Bred opbakning til ny lov: Kan bremse russisk gasrørledning

En ny lov fra regeringen skal gøre det muligt at sige nej til rørledninger gennem dansk søterritorium med henvisning til sikkerhedspolitik. Både DF, S og R bakker op.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt foreslår at give Danmark et værktøj, så vi selv kan sige nej til at lade rørledninger gå igennem dansk farvand. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2017) (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Fremover skal det ikke kun være et spørgsmål om hensyn til miljøet, også spørgsmål om sikkerhedspolitik, udenrigspolitik og forsvarspolitik skal granskes, før andre lande kan få lov til at etablere rørledninger gennem dansk søterritorium.

Sådan lyder et lovforslag fra regeringen, der skal førstebehandles i Folketinget i morgen. Og med støtte fra både DF, Socialdemokratiet og De Radikale er der bred opbakning til forslaget i Folketinget.

Det er dog endnu for tidligt at sige, om lovforslaget får en reel betydning for Nordstream 2’s ansøgning, som netop nu behandles i Energistyrelsen, siger klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Det er alt for tidligt at gætte og vurdere på det spørgsmål endnu, siger han.

Han understreger dog, at hvis ansøgningen fra det russisk-ejede selskab Nordstream 2 ikke er færdigbehandlet i Energistyrelsen før årsskiftet, så giver loven Danmark mulighed for at sige nej med henvisning til sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske eller udenrigspolitiske hensyn, fordi loven ser ud til at træde i kraft fra årsskiftet.

- Danmark har i dag ikke mulighed for at inddrage udenrigspolitiske, forsvarspolitiske og sikkerhedspolitiske aspekter, når man behandler ansøgninger omkring det at kunne føre en rørledning, gasledning eller el-ledning gennem søterritoriet. Med det her lovforslag får vi den mulighed, siger Lars Christian Lilleholt.

Men der er jo allerede etableret én gasrørledning fra Rusland gennem dansk farvand, nemlig Nordstream 1. Nordstream 2 skal ifølge planerne lægges lige ved siden af den. Har Danmark været for naive, når vi tidligere har accepteret det?

- Tiderne skifter. De politiske forhold i verden skifter også. Og jeg er rigtig tilfreds med, at Folketinget og regeringen nu får mulighed for at inddrage sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske og udenrigspolitiske aspekter, når man behandler sådan en ansøgning.

Ansøgningen fra Nordstream 2 landede på Energistyrelsens bord 3. april i år. Som reglerne er nu, skal Energistyrelsen kun vurdere miljøpåvirkningen fra gasrørledningen, der skal gå igennem 140 kilometer dansk farvand.

EU skal forhandle med Rusland

Først og fremmest håber Lars Christian Lilleholt dog på, at hele spørgsmålet om, hvorvidt Nordstream 2 kan godkendes, skal besvares af EU-Kommissionen.

Danmark og flere af de andre lande, der skal godkende gasrørledningens rute fra Rusland til det nordlige Tyskland, har igennem længere tid arbejdet på at gøre det til et anliggende for EU. Og nu har EU-Kommissionen lavet et forhandlingsoplæg og tilbudt at forhandle vilkårene på plads med Rusland.

- Jeg er meget tilfreds med, at EU går ind i den her sag. Jeg håber, at EU får et mandat til at forhandle spørgsmål om en eventuel brug af den her gasledning og vilkårene for anvendelsen af en eventuel gasledning, så det er alt for tidligt at gætte på, om gasledningen overhovedet bliver etableret, siger Lars Christian Lilleholt.

Både Socialdemokratiet og De Radikale er enige i, at EU-Kommissionen først og fremmest skal forsøge at nå en løsning.

Begge partier peger dog på, at hvis bestræbelserne fra EU-Kommissionen skulle falde til jorden, så er det vigtigt at have et nyt værktøj for Danmark.

S og R: Ny lov giver os mulighed for at sige nej

Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale, har længe argumenteret for, at spørgsmålet om Nordstream 2 er et fælles europæisk anliggende, og at EU derfor måtte tage styringen.

- Hvis det nu ikke lykkes at samle Europa, så har vi nu muligheden for i hvert fald at foretage en sikkerhedspolitisk vurdering selv og dermed i sidste ende sige, at vi ikke ønsker, at den her gasrørledning skal gå igennem dansk søterritorium, siger han.

Nick Hækkerup, udenrigsordfører for Socialdemokratiet, bakker også op om forslaget fra regeringen. Ligesom De Radikale håber han på, at der bliver fundet en fælles europæisk linje i EU til Nordstream 2.

- I en situation hvor russerne i øvrigt optræder aggressivt, hvor vi er ved at udstationere danske soldater til de baltiske lande for at lave balance i forholdene, så er vi selvfølgelig nødt til at veje ind, når der kommer sådan en ansøgning, hvordan det passer med vores udenrigspolitiske interesser, siger han.

Hvis Danmark skulle tage den nye lov i brug og sige nej, kan Nordstream 2 stadigvæk godt etablere gasrørledningen. I det tilfælde skal gasrørledningen dog føres uden om dansk farvand. Nordstream 2 har ifølge Berlingske allerede den alternative rute klar.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk