet – det er jo dem, der vurderer, om en udgift må afholdes inden for det her budget eller ej. Det må man spørge Europa-Parlamentet til.

- Jeg tvivler på, at der er ret mange, der mener, at min dømmekraft er fantastisk i den sammenhæng, så det vil jeg undlade at gå ind i. Jeg er bare glad for, at jeg har kunnet konstatere, at alle de udgifter, der er fremgået på kvitteringssiden, ser ud til at være helt regulære kvitteringer, som stammer fra rigtige udgifter. Så er der nogle udfordringer i forhold til projektbeskrivelser, og hvor godt og præcist, det har været lavet. Det er baggrunden for, at jeg siger på den politiske bane, at vi kommer til at betale alt tilbage. For jeg vil hellere, at vi betaler 100 kroner for meget tilbage end en krone for lidt.

Gode til at bruge EU-penge

Men hvis Europa-Parlamentet får besked om, at der er foregået noget, og de så siger, at det lyder meget godt - hvis det så viser sig, at der er foregået noget andet, så kan du vel ikke sidde og sige, at Europa-Parlamentet har godkendt det?

- Nej, men jeg tror heller ikke, at jeg på nogen måde skyder noget over på Europa-Parlamentet. Jeg tror meget klart, at jeg siger, at vi har et ansvar for, at det ikke har været gjort godt nok. Så skal man bare huske, at Europa-Parlamentet jo har haft adgang til de papirer, jeg har haft adgang til. Så de har kunnet se nøjagtigt det samme, som jeg har kunnet se.

- De har haft adgang til kvitteringerne, projektbeskrivelserne og aktivitetsrapporterne. Det er jeg sådan set glad for, at de også har haft, så de har haft det fulde billede af aktiviteterne, når de har vurderet dem. Eller i hvert fald lige så komplet et billede, som jeg har kunnet genskabe mig med tilbagevirkende kraft. For det er de samme papirer, vi har haft mulighed for at se igennem.

Men I afleverer en deltagerliste med over 40 navne til Europa-Parlamentet for en konference afholdt i Kolding samtidig med DF’s sommergruppemøde. Men det nævnes ikke et eneste sted, at de her 40 personer alle var medlemmer af DF. Så er det vel lidt svært for Europa-Parlamentet at bedømme aktiviteten, når I ikke giver dem det fulde billede?

- Jamen, Europa-Parlamentet har hvert eneste år spurgt ind til de ting, de har været i tvivl om, og fået svar på dem i en efterfølgende procedure. Men jeg siger jo lige præcis, at det ikke har foregået godt nok. Jeg kunne da godt have ønsket mig, at det var foregået på en meget mere præcis og kontrolleret måde, så vi havde været inde og kontrollere, at alting var i orden. Det må jeg bare konstatere, at det er det ikke.

På et DF-landsmøde sagde du, at Morten havde givet dig to opgaver, da du blev valgt ind: At EU skulle bruge færre penge, og at de penge, de brugte, skulle bruges meget bedre. Hvordan synes du selv, at du har klaret det?

- I forhold til mit arbejde i Europa-Parlamentet, så tror jeg sådan set, at jeg har klaret opgaven okay. Men i forhold til min opgave i Meld, som det her jo handler om, har det her ikke været godt nok.

Ikke godt nok, siger du. Synes du, at du er god til at bruge EU-penge?

- Vi har været gode til at bruge dem, men vi har ikke været gode nok til at kontrollere, at de blev brugt ordentligt. Det prøver jeg overhovedet ikke at lægge skjul på. Jeg har også understreget mange gange, at det beklager vi rigtig mange gange, og det er vi rigtig kede af, siger Anders Vistisen.

FacebookTwitter