Boligforeninger ryster på hovedet af ghettolister: Bygger på gamle tal

Der bliver brugt tal tilbage fra 2017 og 2018 til at udregne, hvilke boligområder der i år skal kategoriseres som ghettoer.

I Bispeparken i København har boligforeningen FSB samlet dokumentation hos beboerne, for at de har taget en uddannelse. Men uddannelserne bliver ikke talt med i årets liste over udsatte boligområder, og det er problematisk, mener næstformand Lars Vestergaard Christiansen. (Foto: © Dr, dr)

I dag udkommer årets lister over socialt udsatte boligområder – de såkaldte ghettolister.

De har betydning for, hvem der må flytte ind i områderne, og i sidste ende om et boligområde kan risikere at skulle rive boliger ned.

Men allerede inden listerne er udkommet, advarer boligforeninger og kommuner om, at listerne giver et misvisende billede.

Boligministeriet bruger nemlig tal fra sidste og forrige år til at måle blandt andet arbejdsløshed, indkomst og uddannelsesniveau blandt beboerne.

Dermed tager listerne ikke højde for de indsatser, boligselskaberne har lavet i år, mener Lars Vestergaard Christiansen, der er næstformand for FSB, der har flere boligområder på ghettolisten.

- Det betyder jo, at man får et helt forkert billede af, hvordan der ser ud i et boligområde, siger han.

Bispeparken i København har fået ghetto-mærkatet, blandt andet fordi en stor del af beboerne kun har en folkeskoleeksamen. Ifølge boligselskabets beregninger var det 14 personer, der var afgørende for, at området sidste år blev ramt af ghettolistens uddannelseskriterie. Derfor har boligselskabets medarbejdere i år været rundt og spørge beboerne, om de har dokumentation for uddannelse udover folkeskoleniveau liggende i skufferne. Det var der 22, der havde. Men det bliver ikke talt med i årets liste.

- Det giver en form for magtesløshed. Hvis vi bliver ved med at stå på ghettolisten og til sidst bliver kategoriseret som en hård ghetto, kan det betyde, at vi skal rive boliger ned, så det er meget alvorligt for os, siger han.

Boligselskab: Ingen sag at få friske tal

Også i Vejle vækker brugen af gamle tal frustration. Her har boligselskabet AAB sammen med kommunen gjort en massiv indsats for få en større del af beboerne i boligområdet Finlandsparken i arbejde, hvilket er lykkes med 27 personer. Det betyder, at Finlandsparken ikke ville ramme ghettolistens kriterie om arbejdsløshed, hvis der blev brugt friske tal i beregningerne, som Transport- og Boligministeriet laver.

- Der er 15-16 hårde ghettoer i Danmark, og jeg er overbevist om, at hvis ministeriet bad kommunerne om det, så kunne de få meget nøjagtige tal for første halvdel af 2019 allerede 1. juli. I vores jobcenter kan man ringe ned og få de tal i løbet af et par dage, siger Helge Andersen, formand for AAB i Vejle.

Ministerium: Eneste brugbare tal

Boligminister Kaare Dybvad ønsker ikke at svare på kritikken, men hos Transport- og Boligministeriet forklarer man, at man bruger de seneste tal fra Danmarks Statistik, der viser det seneste afsluttede år og er kvalitetssikrede, så de med sikkerhed kan sammenlignes.

Hvis det bliver muligt at få nyere tal fra Danmarks Statistik, vil ministeriet begynde at bruge dem, lyder det i et skriftligt svar.

Formanden for Folketingets boligudvalg, Søren Egge Rasmussen (EL) er enig i, at det er vigtigt at bruge sammenlignelige tal. Men han bakker boligselskaberne op i deres kritik.

- Beboerne har jo ret i, at det er gamle tal, når man ikke kan se indsatserne i 2019. Det ligner, at man gerne vil udskamme nogle boligområder frem for at hjælpe dem, der har behov for hjælp, og det, synes jeg, er dybt kritisabelt, siger han.

DR Nyheder tilbød før udgivelsen af denne artikel Boligminister Kaare Dybvad muligheden for at kommentere indholdet af artiklen. Det ønskede han ikke. Boligministeren har dog efterfølgende kpmmenteret sagen i et interview med DR. Her siger han blandt andet:

- Vi bliver nødt til at henholde os til de officielle statistikker. Når vi har en liste, der har så relativt store konsekvenser, så bliver vi også nødt til at være helt sikre på, at tallene er rigtige.

- Jeg har opfordret Danmarks Statistik til at lave nyere opgørelser, men ministeriet kan jo ikke instruere Danmarks Statik i, hvordan de laver deres nøgterne opgørelser.