Barbara Bertelsen får advarsel efter minksag - flere topembedsmænd fritaget fra tjeneste

Den krasse kritik af flere embedsmænd i forbindelse med minksagen får nu konsekvenser.

Mens nogle embedsmænd sendes hjem, og der indledes sager mod dem, så slipper andre med en advarsel.

Barbara Bertelsen er departementschef i Statsministeriet. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Det gælder for eksempel Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen. Hun får en advarsel oven på minksagen.

Barbara Bertelsen skriver i en kommentar udsendt af Statsministeriet, at hun tager advarslen alvorligt.

- Jeg har nu modtaget afgørelsen i min sag, der betyder, at jeg har modtaget en advarsel, jævnfør tjenestemandsloven. Den har jeg taget til efterretning og accepteret, skriver hun også.

Rigspolitichef og departementschef sendes hjem

Samtidig sendes rigspolitichef Thorkild Fogde hjem, fordi Justitsministeriet har besluttet at indlede en sag, som afgør, hvad der skal ske med ham fremover.

Rigspolitichef Thorkild Fogde. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også oplyser, at ministeriets departementschef, Johan Legarth, får en irettesættelse.

Desuden fritages Henrik Studsgaard, der er tidligere departementschef i Fødevareministeriet og i dag departementschef i Miljøministeriet, fra tjeneste, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Alle ministerier har truffet deres afgørelser på baggrund af rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Spænder fra mildeste til hårdeste straf

Samtidig med at ministerierne sendte pressemeddelelserne ud, blev pressen inviteret til briefing i netop Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Her stillede direktøren for styrelsen, Signe Friberg Nielsen, op til interview. Om de straffe, som styrelsen har indstillet til, at embedsmændene skal have hver især, siger hun:

- Advarsel og irettesættelser er blandt de såkaldt milde sanktioner, men altså, det er stadig en disciplinær straf, vi snakker om. De kan tildeles uden forhør, sagen afsluttes, umiddelbart efter at arbejdsgiveren har afgjort den, og den ansatte bliver siddende i sin stilling. Der er ikke andre ansættelsesretlige følger.

Således har Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer fået de to mildeste straffe, der kan gives som disciplinær straf.

- Som sagt har vi vurderet i to tilfælde, at der kan blive tale om alvorligere eller strengere disciplinære sanktioner eller straffe, og derfor har vi indstillet til en beslutning om et tjenstligt forhør i de to tilfælde, siger Signe Friberg Nielsen videre.

Der er tale om rigspolitichef Thorkild Fogde og Miljøministeriets departementschef Henrik Studsgaard, der nu skal i tjenstligt forhør.

Ikke Bertelsens ansvar

Når Miljøministeriets departementschef Studsgaard får en kritik, som er et nøk højere på skalaen, end Barbara Bertelsen gør, så beror det på Minkkommissionens beretning, forklarer Signe Friberg Nielsen.

- Hvad har deres rolle været, hvad har deres viden været, eller har de ikke haft viden. Hvilket ansvar har de siddet med på de forskellige områder. Det er en helhedsvurdering vi har foretaget af en lang række faktorer, siger hun.

Den væsentligste kritik i Minkkommissionens rapport var, at Barbara Bertelsen ikke havde undersøgt, om der var hjemmel til at gennemføre aflivningen af mink, altså det helt centrale i sagen. Er hendes vigtigste opgave ikke at undersøge, om der er hjemmel, hvordan hænger det sammen, at man ikke undersøger det og så slipper med en advarsel?

- Det, som minkkommissionen beskriver, er, at hun burde have spurgt til det, men det er dermed tydeligt, at det ikke er hendes ansvar. Der sidder et ministerium, der har ansvar for at vurdere, hvorvidt der er hjemmel eller ej. Så det er ikke hendes ansvar, om der er hjemmel eller ej.

Det hele startede med en ulovlig ordre, som regeringen gav på et historisk pressemøde 4. november 2020. Her beordrede de alle mink aflivet, uden at der var hjemmel til det.

Minkkommissionen har så skullet kulegrave, hvad der skete i de afgørende uger, dage og timer, hvor regeringen besluttede at aflive alle danske mink.

Den 30. juni i år kom Minkkommissionen med sin rapport, hvori både statsminister Mette Frederiksen (S) og tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) fik hård kritik.

I alt stod også ti embedsmænd til disciplinærsager.