Bredt flertal bag ghettoaftale: Staten skal kunne overtage og lukke udsatte boligområder

Boligselskaber i belastede områder får nu et ultimatum fra Christiansborg for at sikre mere blandet beboersammensætning.

Den første boligblok i Gellerup ved Aarhus er revet ned. Står det til politikerne, så kan langt flere blokke få samme tur, hvis ikke det lykkes at ændre beboersammensætningen. (Foto: Jens Thaysen © Scanpix)

Der venter boligorganisationerne bag en række af de mest plagede, belastede og udsatte boligområder en stor opgave med at få sikret en mere blandet beboersammensætning.

Det er resultatet af en bred politisk aftale mellem alle Folketingets partier på nær Alternativet, De Radikale og Enhedslisten, der her til formiddag er præsenteret hos boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Målet er klart. Der skal sikres en bredere beboersammensætning i områderne, og derfor bliver de boligområder, der fire år i træk er landet på regeringens ghettoliste, pålagt at nedbringe antallet af de såkaldte almene familieboliger i området til 40 procent.

- Det har ført til problemer med en for ensartet beboersammensætning, hvor for mange har problemer af den ene, anden eller tredje art. Sådan bygger man ikke i dag, men fortidens fejl står stadigvæk derude, siger Ole Birk Olesen.

Almene familieboliger skal væk

I sidste ende giver partierne nu sig selv muligheden for at overtage hele boligområder for at lukke dem, hvis det ikke lykkes boligorganisationerne selv at få nedbragt andelen af almene familieboliger.

Nedbringelsen kan ske på flere måder. Boligorganisationerne kan sælge de almene familieboliger, rive dem ned, omdanne dem til ældre- og ungdomsboliger, eller sørge for at der bliver opført flere ejer- og andelsboliger i området.

Men lykkes det ikke, kan staten altså i sidste ende overtage, sælge eller nedrive boligerne.

Derudover får kriminelle ikke længere mulighed for at flytte til de udsatte områder, mens personer på kontanthjælp får sværere ved det.

- Sammenlagt gør det her, at vi kan sige, at i 2030 vil der i Danmark ikke længere være ghettoområder. De vil blive afviklet, udviklet og forbedret, så vi får en blandet boligsammensætning, siger Ole Birk Olesen.

Dansk som arbejdssprog i beboerdemokratier

Socialdemokratiet er også med i aftalen, og her ser boligordfører Kaare Dybvad det som "helt afgørende at stoppe den tendens, at vores byer og vores land bliver mere opdelt."

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, glæder sig også over aftalen, der skal sikre, at de hårdt belastede områder forsvinder.

- Vi har i dag nogle områder, hvor man ikke kan færdes frit. Hvor posten ikke kan komme ud, og hvor brandbilen ikke kan komme ind, uden at der bliver kastet sten mod den, siger han.

- Med de redskaber, vi er blevet enige om, kan vi slå ned på det her, fortsætter han.

Foruden nedbringelsen af familieboliger har parterne blandt andet også aftalt, at møderne i beboerbestyrelserne skal foregå på dansk, fremgår det af aftaleteksten.

Facebook
Twitter