Botilbud i Aarhus har knækket koden: Sådan er volden faldet med over 60 procent

Langt større fokus på beboernes trivsel har skabt markante resultater på botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus.

Peter Moulskov har boet på botilbuddet Tuesten Huse i Tilst lidt nord for Aarhus i to år.

Det var tid til at trække en streg i sandet.

Ikke mindre end 174 episoder med vold og trusler på ét år var registreret, så personalet på botilbuddet Tuesten Huse i Tilst nord for Aarhus var nødsaget til at handle.

Det var tilbage i 2014.

Sidste år kunne botilbudsleder Kenneth Sandell notere 50 episoder med vold og trusler - en nedgang på ikke mindre end 66 procent.

Han forklarer den markante nedgang med et helt ændret perspektiv over for beboerne, der tager udgangspunkt i en metode med navnet LA2.

- Det er et meget systematisk værktøj med skemaer, hvor vi går i dialog med beboerne om deres trivsel og hvilke belastninger, de har i deres liv.

- Skal vi ind og støtte dem? Eller kan de klare det selv? Så der er hele tiden fokus på, hvilke belastninger der er på spil i deres liv lige nu, siger Kenneth Sandell.

Tuesten Huse stikker ud i forhold til de 13 botilbud, som Folketingets Ombudsmand for nylig har besøgt. Han konkluderer, at der var utryghed blandt beboerne alle steder, og at der manglede retningslinjer for håndteringen af voldsepisoder med beboere involveret.

Kirsten Juhl Petersen har boet på Tuesten Huse i tre år og peger netop på stedets retningslinjer som noget, der skaber tryghed.

- Der er altid hjælpe at hente, når vi er i nød så at sige. Det er jo pragtfuldt at være sådan et sted, hvor man føler, at der virkelig er hjælp at hente, siger hun.

Også beboeren Peter Moulskov, der har været på Tuesten Huse i to år, føler sig sikker - og ikke mindst inddraget på botilbuddet.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal foreklare det, men vi bliver inddraget i nogle ting. Personalet har fundet ud af, at vi skal et eller andet. Vi skal på ture, og på torsdag skal jeg hjælpe med at lave pizza ovre i køkkenet. Jeg kan godt lide at lave mad, fortæller han.