Bred aftale på plads: Uddannelser skal rykkes ud af de store studiebyer

Aftalen skal give unge bedre muligheder for at uddanne sig i hele landet.

Rettelse: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at Liberal Alliance var med i aftalen. Det er ikke tilfældet.

Der skal skabes bedre uddannelsesmuligheder flere steder i landet.

Det blev et bredt flertal af Folketinget enige om i nat efter forhandlinger.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen præsenterede her til formiddag aftalen sammen med partiernes ordførere.

- Aftalen skaber både varige og bedre økonomiske rammer for at drive uddannelse uden for vores største byer, men sikrer også, at vi fordeler vores unge i en tid med faldende ungdomsårgange, så det også er bæredygtigt at drive uddannelse uden for vores største byer, siger ministeren.

Ifølge aftalen viser de seneste fremskrivninger af ungdomsårgangene et markant fald fra 2030 og frem, som omkring 2040 vil være på 12 procent. I mange provinskommuner forventes faldet at være endnu højere.

I det 11 sider lange aftalepapir med 89 punkter lægges der blandt andet vægt på, at udflytningen ikke blot skal gavne den enkelte studerende, men også lokalsamfund, samfundet generelt og erhvervslivet.

Uddannelser skal have indflydelse

Aftalen kommer efter, at regeringen i slutningen af maj lancerede udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Her lagde man blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge ti procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne.

Regeringen lagde op til både at flytte eksisterende studiepladser fra universitetsbyerne og til at oprette nye studiepladser uden for København, Odense, Aarhus og Aalborg. I alt op til 2.300 studiepladser. (Foto: © Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Det fik kritik fra flere fronter og er nu i stedet blevet til en målsætning frem mod 2030 fremfor et decideret krav, hvilket Enhedslistens uddannelsesordfører, Pernille Skipper, er glad for.

- Det er en målsætning om, at vi får flere uddannelser uden for de store byer, dermed også færre i de store byer, men uden at det bliver et rigidt krav, hvor vi risikerer et blodbad på vores uddannelser, men noget der kan ske i samarbejde med institutionerne.

Aftalepartierne ønsker konkret, at der udarbejdes en 2030-sektorplan for hver uddannelsessektor for, hvordan de kan realisere målsætningen om at udflytte eller nedskalere det samlede optag i de største byer på op til 10 procent.

Sværere at få plads i store byer

Der vil med aftalen komme færre studiepladser i landets større byer. Derfor blev Ane Halsboe-Jørgensen også spurgt:

Hvorfor skal det være sværere for de unge danskere at læse i de større byer?

- Vi vil gerne fremtidssikre vores ungdomsårgange, siger ministeren.

Men det bliver vel sværere at komme ind på de uddannelser, der i forvejen er svære at komme ind på?

- Det går vi ind i med åbne øjne. Folk flytter på tværs af Danmark, fordi det er der, uddannelserne er. Dem, der ikke har den lyst, skal også have mulighed for at få en uddannelse.

Overblik over tiltag

  • Der skal skabes bedre uddannelsesmuligheder flere steder i landet. Det blev et bredt flertal enige om i nat.

  • Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

  • Det betyder konkret, at man vil flytte uddannelser fra de store studier byer ud i hele landet.

  • Der skal blandt andet oprettes 1000 nye velfærdsuddannelsespladser uden for de fire største byer, ligesom man også vil udflytte cirka 1000 eksisterende velfærdsuddannelsespladser. Alle regioner får en del i de 1000 nye pladser.

  • En af baggrundene for aftalen er, at de seneste fremskrivninger af ungdomsårgangene et markant fald fra 2030 og frem, som omkring 2040 vil være på 12 procent. I mange provinskommuner forventes faldet at være endnu højere.

  • I det 11 sider lange aftalepapir med 89 punkter, lægges der blandt andet vægt på, at udflytningen ikke blot skal gavne den enkelte, men også lokalsamfund, samfundet generelt og erhvervslivet.

  • Med aftalen indføres der et nyt regionalt taxameter, så taxametertaksten for udbud uden for de største byer bliver hævet med fem procent i 2023 stigende til 7 procent fra 2027 og frem.

  • Der bliver oprettet 23 nye uddannelsessteder uden for de store byer, og til det formål bliver der afsat en investerings- og etableringspulje på 537 millioner kroner.