Borgerforslag om at droppe femårsgrænse for nedfrosne æg tæt på mål: 'Jeg blev rigtig, rigtig, rigtig glad'

Efter grønt lys fra Etisk Råd indkalder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nu til politiske forhandlinger. Forslagsstiller jubler.

35-årige Julie Agerschou har kæmpet for en ophævelse af femårsgrænsen for nedfrosne æg i halvandet år. (privatfoto)

Der er ikke noget etisk i vejen for at ophæve femårsgrænsen for æg, der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Den vurdering er Etisk Råd nået frem til. Og det fik i aftes sundhedsminister Magnus Heunicke til tasterne på Facebook, hvor han varslede politiske forhandlinger om at ophæve grænsen.

- Det er hårdt at være i fertilitetsbehandling. Både fysisk og psykisk. Det kan ingen være i tvivl om. Derfor giver det heller ikke mening, at man i dag destruerer æg, som det er lykkes at befrugte. Alene fordi æggene har været frosset ned i 5 år, skriver Magnus Heunicke (S).

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) vil nu indkalde Folketingets partier, så reglerne kan blive ændret. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Anbefalingen om at ophæve femårsgrænsen for nedfrosne æg bunder i et borgerforslag, som i sommer opnåede de 50.000 nødvendige underskrifter for at blive fremsat i Folketinget.

Borgerforslaget foreslår konkret, at perioden for nedfrysning af æg forlænges indtil kvinden er 46 år, som er lovgrænsen for, hvor gammel man må være i fertilitetsbehandling i Danmark.

Til sammenligning kan sæd opbevares uden tidsbegrænsning.

'Jeg blev rigtig, rigtig, rigtig glad'

En af de fire foreslagsstillere er Julie Agerschou, der har to børn, der er kommet til verden ved fertilitetsbehandling.

Hun lægger ikke skjul på sin begejstring over, at forslaget nu er tæt på mål.

- Jeg blev rigtig, rigtig, rigtig glad. Og jeg må indrømme, at jeg også fældede et par tårer i aftes, for vi har ventet på en udmelding fra sundhedsministeren.

- Men vi er ikke helt i mål endnu. Og jeg håber, regeringen vil prioritere det her, selvom coronaen spøger, siger hun.

Som lovgivningen er nu, må såvel befrugtede æg som ubefrugtede ægceller kun opbevares i fem år, hvorefter de skal destrueres.

Men håbet for Julie Agerschou og tusindvis af kvinder er nu, at det med regeringen og Folketingets hjælp bliver lettere at være i fertilitetsbehandling, når der ikke længere er en 'udløbsdato på æggene'.

Hos Etisk Råd fortæller formand Anne-Marie Axø Gerdes, at der er tre grunde til, at rådet har valgt at anbefale en udvindelse af opbevaringstiden for befrugtede og ubefrugtede æg:

- Det ene er, at vi i dag har bedre dokumentation for, at der ikke er særlige risici forbundet med en længere nedfrysningsperiode.

- Det andet er at styrke kvinders og eventuelle partneres selvbestemmelse, så man selv kan bestemme, hvor længe ens æg er nedfrosset.

- Og det tredje er for at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i relation til deres kønsceller. Der er meget stramt reguleret med hensyn til ægceller i forhold til sædceller.

Enhedslisten: Ja - men nej til brugerbetaling

Borgerforslaget fra Julie Agerschou og de tre andre forslagsstillere bakkes op af samtlige partier i Folketinget.

Et af dem er Radikale Venstre, hvor sundhedsordfører Stines Lindgreen ikke kan se faglige argumenter mod at få fjernet femårsgrænsen.

- Tværtimod er der en række gode grunde til, at der skal rettes op på den urimelige skævhed, der er i den nuværende lovgivning.

- Vi glæder os meget til at drøfte det med ministeren og de andre partier.

Hos Enhedslisten er sundhedsordfører Peder Hvelplund enig.

- Der er ingen sundhedsfaglig begrundelse for at fastholde en aldersgrænse på fem år. Det kan være både fysisk og psykisk belastende at gennemgå fertilitetsbehandling, så der er en stor menneskelig omkostning ved aldersgrænsen. Derfor er det helt rigtigt at få den fjernet.

Ophævelsen af femårsgrænsen skal ikke finansieres med brugerbetaling, lyder betingelsen fra Peder Hvelplund og Enhedslisten. (Foto: © Emil Helms, Scanpix)

Han har dog et forbehold, da regeringen ikke har meldt ud, hvordan den vil finansiere opbevaringen af æg længere end de hidtidige fem år.

- Det er afgørende, at det ikke kommer til at betyde øget brugerbetaling. Det vil vi kæmpe hårdt for at forhindre, siger Peder Hvelplund.

Nye Borgerlige melder også forsigtigt ud, men bakker principielt op om at fjerne femårsgrænsen.

- Det har jeg ikke noget imod. Jeg afventer dog regeringens forslag, inden vi tager endelig stilling, da der jo også er økonomi indblandet i spørgsmålet, siger sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen.