Brev afslører Ole Sohns hyldest til DDR

Få uger inden DDR-regimets fald sendte SF's gruppeformand et rosende brev til den daværende DDR-leder Erich Honecker. Brevet strider mod tidligere forklaringer.

Både B.T og Morgenavisen Jyllands-Posten sår fredag alvorlig tvivl om de forklaringer, som SF's gruppeformand Ole Sohn er kommet med i forbindelse med sit forhold til det tidligere DDR-regime i Østtyskland.

B.T. skriver, at Ole Sohn - der i årene 1987-1991 var formand for Danmarks Kommunistiske Parti, DKP - helt op til Murens fald udtrykte begejstring for regimet i et brev til den daværende DDR-leder Erich Honecker.

Roser DDR i brev

I brevet, der findes i det tyske rigsarkiv, Das Bundesarchiv, i Berlin, fremhæver den dengang 35-årige Ole Sohn, at den østtyske socialisme er til "stor inspiration".

Sohn roser også DDR's evne til at afskaffe arbejdsløshed, bolignød og for at give garanti "for unges uddannelse, billige basisfornødenheder, dvs. sikringen af en række basale menneskerettigheder".

Samtidig takker han DDR for i 40 år at have "udgjort en afgørende faktor for fred, sikkerhed og afspænding i Europa".

Modstrider tidligere forklaringer

Brevet står i kontrast til, hvad Ole Sohn tidligere har sagt om begivenhederne i DDR i tiden omkring Murens fald.

I flere interviews siden kollapset i 1989 har Ole Sohn således taget afstand fra forholdene i Østtyskland og forklaret, at han i den kolde krigs sidste år intet havde tilovers for DDR-regimet.

Men også Jyllands-Posten sætter spørgsmålstegn ved Sohns senere udmeldinger. Avisen fortæller således, at Sohn seks dage efter Murens fald forsikrede DDR-regimet om, at "DKP står fuldt og helt bag" regimets beslutninger og vil modarbejde alle planer om en genforening.

DDR ambassadør refererer Sohn

Avisens oplysninger stammer fra et telegram, som DDR's ambassadør i København sendte til Østberlin efter murens fald.

Ambassadøren havde talt med Ole Sohn, som han også refererer for, at "udviklingen i Ungarn og Polen havde skabt dyb bestyrtelse og til en vis grad politisk forvirring i DKP"

"Et stærkt socialistisk DDR vil derfor have endnu større betydning for kommunistpartiets arbejde."