Bred aftale er indgået om fiskeri

Regeringen har tiltrådt den fiskeriaftale, som et flertal indgik i december.

Et bredt flertal i Folketinget har nu indgået en fiskeriaftale frem til 2020, og målet er at fremme dansk fiskeri og akvakultur. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fordelingen af 972 millioner kroner, der skal fremme dansk fiskeri og akvakultur.

Der er tale om penge fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-20.

Med aftalen afsættes der blandt andet flere midler til investeringer i fartøjer, der kan give fiskere tilskud til fx nye redskaber eller ombygninger ombord.

Som noget nyt bliver det også muligt at søge om støtte til investeringer i arbejdsmiljø, og der øremærkes 53 mio. kroner til forskellige initiativer målrettet kystfiskeri.

Et flertal uden om regeringen indgik i december 2016 en aftale for dansk fiskeri, men flere borgmestre kritiserede, at der ikke var bred politisk enighed om fiskeripolitikken.

Det fik miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at indkalde partierne bag fiskeripakken til nye forhandlinger.

Regeringen har nu tiltrådt aftalen for at skabe politisk ro om fiskeriet.

/DR Nyheder/