Banedanmark-direktør forsvarer bonusudbetalinger: Min direktion fortjente det

Trods kritik fra flere politiske partier fastholdes beslutning om at udbetale bonusser.

Per Jacobsen er administrerende direktør i Banedanmark. Han står bag beslutningen om at udbetale performanceløn til de fem øvrige medlemmer af direktionen, og den beslutning står han ved. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

"Grotesk, en uskik og et dødssygt system."

Politikere fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre kritiserer i dag udbetalingen af bonus - en såkaldt performanceløn - til samtlige direktører i Banedanmark i 2016, mens signalprogrammet blev forsinket og dyrere.

Samtidig havde mindst tre af direktørerne ikke opnået de mål, der var sat, for at få en fuld performanceløn. Alligevel har Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark, valgt at udbetale den fulde bonus på mellem 100.000 og 125.000 kroner til hvert af direktionsmedlemmerne. Den beslutning forsvarer han fortsat.

Det skriver den administrerende direktør i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

- Jeg valgte at udbetale fuld performanceløn til hele min direktion, fordi de løftede en ekstraordinær indsats i 2016. 2016 var et særligt år for Banedanmark. Vi var en helt ny direktion som var trådt til for at løse de særlige udfordringer for Banedanmark, og jeg satte dem i spidsen for en stor reorganisering.

- Den opgave krævede også, at vi fik alle 2.300 medarbejdere i Banedanmark med på den nye retning for Banedanmark. Hele direktionen bidrog til at løfte denne store opgave i 2016, og det er jeg meget tilfreds med.

Ny direktør og nye forsinkelser

Årstallet 2016 er specielt i Banedanmark. Det er her administrerende direktør Per Jacobsen sætter sig i chefstolen i det statslige selskab som afløser for Jesper Hansen, der ikke fik forlænget sin åremålsansættelse.

Problemerne med signalprogrammet var en væsentlig årsag hertil, har Rigsrevisionen tidligere konkluderet.

I oktober samme år bliver det klart, at signalprogrammet bliver forsinket med 2-3 år. Det er den anden forsinkelse på bare ét år - og i slutningen af 2017 bliver signalprogrammet endnu engang forsinket - nu til år 2030.

Administrerende direktør Per Jacobsen fastholder, at de fem direktører fortjente deres bonus.

- Jeg har i mine vurderinger af de enkelte direktionsmedlemmer konkret vurderet ud fra de objektive kriterier, og så har jeg også foretaget en helhedsbetragtning af deres ageren som personaleledere, som faglige ledere og deres ageren i den ekstraordinære situation. Derfor er det min vurdering, at alle i direktionen i 2016 fortjente fuld performanceløn, og det står jeg stadig ved i dag, skriver han.

Per Jacobsen egen performanceløn endte i 2016 på 100.000 kroner. Den er bevilliget af Transport- Bygnings- og Boligministeriets departementschef. Til den skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA), at det er sket på baggrund af en række resultater.

- Per Jacobsens resultatløn er baseret på en konkret opfyldelse af den mål- og resultatplan, som ved årets start er indgået mellem Banedanmark og departementet samt på en helhedsvurdering af årets interne og eksterne resultater.

Sagen har fået transportordførerne Dansk Folkeparti, de Radikale og Socialdemokratiet til at indkalde transportminister Ole Birk Olesen i et samråd. Der er endnu ikke truffet beslutning om tildeling af performanceløn for 2017. Det ventes at ske i foråret.