Bredt flertal vil holde ekstra øje med muslimske friskoler

Flere uanmeldte tilsyn skal sikre, at der ikke bliver svindlet med midlerne på de muslimske friskoler, at fagligheden er i orden, og at der ikke bliver prædiket noget radikalt.

Det er især på de muslimske friskoler, at et politisk flertal på Christiansborg vil øge de skærpede tilsyn fra myndighedernes side. ARKIV

Der skal i langt højere grad end i dag holdes et særligt øje med de muslimske friskoler i Danmark.

Det er et politisk flertal enig om, efter at regeringen i de seneste uger har forhandlet med en række partier om at øge de såkaldte skærpede tilsyn med friskolerne.

På bordet til forhandlingerne i Undervisningsministeriet er blandt andet muligheden for at skrue op for at foretage uanmeldte besøg på friskolerne, tjekke undervisningen og afholde samtaler med skoleledelse, lærere og bestyrelse. Desuden vil man sikre, at den tilsynsførende er uafhængig i forhold til skolens værdigrundlag.

Skærpet tilsyn

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som hører under Undervisningsministeriet, kan i særlige tilfælde iværksætte et skærpet tilsyn med undervisningen på en skole. Det sker, når der er begrundet tvivl om, hvorvidt skolens undervisning lever op til kravet om, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, eller hvorvidt skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Hvis der på baggrund af et skærpet tilsyn konkluderes, at skolens undervisning ikke lever op til kravene, kan en friskole miste sit økonomiske tilskud samt retten til at være en fri grundskole.

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

- Vi føler behov for at skrue lidt på skruerne på det skærpede tilsyn, så alle frie skoler lever op til reglerne, siger Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

- Der kommer løbende bekymrede henvendelser til os politikere om den måde, der bliver undervist på – blandt andet på nogle af de muslimske friskoler. Og det gør jo, at det er vigtigt, at vi går tingene igennem og sikrer, at det tilsyn, der foregår, også fungerer optimalt, siger hun.

Der er endnu ikke indgået en formel politisk aftale om at øge de skærpede tilsyn, men de øvrige partier i blå blok samt Socialdemokraterne støtter som udgangspunkt regeringens udspil.

DF: De siger bare det, vi gerne vil høre

Udspillet vil gælde alle friskoler i Danmark og ikke kun de muslimske. Men det er især med henblik på at øge det skærpede tilsyn med netop de muslimske friskoler, at man vil indføre de nye regler. Det siger Dansk Folkepartis skoleordfører, Alex Ahrendtsen.

- De muslimske friskoler siger alt det, som vi gerne vil høre udadtil – ligesom vi har set i TV2’s dokumentar om moskéerne – men indadtil siger de noget andet. Det vil vi gerne have hånd i hanke med. Der er også skoler, hvor der har været svindel og bedrag, og skoler hvor det faglige niveau ikke er i orden, siger Alex Ahrendtsen.

- Nogle skoler er også etnisk baserede, og på den måde opretholder de et parallelsamfund og bidrager ikke til integration. Det bliver vi nødt til at holde øje med, siger han.

De muslimske friskoler siger alt det, som vi gerne vil høre udadtil – ligesom vi har set i TV2’s dokumentar om moskéerne – men indadtil siger de noget andet.

alex ahrendtsen (df)

Er det ikke forkert at sammenligne radikale moskéer og muslimske friskoler?

- Ifølge Ahmed Akkari (tidligere imam, red.) er det én og samme slags. Der er gengangere i personalet, og det er det, vi gerne vil holde øje med, så vi ikke har samme problemer som med moskéerne på friskoleområdet, siger Alex Ahrendtsen.

- Når vi har fået de her redskaber på plads, vil det være sværere for de muslimske friskoler at glide under radaren. Nogle skoler vil opleve, at der bliver holdt meget øje med dem. Og det er også meningen, siger han.

Dansk Folkepartis skoleordfører, Alex Ahrendtsen. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

S: Fungerer som middelalderlige koranskoler

Socialdemokraterne finder det ligeledes nødvendigt at skrue op for de skærpede tilsyn med især de muslimske friskoler.

- De historier, vi har set de sidste dage fra muslimske moskéer, er helt uacceptable. Vi bliver nødt til at have bedre styr på dem. Det kan ikke være rimeligt, at vi giver offentlige støttekroner til noget, der fungerer som middelalderlige koranskoler, siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Men er der ikke forskel på moskéer og friskoler?

- Det håber jeg, men det er nødvendigt, at vi øger kontrollen. For det er skatteydernes penge.

Det kan ikke være rimeligt, at vi giver offentlige støttekroner til noget, der fungerer som middelalderlige koranskoler.

trine bramsen (s)

Trine Bramsen finder det især nødvendigt at indføre flere stikprøver og uanmeldte kontroller. De skal sikre, at de muslimske friskoler lever op til ”de danske værdier”.

- Vi skal huske, at der er tale om børn og unge, der har hele deres barndom på de skoler. Vi skal sørge for, at de ikke bliver indoktrinerede og prægede af et middelalderligt syn på køn og samfundet. Derfor er det nødvendigt at følge nøje med i, hvad de laver, og at de lever op til danske undervisningskrav, siger Trine Bramsen.

De politiske partier, som om kort tid ventes at indgå en egentlig aftale om at øge de skærpede tilsyn med landets friskoler, overvejer desuden muligheden for, at myndighederne kan placere en ekstern person i skolebestyrelsen, og om det skal være muligt at tale med en friskoles elever uden en lærer til stede.

Konservative: Vi skal også holde øje med de kristne

Det Konservative Folkeparti kalder de tilsyn, der føres med friskolerne i dag, for ”utilstrækkelige”.

- Det er ikke godt nok, forstået på den måde, at der er skoler, der ligner hinanden alt for meget, og som udøver tilsyn for hinanden og dermed kan dække over hinanden. Det skal vi have stoppet, siger politisk ordfører Mai Mercado (K).

- Vi ser blandt andet, at de muslimske friskoler fører tilsyn for hinanden. Der tror jeg, at der er brug for lidt mere spredning. Der skal langt mere uvildighed ind i de tilsyn, og så skal der være flere og ikke-anmeldte tilsyn, siger hun.

Selvom sigtet med at skrue op for de skærpede tilsyn ifølge Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i høj grad er at holde mere øje med de muslimske friskoler, så skal de skærpede tilsyn også anvendes på eksempelvis kristne friskoler, understreger Mai Mercado.

- Vi har set eksempler på kristne friskoler, hvor unge bliver frarådet homoseksualitet. Det synes jeg også er dybt forkert, siger hun.

LA: Kan i sidste ende koste dem tilskuddet

For Liberal Alliance er det især vigtigt, at man med den kommende aftale sikrer, at myndighederne især holder øje med, om friskolerne lever op til kravene om at drive skole med udgangspunkt i et demokratisk samfund.

- Det handler om grundsøjlerne i demokratiet. Det handler om frihedsrettigheder, at loven står over religiøse love, det handler om ligestilling, og at man har respekt for andre trosretninger. Det er sådan set grundsøjlerne i demokratiet, som man skal leve op til som skole, siger undervisningsordfører Merete Riisager (LA).

- Det regner jeg også med, at langt de fleste gør, men skulle der være nogle, som ikke gør det, så vil de miste deres tilskud, siger hun.

Opslået af DR Nyheder på 11. marts 2016