Blå finanslov på plads: Boligejere og bilkøbere tilgodeses

Det er samtidig lykkedes Dansk Folkeparti at forhandle den planlagte besparelse på boligydelsen til pensionister ud af finansloven.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har forhandlet en endelig finanslovsaftale på plads med de øvrige borgerlige partier.

Den smalle Venstre-regerings anden finanslov er i hus.

Det står klart, efter at de fire partier i blå blok har givet hinanden håndslag på en aftale for det, der populært kaldes statens husholdningsbudget for næste år.

Partierne er blandt andet blevet enige om at etablere en ny politiuddannelse, så der fremover kan uddannes 345 såkaldte politikadetter på seks måneder, som kan bruges til bevogtningsopgaver, eksempelvis ved grænsen.

Et af regeringens store slagnumre i aftalen er, at der bliver tilført i alt 2,2 milliarder kroner over de næste fire år til kræftområdet.

- Alle partier har måttet bøje sig. Sådan er vilkårene i jernindustrien - og i politik. Mandaterne tæller. Jeg skal tælle til 90, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Sidste år finanslovsaftale måtte i sidste øjeblik justeres, fordi det viste sig, at planlagte besparelser på pensionisternes boligydelse ramte hårdere, end Dansk Folkeparti kunne holde til.

Den planlagte besparelse blev sparket til hjørne, men nu er det lykkedes Dansk Folkeparti at forhandle den helt ud af finansloven.

Besparelsen skulle have indbragt statskassen 200 millioner kroner i 2017 - stigende til 480 millioner kroner i 2020. Men de penge er nu fundet på anden vis i finanslovsaftalen.

I aftalen afsættes der i alt cirka to milliarder kroner frem til 2020 til ældreplejen.

Flere udlændingestramninger

Et andet hovedpunkt i aftalen er, at grundskylden fastfryses i 2017, så den næste år har samme niveau i kroner og ører som i år. Det har været De Konservatives hovedkrav i forhandlingerne.

De Konservative får dermed samme gevinst i dette års finanslovsaftale som sidste år, hvor grundskylden ligeledes blev fastfrosset for 2016. Fastfrysningen af grundskylden koster statskassen 620 millioner kroner.

Udover boligejerne tilgodeses bilkøberne også. Registreringsafgiften på biler lettes for 250 millioner kroner. Det har været Liberal Alliances hovedkrav under forhandlingerne.

Dansk Folkeparti har også forhandlet en række udlændingestramninger igennem i finanslovsaftalen.

Det drejer sig blandt andet indførelsen af en såkaldt nødbremse, så der bliver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres.

Hovedpunkter i finanslovsaftalen:

 • Et markant løft af kræftbehandlingen i form af kræftplan IV. Området tilføres i alt 2,2 mia. kr. over de næste fire år. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker.

 • En værdig ældrepleje: Der afsættes yderligere i alt ca. 2 mia. kr. frem til 2020 til at understøtte en værdig ældrepleje. Pengene skal bl.a. gå til at få bedre mad tættere på ældre medborgere samt til øget selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form af et klippekort til ekstra hjælp.

 • Politikadetter: En ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet målrettes og uddannes til opgaver forbundet med bl.a. bevogtning, transport- og udsendelsesopgaver samt grænsekontrol.

 • Øget optag på politiskolen: I 2017 hæves optaget på politiskolen til 600 elever. Det er 120 elever mere end hidtil forudsat for 2017.

 • Strafskærpelser: Hårdere straffe for ulovlig våbenbesiddelse.

 • Nødbremse: Mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres.

 • Strammere regler for ophold i Danmark.

 • Styrket kontrol og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet.

 • Bedre dagtilbud.

 • Lavere registreringsafgift. Skalaknækket hæves til 106.600 kr.

 • Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.

 • Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler til 75 pct.

 • Udvidelse af E45 fra Aarhus S til Skanderborg.

 • En styrkelse af det danske skattevæsen.

 • Styrkelse af dansk kulturarv.Kilde: Finansministeriet

Facebook
Twitter