Avis: Regeringen bragte ikke advarsler om landbrugspakke videre

Allerede i december blev regeringen af egne embedsmænd advaret om risiko for EU-kritik af landsbrugspakken.

- Selv om regeringen og dens embedsmænd har lov til at holde salgstale for pakken, er det ikke i orden at undertrykke og underspille helt centrale problemer, siger professor efter den nye udvikling i sagen, der kostede Eva Kjer Hansen ministerjobbet. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Regeringens top har længe vidst, at der var en betydelig risiko for, at landbrugspakken ville komme i problemer med EU-Kommissionen, uden at de oplysninger er blevet formidlet videre til Folketinget.

Det skriver Berlingske.

På et møde i regeringens ø-udvalg, der består af finans-, skatte- og erhvervs- og vækstministeren, den 10. december 2015 fik deltagerne udleveret et materiale - et såkaldt kvælstofcover - om den kommende landbrugspakke.

I det kvælstofcover advarer regeringens egne embedsmænd om, at "der er en betydelig risiko for, at EU-Kommissionen vil forholde sig kritisk til, at man trækker den strukturelle effekt for 2013-2015 fra i opgørelsen af mertilførsel i 2016-2018."

Men i et udleveringsnotits til Folketinget samme dag stod der, at der er "vurderingen, at Danmark overholder sine EU-retlige forpligtigelser".

I selve den politiske aftale om landbrugspakken står der, at skulle der "mod forventning" opstå problemer med EU, mødes parterne igen.

- Selv om regeringen og dens embedsmænd har lov til at holde salgstale for pakken, er det ikke i orden at undertrykke og underspille helt centrale problemer. Hvis man kortslutter processen med at levere korrekt og dækkende information til Folketinget, kan Folketinget ikke træffe beslutninger på et oplyst grundlag, siger Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, om sagen.

  • Balladen om landsbrugspakken

  • I slutningen af 2015 bliver regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative enige om en landbrugspakke. Aftalen betyder, at randzonerne afskaffes, at landmænd får lov til at gødske mere, og at der planlægges en helt ny miljøregulering.

  • En række forskere mener dog, at der er benyttet problematiske regnemetoder. Miljøgevinsten ved landbrugspakken var pustet kunstigt op, lød kritikken.

  • Det får den såkaldte kvælstofsag til at rulle, da der bliver sået tvivl om, hvorvidt regeringen gav Folketinget retvisende oplysninger, da politikerne skulle tage stilling til lovpakken.

  • Daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) bliver beskyldt for at pynte på tallene i forhold til pakkens påvirkning af miljøet.

  • Siden melder De Konservative ud, at partiet ikke har tillid til ministeren. K fastholder tilliden til Venstre-regeringen og vil stemme for landbrugspakken. Men ministeren må gå af.

  • Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviste i første omgang at fyre Kjer, men hun ender med selv at trække sig i februar. Esben Lunde Larsen (V) bliver udnævnt til ny miljø- og fødevareminister.

  • I maj forhandles en naturpakke på plads som foreløbigt punktum i sagen, efter at K har krævet kvælstofreducerende tiltag for at kompensere for landbrugspakkens omstridte tal.

  • Samme måned skriver EU et brev til miljø- og fødevareministeren om, at landbrugspakken kan være i strid med vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

  • Men ifølge Berlingske vidste regeringstoppen allerede i december 2015, at der var en betydelig risiko for, at landbrugspakken ville komme i problemer med EU-Kommissionen, uden at advarslen blev formidlet videre til Folketinget.

/ritzau/