Bredt forlig på plads: Aftale sikrer 480 millioner til at bekæmpe skattesnyd

Skattekontrollen skal gøres mere digital og målrettes for at mindske snyd med skatter, moms og afgifter.

Skatteminister Karsten Lauritzen har netop præsenteret en ny, bred aftale, der sikrer 480 millioner ekstra til kontrol på skatteområdet. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

480 millioner ekstra skal give Skat flere digitale værktøjer og muskler i kampen mod skattesnyd og fusk med moms og afgifter.

Det er samtlige af Folketingets partier på nær Enhedslisten netop blevet enige om.

Midlerne skal blandt andet bruges til at styrke kontrollen med de små og mellemstore virksomheder, ligesom der skal være en bedre kontrol på momsområdet.

- Vi vil ikke finde os i, at organiserede kriminelle gentagne gange forsøger at svindle fælleskassen. Derfor sætter vi nu ind på flere områder med blandt andet nye, digitale redskaber i kontrolindsatsen. Vi tager dermed et skridt imod at gøre livet mere besværligt for svindlerne, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Aftalen vil ifølge Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, tilføre skatteområdet yderligere 135 årsværk over de næste fire år.

Tanken om en øget skattekontrol er ikke født i regeringskontorerne på Slotsholmen. I forsommeren blev regeringen af et flertal i Folketinget pålagt at indkalde til forhandlinger om flere ressourcer til Skats kontrolindsats.

Regeringen tilsluttede sig efterfølgende flertallets beslutningsforslag og præsenterede i august et udspil.

Det er det udspil, der nu er mundet ud i en bred aftale.

Mange fejl i virksomhederne

Initiativerne til at mindske fejl og snyd i skattebetalingen kommer efter, at opgørelser har vist, at cirka halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har fejl i skattebetalingen. Samtidig melder flere og flere virksomheder, at de har en oplevelse af, at det er blevet nemmere at snyde i skat uden at blive opdaget.

Den styrkede skattekontrol kommer blandt andet til at indebære, at skattevæsenet indenfor en årrække får mulighed for mere konkrete kontrolaktioner rettet mod regioner og brancher. Derudover indføres der digitale redskaber som eksempelvis digitale stopklodser, hvor snyd og fejl automatisk kan fanges, hvis oplysningerne på den digitale selvangivelse er forkert.

Et andet område, der styrkes, er virksomhedsregistreringen hos Erhvervsstyrelsen. Som DR Nyheder tidligere har kunnet fortælle, så bliver en markant andel af de nye iværksætterselskaber til én krone – såkaldte IVS’er – oprettet med det formål at unddrage sig moms eller skylde penge til det offentlige. Det skal den nye aftale sætter en stopper for.

Skal fange snydere når de opretter nye selskaber

Virksomhedsregistreringen, som ligger hos Erhvervsstyrelsen, skal være den første frontlinje – eller ”forsvarslinje”, som Skatteministeriet betegner det, i kampen mod snyd. Partierne bag aftalen er derfor enige om at investere i ny teknologi, som kan give Erhvervsstyrelsen nye digitale muligheder for at identificere dem, der forsøger at registrere virksomheder med svindel for øje.

Sidst, men ikke mindst, oprettes et nyt myndighedssamarbejde under navnet ’Nyt Operativt Kontrolsamarbejde’ (NOK). Det bliver forankret hos skattemyndighederne med deltagelse fra blandt andet Erhvervsstyrelsen, politiet og andre relevante myndigheder.

Det vil ifølge skatteministeren bidrage til, at myndighederne "får krogen i flere af de personer og grupper, som begår organiseret svindel med skatter, moms og afgifter".