Birthe Rønn: Jeg gik for langt

Den tidligere integrationsminister gik langt ned i de enkelte sager og kalder sig djævelens advokat.

Integrationsministeriet har aldrig spurgt FN's Flygtningehøjkommissariat, hvordan konventionen om statsløse skal fortolkes.

Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) bekræfter overfor Statsløsekommissionen, at hun ofte selv gik langt ned i enkelte sager, sådan som blandt andet daværende departementschef Claes Nilas har forklaret.

Birthe Rønn Hornbech bliver udspurgt af kommissionen, som skal afdække, hvorfor en række statsløse palæstinensere blev snydt for det statsborgerskab, de havde ret til ifølge nogle FN-konventioner, som Danmark er forpligtet til at følge.

- Jeg er jo ikke noget gummistempel. Og så var sagerne jo rasende interessante, siger hun.

Djævelens advokat

Hun beskriver sin rolle som djævelens advokat i forhold til, om ministeriets medarbejdere gjorde deres arbejde godt nok, og om sagerne blev lukket på rette vis.

- Det var jeg. Det er klart, at jeg er miljøskadet efter 12 år i anklagemyndigheden.

Spørgsmål: Kunne der ikke komme en uklarhed i rollefordelingen, hvis ministeren er meget sagsbehandlende?

- Det, der ligger i det, er, at når det drejer sig om sager om opholdstilladelser, så var jeg meget bevidst om, at vi utrolig tit vejer på en meget fin vægt. Jeg føler mig meget forpligtet af, at lighed for loven skal gælde for alle, siger Birthe Rønn Hornbech.

- Så jeg var nødt til at have en diskussion af, hvad afgørelser i en sag betyder i andre sager. Derfor var jeg nødt til at gå grundigt ind i nogle af sagerne, siger hun.

I strid med FN

Integrationsministeriet blev i februar 2008 klar over, at man administrerer i lodret strid med to FN-konventioner i behandlingen af statsløses rettigheder.

Men selvom embedsværket i august 2008 gjorde Birthe Rønn Hornbech opmærksom på problemet, fortsatte den forkerte administration frem til 2010 - uden at Folketinget blev informeret.

Birthe Rønn Hornbech valgte i stedet at iværksætte en undersøgelse af, hvad de andre nordiske lande foretog sig - en undersøgelse, der tog lang tid og som aldrig førte frem til nogen konklusion.

En række embedsmænd har tidligere forklaret sig i sagen, og de har efterladt indtrykket af en minister, som flere gange blev advaret om den konventionsstridige administration, men at hun selv traf valget om at fortsætte som hidtil.

/ritzau/