Blå blok indgår aftale om landbrugspakke

30 initiativer inden for fødevare- og landbrugsområdet er faldet på plads. S og R forlod forhandlingerne sent.

Kravene i den nye pakke vil være forskellige fra landmand til landmand. (Foto: © Lars Rasborg, Scanpix)

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative indgået en aftale på fødevare- og landbrugsområdet.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Socialdemokraterne og De Radikale forlod forhandlingerne sent mandag aften, hvor aftalen faldt endelig på plads.

Der er i alt 30 initiativer i den samlede pakke. Blandt andet kommer der en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021.

Med aftalen er grunden lagt "til fornyet vækst i landbruget", og den giver samtidig "et grønt plus til miljøet" ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

- Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg håber, at landmænd og banker nu trygt går i gang med at investere i fremtiden, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Partierne bag aftalen understreger blandt andet, at landmænd fremover ikke skal mødes af de samme miljømæssige krav, men at der i stedet skal kigges konkret på, om et landbrug ligger tæt på eksempelvis et sårbart vandområde eller langt fra. Kravene vil så være forskellige fra landmand til landmand.

Den nye aftale bidrager samlet set med omkring en milliard kroner i det strukturelle bruttonationalprodukt.

Her er en række af de vigtigste punkter i aftalen:

 • Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes.

 • Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4.

 • De reducerede kvælstofnormer skal udfases.

 • Der skal iværksættes og finansieres frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning.

 • Fra 2018 skal der indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

 • EU-direktivs mulighed for undtagelser i forhold til vandmiljøindsatsen skal anvendes i videst muligt omfang.

 • Der skal sikres såkaldt klog implementering af EU-regler.

 • Der skal indføres et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på et halvt år.

 • Antallet af love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet skal nedbringes med en tredjedel, og der skal laves en ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige regler.

 • Der er afsat midler fra flere forskellige puljer til økologi.

 • Der skal afsættes 17 millioner kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke.

 • Der skal afsættes 161 millioner kroner i 2016 til strategisk fødevareforskning gennem Innovationsfonden.

 • Danmarks eksportstrategi på området skal styrkes - blandt andet ved at afsætte 20 millioner kroner til markedsføring af en såkaldt fødevarefortælling.

/ritzau/