Bred politisk aftale skal stoppe kvotekonger

Specialister skal kontrollere fiskere og kvotehandel. Hvis man snyder, så opdager vi det, advarer minister.

Trawleren Gitte Henning, ejet af fiskeren Henning Kjeldsen, i Skagen Havn.

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, som skal dæmme op for de omstridte kvotekonger.

Forventningen er, at fiskere fremover ikke kan anvende juridiske smuthuller til at sætte sig på fiskekvoter.

Det skal ske med ny en model for, hvordan ejerskab af kvoter måles, strammere regler for, hvem der kan blive erhvervsfiskere, og skrappere straffe for at bryde reglerne.

"Det vil ikke længere være muligt via investeringer eller kreative konstruktioner at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft," oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår det også, at der bliver oprettet et nyt team af specialister, der "systematisk vil holde øje med kvotehandler, ejerskab og pengestrømme".

- Vi vil gerne sende et klart og tydeligt signal om, at hvis man snyder, så finder vi ud af det. Og så får vi muligheden for at sanktionere, så det kan mærkes, siger fiskeriminister Karen Ellemann (V).

- Det er vores helt klare forventning, at erhvervet allerede nu vil rette ind. Vi får et fiskeri, hvor der både er plads til de store og de små og dem midt imellem, og vi sikrer, at dansk fiskeri fortsat kan være rentabelt.

Få fiskere er blevet mangemillionære

Kort fortalt har fiskere mulighed for at opkøbe kvoter fra andre fiskere og dermed mulighed for at udvide deres forretning.

Loven fastsætter, hvor meget hver enkelt fisker må eje, og sigtet er, at fiskekvoterne ikke må havne på for få hænder - stik imod planen er kvoterne gennem de seneste årtier dog blevet koncentreret på få hænder, og nogle få fiskere er blevet mangemillionærer.

DR2-dokumentaren 'Kvotekonger og små fisk' viste eksempelvis, hvordan en nordjysk fisker, Henning Kjeldsen, og hans hustru samlet ejer fiskekvoter til en værdi af mere end 900 millioner kroner.

Systemet har betydet, at det kan være en udfordring for unge fiskere at komme ind på markedet, da der ud over købet af skibet skal købes dyre kvoter.

Rigsrevisionen udtalte i august stor kritik af administrationen af kvotesystemet. I en rapport skrev Rigsrevisionen blandt andet, at Miljø- og Fødevareministeriet direkte har modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af kvotekonger.

Siden har sagen udviklet sig, og ansvaret for fiskeriet er flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V).

- Erfaringen viser desværre, at et regelsæt desværre ikke altid bliver overholdt, siger Karen Ellemann.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har indgået en bred og omfattende aftale, der skal sikre, at kvoterne ikke koncentreres på få hænder.

Arbejdet med at implementere aftalen begynder allerede nu. Regeringen forventer, at den nye model for kvoteejerskab, kontrol og sanktioner er fuldt implementeret den 1. januar 2019.

Sådan har sagen udviklet sig:

  • Folketinget reformerede i 2002 fiskeriet ved at indføre omsættelige kvoter. Det betyder, at fiskerne kan købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk.

  • Kvoterne erstattede rationsfiskeriet. Her havde alle lige adgang til at fiske en bestemt mængde. Det gjorde det svært for fiskerne at planlægge og tjene nok.

  • Folketinget understregede i forbindelse med kvotereformen, at kvoterne ikke måtte ende på for få hænder. Men politikerne gav ingen præcise anvisninger til at undgå det.

  • Miljø- og Fødevareministeriet skulle dog lave et register for at sikre kontrol og gennemsigtighed for ejerskab af kvoterne.

  • Rigsrevisionen konkluderede i august i år, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel" og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

  • Ministeriet har anvendt "ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer".

  • Statsrevisorerne har også udtalt deres skarpeste kritik af ministeriet. Håndtering har været "uprofessionel og helt utilstrækkelig".

  • Fem kvotekonger er meldt til politiet, to ledende embedsmænd er forflyttet, og ansvaret for fiskeriet er flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der i forvejen var minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

  • Karen Ellemann satte i sidste uge en undersøgelse i gang ved Kammeradvokaten, som skal undersøge sagsbehandling på fiskeriområdet.