Brug af fyrværkeri begrænses til nytårsaften

Et enigt Folketing er parat til at begrænse salg og affyring af fyrværkeri. For private bliver det kun tilladt at affyre fyrværkeri fra 1. december til 5. januar.

Dette syn vil i fremtiden blive forbeholdt december.

Raketter, romerlys og heksehyl bliver forbeholdt nytårsaften. I fremtiden bliver det kun tilladt at affyre fyrværkeri fra 1. december til 5. januar.

Forslaget fra regeringen om at stramme fyrværkeriloven blev i dag førstebehandlet i Folketinget. Og regeringen får ingen problemer med at få forslaget vedtaget. Alle partier fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten støtter forslaget.

Ulykken i Seest er årsag til stramningerne

Det var ulykken på fyrværkerifabrikken i Seest ved Kolding for et år siden, der satte fokus på farligheden ved fyrværkeri. Undersøgelser har vist at 20 procent af ulykkerne med fyrværkeri sker fra februar til november.

Desuden bliver dyrene skræmt af støjen og miljøet belastet af kemikalierne.

- Det er regeringens forventning, at lovforslaget vil højne sikkerheden generelt og mindske generne for mennesker og dyr, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

I dag må man købe og affyre fyrværkeri året rundt. Når lovforslaget bliver vedtaget, vil det også være forbudt at sælge fyrværkeri til private uden for perioden fra første december til femte januar.

Endnu kortere periode ønskes

Flere partier ser gerne at perioden, hvor man må sælge og affyre fyrværkeri, bliver endnu kortere. I flere lande omkring Danmark er det for eksempel kun tilladt at sælge fyrværkeri mellem jul og nytår.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil en kort salgsperiode give en forhøjet risiko for ulykker, da der skal sælges meget store mængder fyrværkeri på kort tid.

Lovforslaget er en del af en større plan for at begrænse generne ved fyrværkeri. Blandt andet vil der blive gjort en ekstra indsats for at begrænse illegalt fyrværkeri, der er skyld i adskillige alvorlige ulykker hvert år.

Store bøder

Regeringen lægger også op til, at bøderne for at overtræde loven bliver så store, at det får en præventiv effekt.

Det vil også i fremtiden være muligt at fejre sin runde fødselsdag om sommeren med et festfyrværkeri. Men det kræver at en professionel fyrværker står for fyrværkeriet.

Facebook
Twitter