Auken jubler over ny fond der kan købe naturområder

En meget stor dag for dansk natur, siger miljøminister Ida Auken om fond, der er en del af finanslovaftalen.

Miljøminister Ida Auken glæder sig over, at der er fundet plads til en naturfond i finansloven. (© DR)

En af konsekvenserne af finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og De Konservative er en ny og pengestærk fond, der skal opkøbe værdifuld natur for offentlige og private penge.

Fonden får navnet Den Danske Naturfond, og den etableres i samarbejde mellem staten, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond.

Fonden kommer til at råde over en samlet kapital på 875 millioner kroner, hvoraf staten stiller 500 millioner kroner til rådighed, Villum Fonden yder et bidrag på 250 millioner kroner og Aage V. Jensens Naturfond kommer med 125 millioner kroner.

Stor dag for naturen

- Det er en meget, meget stor dag for naturen. Det er mange år siden, der er sket et så stort og positivt tiltag som den naturfond, vi nu laver, siger en begejstret miljøminister Ida Auken

Hun forventer, at fonden er arbejdsklar med sekretariat og pengetank sidst i 2014. Den skal opkøbe landbrugsjord til projekter, der bidrager til naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser.

- Det er vigtigt, pengene bliver brugt på natur, som har værdi i sig selv som natur, og som skaber biodiversitet og plads til dyr og planter. Og den må gerne have synergi med for eksempel klimaeffekter, siger Ida Auken.

Staten skal betale drift og pleje

Regeringen vil sammen med V og K arbejde for, at fonden rejser yderligere kapital på mindst 125 millioner kroner inden 2016 fra almennyttige fonde, virksomheder og private. Parterne vil afsætte 75 millioner kroner årligt i 2015-2017 til fondens aktiviteter.

Staten skal garantere for den langsigtede drift og pleje af de naturarealer, fonden etablerer.

Den ny naturfond er foreslået af Natur- og Landbrugskommissionen, der i foråret barslede med en række anbefalinger efter opdrag fra regeringen.

Ifølge Ida Auken er fonden endnu et eksempel på, at denne finanslov er lige så grøn og rød, som den er blå. Forligsteksten er identisk med den, som blev tilbudt Enhedslisten, siger miljøministeren.

/ritzau/