Betroet chef i Statsministeriet fik ildevarslende sms, men slog ikke alarm

Varsel om hastelov gik aldrig videre til departementschef i Statsministeriet, forklarede topembedsmand i kommission. Og så var der nye detaljer i sag om action card.

Departementsråd i Statsministeriet Pelle Pape var i dag i vidneskranken i sagen om aflivning af alle mink. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) (Foto: Philip Davali © Philip Davali)

Det var en af Statsministeriets absolutte topfolk, der torsdag havde indfundet sig i Minkkommissionens lokale i Retten på Frederiksberg:

Departementsråd Pelle Pape.

Han er en af cheferne i Statsministeriet og er placeret lige under departementschef Barbara Bertelsen.

Embedsmanden er måske nok mest blevet kendt for at være en del af den firkløver, der har slettet sms'er automatisk i Statsministeriet.

Den del kom kommissionen også ind på.

Men kommissionen var først og fremmest interesseret i Pelle Papes rolle i de afgørende dage, da det blev besluttet at aflive alle mink.

Han sad blandt andet med på flere centrale møder - også da det blev besluttet at aflive alle mink den 3. november om aftenen.

Beklagede ordvalg

Og så var det ham, der bad en afdelingschef i Justitsministeriet om lave en sag til regeringsmødet den 3. november om aftenen, hvor det besluttet at aflive alle mink.

Det skete i en sms, hvor han skrev en række punkter, der skulle være med i sagen. Punkt 2 lød:

"Tiltag ift at aflive mink (herunder indstilling om at sætte det i dvale/lukke lortet)"

Netop formuleringen om at "lukke lortet" har udløst en sand byge af kritik, og Pelle Pape beklagede i kommissionen igen formuleringen.

- Jeg vil gerne igen beklage ordvalget over for minkavlerne, sagde han.

Ét af de presserende spørgsmål i hele kommissionens granskning af forløbet har været, hvornår det gik op for Statsministeriets top, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ned.

Fik sms om hastelov

Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen forklarede under deres afhøringer, at de først fik besked søndag den 8. november. Altså fire dage efter beslutningen var meldt ud.

Pelle Pape fik dog allerede dagen før - den 7. november - ved middagstid en ildevarslende sms. Afsenderen var kontorchef Casper Lund Borch, kontorchef i Statsministeriet:

"Kære Pelle, beklager ulejligheden, men har sendt mail om hastelovforslag fra MFVM om mink, som du meget gerne må læse snarest muligt. BH Casper."

I e-mailen fra kontorchefen fremgik det, at Fødevareministeriet havde ringet og varslet et hastelovforslag "om midlertidigt forbud mod mink, herunder med hjemmel til at slå mink ned i hele landet samt med hjemmel til ekspropriation."

Udspørgeren Jakob Lund Poulsen borede længe i, om Pelle Pape på nogen måde gik videre med den oplysning til sine overordnede.

Gør du dig nogen tanker om, at orientere Barbara Bertelsen eller Mette Frederiksen?

-Jeg tænker ikke, at det vil være almindelig praksis, når det sådan er henover weekenden. Vi fik et varsel på et relativt lavt niveau. Det var ikke noget, der var godkendt af nogle ministre eller departementschefer.

- Der var ingen advarselslamper, der blinker.

Udspørgeren ville vide, hvem der i givet fald, skulle orientere Barbara Bertelsen.

- Det ville være mig. Det havde slet ikke været i mine overvejelser. Man skal huske rangordnenen, før det bliver relevant for statsministeren, er der en masser folk, der skulle have godkendt det, sagde Pelle Pape.

Svarene gav på et tidspunkt formanden for Minkkommissionen Michael Kistrup til at bryde ind:

I havde sendt statsministeren ud med meldingen om det (at aflive alle mink red.) på et pressemøde?

- Jeg opdagede ikke, at det var problematisk. Jeg opfattede det her som et almindelig hastelovsforslag.

Sikkerhed bag automatisk sletning

Til sidst i afhøringen blev Pelle Pape også spurgt, hvorfor han havde haft en automatisk slettefunktion på sin telefon.

- Jeg har haft den slettefunktion i en årrække. Også lang tid før jeg startede i Statsministeriet. Jeg har altid været chef for ministersekretariatet, og jeg har haft ansvaret for deres (ministrenes red.) kalender.

- Den giver et indblik i deres fulde livsførelse, og haft en overvejelser om, at det ikke måtte falde i andres hænder.

"Ganske overraskende, at der ikke var hjemmel"

Pelle Pape var ikke det eneste vidne i Minkkommissionen torsdag. Klokken 14.00 satte vicepolitiinspektør Bo Samson sig til rette i vidneskranken. Han sad med operationen i zone 1 og 2.

De zoner dækkede over de smittede mink, og de besætninger der lå i en radius af 7,8 kilometer fra smittede farme.

Og den garvede politimand kunne føje flere nye deltaljer til forløbet om politiets action card, der også granskes af kommissionen.

Den 5. november var der møde blandt en række styrelseschefer i regi af NOST'en - blandt andre rigspolitichef Thorkild Fogde. Det skete om morgenen. NOST står for Den Nationale Operative Stab og kan sættes ned ved kriser i Danmark.

Af referatet fra mødet fremgik det, at Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, gjorde det klart, at der var problemer med at aflive i zone tre.

I referatet lød det.

"Pelsningen i zone 3 er i gang på helt normal vis, og der skal arbejdes på en hjemmel til, at alle dyr (inklusive avlsdyr) aflives."

Bo Samson blev spurgt om, han bliver orienteret om, at der mangler hjemmel til aflivningen den 5. november.

Svaret var kort og godt:

- Nej.

Det var først den 7. november, at Bo Samson fik besked, om at der kunne være problemer.

- Det var ganske overraskende for mig, at der ikke var lovhjemmel.

Hvem stod bag action card?

Allerede den 6. november var politiet begyndt at ringe rundt med et action card, hvor det fremgik, hvor politifolkene skulle fortælle, at alle mink skulle aflives.

Sagde minkavlerne nej, skulle de have besked på, at "beslutningen var truffet", og at "myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel".

Bo Samson forklarede, at det ifølge hans viden var leder i Den Nationale Operative Stab Uffe Stormly, der var med til at lave action cardet.

- Det specifikke action card er - som jeg forstår det - blevet til af vores juridiske sektionsleder, en medarbejder i sektionen og Uffe Stormly, sagde Bo Samson.

Minkkommissionen fortsætter sine afhøringer den 20. januar, hvor blandt andre Uffe Stormly skal afhøres.

FacebookTwitter