Blåt flertal åbner for at lade pensionister arbejde mere uden modregning

Alle ældre skal kunne tjene 100.000 kroner om året uden at blive modregnet i pensionen, foreslår Ældre Sagen - og det bliver positivt modtaget af blå blok.

- For de aktive pensionister, som har arbejdsevnen tilbage, der har vi altså nogle modregningsregler, som gør, at man sidder og tænker, kan den sidste time betale sig, siger finansordfører René Christensen (DF). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Regeringen og Dansk Folkeparti åbner nu for at gøre det mere attraktivt for pensionister at arbejde noget mere ved siden af pensionisttilværelsen.

Partierne reagerer på et forslag fra Ældre Sagen om at lade folkepensionister tjene op til 100.000 kroner om året, uden at de bliver trukket i ydelse. I dag må pensionister som udgangspunkt kun tjene op til 60.000 kroner om året, uden at de bliver modregnet.

- Det er et godt forslag fra Ældre Sagen. Et arbejde handler også om, hvad man får ud af det i den sidste ende. Og der må man sige, at for de aktive pensionister, som har arbejdsevnen tilbage, der har vi altså nogle modregningsregler, som gør, at man sidder og tænker, kan den sidste time betale sig, siger finansordfører René Christensen (DF).

Dansk Folkeparti har ikke lagt sig fast på, om partiet vil tage forslaget med til forhandlingsbordet ved efterårets finanslovsforhandlinger. Men sker det, kan forslaget ikke stå alene, understreger René Christensen.

- Det her er en gruppe af pensionister, der har evnen og lysten til at bidrage mere på arbejdsmarkedet. Men der er også mange andre pensionister, der ikke har mulighed for at arbejde, og dem vil vi også gerne tilgodese, siger René Christensen.

Mangel på arbejdskraft

Finansminister Kristian Jensen (V) tager også positivt imod forslaget om at lade pensionisterne tjene et større beløb end i dag uden at der sker modregning i deres pensionsydelse.

- Jeg kan godt forstå ønsket, for der er rigtig mange pensionister, som gerne vil blive ved med at arbejde, men måske bare i mindre omfang end de har været vant til, før de gik på pension.

- Jeg skal ikke starte forhandlinger om næste års finanslov i dag, men er meget interesseret i at kigge på, hvad der er af muligheder for at finde gode løsninger for, at de pensionister der kan og vil arbejde efter pensionsalderen, også har mulighed for at gøre det. De her personer har en utrolig stor erfaring, som de kan videregive til de næste generationer. Så hvis de vil blive på arbejdsmarkedet, så synes jeg også, at de skal have en økonomisk belønning, siger Kristian Jensen.

Men er det ikke bare en skattelettelse ind af bagdøren til pensionister?

- Jeg har ikke noget imod, at man sætter skatten på arbejde ned. Man skal huske på, at hvis ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, så er det med til at sikre vækst, og at vi er i stand til at betale for den velfærd, vi gerne vil have, siger Kristian Jensen.

Han fremhæver, at det også vil kunne afhjælpe virksomhedernes problem med mangel på arbejdskraft i de kommende år.

- Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og hvis der er flere pensionister, der bliver på arbejdsmarkedet eventuelt på deltid, så vil det være med til at hjælpe på det problem, siger finansministeren.

Ifølge Ældre Sagen er det økonomiske incitament til at tjene mere end 60.000 kroner om året som folkepensionist meget begrænset. Tjener en enlig folkepensionist mere vil marginalskatten ifølge organisationen lande på næsten 58 procent. Altså en højere marginalskat end en topskatteyder i dag betaler.

- Fordelen ved at hæve den her beløbsgrænse er at flere pensionister vil arbejde mere. Det vil sige, at det er jo en fordel for dem selv. De får lidt flere penge og holder sig i gang, og samtidig bliver der mere arbejdskraft til virksomhederne, siger økonom i Ældre Sagen, Jens Højgaard.

Ikke førsteprioritet for S

Socialdemokratiet er heller ikke afvisende over for forslaget - men understreger, at det ikke har førsteprioritet.

- Det er et meget sympatisk forslag fra Ældre Sagen, og vi vil gerne drøfte med dem, om man skal kunne tjene mere end de nuværende 60.000 kroner uden modregning. Når det er sagt, så er det jo i givet fald en skattelettelse, og vores prioritet er, at vi først og fremmest vil sikre, at der er råd til velfærden, blandt andet ældreplejen, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Ældre Sagens egne beregninger viser, at forslaget vil koste 90 millioner kroner for statskassen at indføre og at det vil øge beskæftigelsen med 100 personer. Altså en 'pris' på 900.000 kroner pr. fuldtidsbeskæftiget. Ifølge Ældre Sagens økonom er det ikke specielt dyrt.

- Nej, ikke hvis man sammenligner med de forslag til skattelettelser, som regeringen ellers har haft på bordet, siger Jens Højgaard.

Finansministeriet har også regnet på forslaget. Uden at sætte tal på, når ministeriet frem til, at forslaget vil have en negativ effekt på arbejdsudbuddet.

Tal fra Finansministeriet viser desuden, at i alt 160.000 pensionister har en indkomst fra et arbejde ved siden af deres pension. Knap halvdelen, 71.000 pensionister, har en arbejdsindkomst på over 60.000 kroner.