Bred politi- og domstolsaftale på plads

Et bredt flertal i Folketinget blev i aftes enige om en reform af politiet og domstolene. Ændringerne, som kommer efter flere måneders forhandlinger, betyder blandt andet, at der bliver yderligere to retskredse end i det oprindelige foreslag.

Der kommer flere døgnbemandede politistationer efter forliget. (Foto: Philip Meisner)

Et bredt flertal i Folketinget blev i aftes enige om en reform af politiet og domstolene. Justitsminister Lene Espersen orienterede på et møde partierne om en række ændringsforslag til hendes fremlagte lovforslag.

Ændringerne, som kommer efter flere måneders forhandlinger, betyder blandt andet, at der bliver yderligere to retskredse end i det oprindelige foreslag.

- Det er vigtigt, at vi har et bredt flertal bag så vigtig en aftale, sagde Lene Espersen efter mødet i Justitsministeriet.

Anbefaler et ja

De retspolitiske ordførere fra Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF erklærede sig samstemmende tilfredse med de foreslåede ændringer. De vil nu anbefale deres folketingsgrupper at stemme for lovforslaget, når det efter planen kommer til endelig afstemning i starten af juni.

Ud over de ekstra to retskredse - som fremover bringer det samlede antal op på 24 - er det blevet besluttet opretholde døgnbemandingen på politistationerne i 10 større provinsbyer. Lene Espersen foreslog oprindelig kun, at der skulle være døgnbemanding på 12 såkaldte hovedpolitistationer. En øvelse, der skulle - og skal - frigøre 800 ekstra folk til arbejdet på gaden.

Døgnbemanding uden hovedstation

Lene Espersen understregede således, at der nu blot er sat navn på de byer, hvor døgnbemandingen bevares.

- Det har noget at gøre med, at det jo ikke kun er 12 steder i landet, hvor der sker kriminalitet om natten. Der er mange andre store byer, hvor der er behov for, at der er et aktivt politi. Det er så det, vi har udspecificeret under forhandlingerne, sagde justitsministeren.

De 12 nye hovedpolitistationer, hvor politikredsens vagtcentral placeres, kommer til at ligge i Aalborg, Århus, Holstebro, Horsens, Esbjerg, Odense, Næstved, Roskilde, Helsingør, Glostrup, København og Rønne.

Derudover bliver der året rundt - på alle tidspunkter af døgnet - også politifolk til stede på yderligere 10 politistationer - nemlig i Slagelse, Hillerød, Herning, Viborg, Randers, Kolding, Aabenraa, Vejle, Silkeborg og Frederikshavn.

De to ekstra retskredse betyder, at Fyn får to mod oprindelig kun én - og i den geografisk store politikreds i Vestjylland bliver der tre retskredse i stedet for to.

Alle partiernes retspolitiske ordførere mente hver især at have sat afgørende fingeraftryk på ændringsforslagene - og specielt de ekstra retskredse og døgnbemandede politistationer.