Bøder og fængsel: Her har politikerne skærpet straffen under coronakrisen

Det kan koste virksomheder 150.000 kroner at bryde forsamlingsforbuddet gentagne gange.

Folketinget har i dag vedtaget at hæve straffen for at begå kriminalitet i relation til udbruddet af Covid-19. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Betjente og jurister i landets politikredse får ekstra meget at se til de kommende par dage.

Ikke nødvendigvis fordi borgerne begår mere kriminalitet, men fordi politikerne har udstyret dem med ny hastelovgivning, de skal sættes ind i.

Senest har et flertal i Folketinget her til middag vedtaget markante strafskærpelser for kriminalitet, der er begået i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Nu risikerer håndsprit-tyve, der stjæler fra eksempelvis et apotek eller et hospital, at få en fængselsstraf. Undtaget er dog nogle mindre grelle situationer.

I lovarbejdet er det blevet tilføjet, at sundhedsfagligt personale, der tager en mindre mængde håndsprit med hjem efter arbejde, nu i udgangspunktet kan forvente en bøde på 1.000 kroner mod tidligere 500 kroner.

Også straffen for bedrageri, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, chikane mod offentlige myndigheder og maskeringsforbuddet er hævet til det dobbelte, hvis det har relation til den nuværende situation.

Snyd med hjælpepakker koster kassen

Der vanker også store bøder til virksomheder, der snyder og bedrager i disse tider. Flertallet i Folketinget har hævet straffen til det firedobbelte, hvis en virksomhed snyder med de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget.

Derudover har Folketinget givet politiet mandat til at bremse og lukke hjemmesider, der snyder med salg af værnemidler. Allerede i sidste uge fik politiet for eksempel lukket to hjemmesider, hvor nogen havde forsøgt at misbruge en kendt virksomheds navn og udgav sig for at sælge mundbind.

Også udvisningsreglerne er en del af skærpelserne. Her har regeringen imødeommet et krav fra Dansk Folkeparti om at skærpe udvisningsreglerne for de udlændinge, der bryder de nu skærpede regler.

Peter Skaarup (DF) fik et forslag igennem om at udvise en række udlændinge, der begår kriminalitet i sammenhæng med Covid-19. Det har fået Enhedslisten og De Radikale til at stemme imod loven. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Regeringens kronjurister i Justitsministeriet vurderer, at "den foreslåede udvidelse af udvisningsreglerne vil have meget begrænset praktisk betydning," fremgår det af bemærkningerne. Men det fik alligevel Enhedslisten til at stemme imod loven i protest mod, at udlændingestramninger blev en del af den samlede pakke. Også Radikale Venstre stemte imod. Partiet har imidlertid hele tiden været modstander af loven.

Bøder for forsamlingsforbud

Ud over strafskærpelser har et enigt folketing vedtaget en række bøder, hvis man bryder forsamlingsforbuddet.

Bødestraffene til dem, der ikke overholder forsamlingsforbuddet, er nu på 2.500 kroner, mens straffen er på mindst 10.000 kroner, hvis en lille virksomhed med højst ni ansatte holder åbent trods forbud.

Er der tale om en stor virksomhed med mindst 50 ansatte, lyder bøden første gang på 40.000 kroner. Tredje gang, en større virksomheder bryder forbuddet, koster det 150.000 kroner.

Fælles for alle straffene nævnt herover er, at de udløber den 1. marts næste år, medmindre et flertal i Folketinget vælger at beholde dem.