Billigere elbiler på vej: Regeringen vil sænke afgifter på grønne biler

En skatterabat til medarbejdere, der vælger grønne firmabiler, er også blandt forslagene i regeringens klima- og luftudspil.

Regeringen vil fremover gøre det billigere at købe små og mellemstore elbiler og andre lav- og nulemissionsbiler. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Der skal for alvor gang i salget af grønne biler herhjemme, og derfor vil regeringen fremover gøre det billigere at købe små og mellemstore elbiler og andre lav- og nulemissionsbiler.

Det fremgår af regeringens klima- og luftudspil, som præsenteres i morgen. Udspillet indeholder i alt 39 initiativer og er blevet døbt ”Sammen om en grønnere fremtid”.

Konkret foreslår regeringen at udskyde den planlagte stigning i registreringsafgiften for el- og plugin-hybridbiler med et år og samtidig indføre et forhøjet fradrag på 40.000 kroner i 2019 for grønne bilejere. Fradraget skal ifølge udspillet stige til 77.500 kroner i 2020.

Forslaget vil betyde, at en elbil med en pris på for eksempel 375.000 kroner kommer ned på 345.000 kroner, hvis man køber den i 2019.

Hos brancheorganisationen Dansk Elbil Alliance hilser man forslaget velkomment.

- Vi regner med, at det vil gøre det muligt for flere danskere at købe elbiler, også med længere rækkevidde end den vi har i dag, siger branchechef Lærke Flader.

- Det vil reelt betyde en afgiftsfritagelse på små og mellemstore elbiler. Det vil også betyde, at nogle af de mellemstore elbiler, som i dag har en registreringsafgift, vil blive fritaget. Så det vil blive en fordel for de biler, siger hun.

Lavere skat på grønne firmabiler

Det fremgår desuden af klima- og luftudspillet, at regeringen vil nedsætte en kommission, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan regeringen kan nå sit mål om at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030 og få antallet af elbiler i Danmark op på én million.

Den nye kommission skal også komme med forslag til, hvordan samfundet fremover får penge i statskassen, når indtægterne fra de nuværende brændstofafgifter bliver mindre som følge af teknologiudviklingen.

Statskassen indkasserer i dag omkring 50 milliarder kroner årligt fra bilrelaterede afgifter, eller cirka fem procent af statens samlede indtægter, og derfor får kommissionen også til opgave at komme med forslag til alternative indtægter i fremtiden.

Regeringen vil samtidig indføre et skattefradrag for medarbejdere, der får stillet en grøn firmabil til rådighed af sin arbejdsplads, på 30.000 kroner. Fradraget skal gælde for en endnu ikke tidsafgrænset periode.

’Godt skridt på vejen’

Forslaget har til formål at gøre grønne firmabiler mere attraktive samt at styrke brugtvognsmarkedet. Firmabiler bliver i dag udskiftet langt hyppigere end privatbiler, og derfor bliver mange brugte firmabiler solgt videre.

Forslaget om lavere skat på grønne firmabiler bliver modtaget positivt i Dansk Elbil Alliance.

- Det vil betyde, at medarbejdere, som får muligheden for at få en firmabil, kan købe bil for omkring 120.000 kroner mere, siger branchechef Lærke Flader.

- Det er et godt skridt på vejen, og det betyder, at vi forhåbentlig får mange flere grønne firmabiler. Det er biler, der kører langt, og dermed er der store CO2-besparelser forbundet med det, og med firmabiler får vi også hurtigere brugtvognsmarkedet i gang i forhold til, at alle danskere kan købe en god, brugt elbil, siger hun.

Busbaner og parkeringsrabat

Ydermere vil regeringen give landets kommuner friere rammer til at give lavemissionsbiler rabat på parkering, ligesom kommunerne skal kunne tillade kørsel i busbaner for grønne biler.

Regeringen vil ligeledes afsætte 80 millioner kroner i en pulje, der skal gå til såkaldte hurtigladestandere, som skal afkorte opladningstiden for elbiler. 20 millioner kroner øremærkes til hurtigladestandere på statsvejnettet.

Regeringen vil desuden indgå en aftale med landets kommuner om at afsætte tilpas meget plads til, at private aktører kan opsætte ladestandere i byerne.

Det skal give personer, som bor i lejligheder, en sikkerhed for, at man kan få en parkeringsplads med en ladestander til sin elbil tæt på sit hjem.

Bussernes tre trin

Regeringen vil samtidig gøre busserne i de danske byer mere klimavenlige. Det skal ske i tre trin:

I 2020 skal alle nye busser være CO2-neutrale fremgår det af regeringens udspil.

Fem år senere, i 2025, kommer næste trin, hvor nye busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO2.

Tredje og sidste trin skal ifølge udspillet implementeres fra 2030, hvor ingen busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO2.