Bred satspuljeaftale sender penge til udsatte børn, ofre og mænd i krise

1,1 milliarder kroner er nu fordelt til en række udsatte borgere.

Der er indgået en aftale om fordeling af satspuljemidlerne for 2019 på børne- og socialområdet. I alt fordeles godt 1, 1 milliard kroner til børn og socialt udsatte grupper for 2019-2022 på socialområdet. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Et bredt flertal af Folketingets partier har her til formiddag landet en aftale om udmøntning af pengene i satspuljen på det sociale område.

Samlet 1,1 milliarder kroner er fordelt til primært børn og socialt udsatte grupper.

Det har socialminister Mai Mercado netop offentliggjort på et pressemøde i ministeriet. Et pressemøde der denne gang blev lidt anderledes, da sagen om svindel i Socialministeriet med netop satspujlemidlerne har fyldt i forhandlingerne.

- Det er jo på en lidt anderledes baggrund, vi præsenterer en aftale i dag.

- Det er klart, at svindelsagen i Socialstyrelsen har ligget som en skygge på os allesammen, siger Mai Mercado.

Hjælp til unge hjemløse

De 1,1 milliarder kroner udmøntes blandt andet i indsatser for børn, der er anbragt uden for hjemmet.

Derudover har partierne afsat penge til at hjælpe mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Derudover indeholder aftalen "en styrket indsats for mennesker, der er udsat for fysisk og psykisk vold" samt flere iniativer mod stalking.

I aftalen er der også afsat penge til indsatser over for unge hjemløse og mænd i krise og samt driftstøtte til en række organisationer som eksempelvis Reden i Aalborg, oplyser Socialministeriet.

Ny whistleblowerordning

Mai Mercado fastslår, at partierne har arbejdet for at siker en større gennemsigtighed i fordelingen af tilskud fra satspuljemidlerne, hvilket er en direkte konsekvens af den svindelsagen, der i øjeblikket verserer.

Partierne opretter med aftalen også whistleblowerordning for civilsamfundet, som frivillige organisationer på det sociale område kan benytte, hvis der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud.

- I det her års satspuljeaftale har vi lagt nogle sten til at gøre satspuljen mere gennemsigtig, siger ministeren.

Whistleblowerordningen har dog ingen direkte sammenhæng med svindelsagen, understreger ministeren. Den er i stedet tænkt som en mulighed for at opklare intern svindel hos modtagerne af satspuljemidlerne.

S: Vigtigt at få tætnet huller

Også Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil fremhæver gennemsigtigheden.

- På baggrund af den svindelsag, der har været, har det været vigtigt at få tætnet de huller, der kunne være omkring satspuljen.

Hun fremhæver desuden, at der i stedet for små poser med penge denne gang har været fokus på større poser.

- Vi har lavet et investeringsprogram for udsatte børn og unge. Der bliver afsat et større beløb i stedet for de mindre puljer, man lavede i gamle dage. Det er et vigtigt ryk i forhold til at lave en satspulje, der er gennemsigtig, siger hun.

Enhedslisten er ikke med i aftalen, da partiet er uenige i finansieringen.

Præciseret klokken 12:21: Det er præciseret, at whistleblower-ordningen og den verserende svindelsag ikke har nogen sammenhæng.