Carsten Koch-udvalget fremlægger 39 anbefalinger

Ekspertgruppen med Carsten Koch som formand har fremlagt sine anbefalinger til en ny indsats overfor de ledige på dagpenge.

Carsten Koch-udvalget blev nedsat for godt et år siden for at komme med anbefalinger til forårets bekskæftigelsesreform, og det er altså de anbefalinger, udvalget nu fremlægger. (Foto: Søren Bidstrup © Scanpix)

39 konkrete anbefalinger til den kommende beskæftigelsesreform.

Det er resultatet af Carsten Koch-udvalgets arbejde med at finkæmme den danske beskæftigelsesindsats.

- Vi afslutter i dag et stort og spændende arbejde med at udrede hele beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, siger formanden for beskæftigelsesudvalget, Carsten Koch.

Efter et års arbejde lægger ekspertgruppens rapport op til med egne ord 'en tidligere og mere individuel indsats overfor de ledige på dagpenge sam en bedre udnyttelse af ressourcerne'.

- Vi viser, at det er muligt at give ledige mere effektive og meningsfulde tilbud og samtidig øge den strukturelle beskæftigelse ved at omprioritere midlerne og målrette indsatsen til ledige, der har størst behov for hjælp, siger Carsten Koch.

Bygger på tidlig og individuel tilgang

Carsten Koch forklarer, at arbejdsgruppens udgangspunkt er en beskæftigelsesreform, der gør op med standardkurser, gentagen aktivering og dobbeltindsats i jobcentre og a-kasser.

- Vi anbefaler en ny arbejdsmarkedsindsats, der bygger på en tidlig og individuel tilgang, hvor den enkelte ledige får større ansvar og et mere intensivt jobsøgningsforløb med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning i starten af ledighedsperioden, siger Carsten Koch.

De 39 konkrete anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats vil ifølge ekspertgruppen medvirke til at:

1. Ledige kommer hurtigere i varig beskæftigelse – enten gennem tidlig og intensiv jobsøgning til dem, der alene har behov for at blive understøttet i deres egen indsats for at finde et job, eller gennem målrettet opkvalificering til dem, hvis kompetencer ikke står mål med nutidens arbejdsmarked.

2. Den enkelte ledige oplever en meningsfuld indsats, der er tilpasset hans eller hendes behov, men hvor større frihedsgrader og flere valgmuligheder også bliver ledsaget af øgede krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge bredt, intensivt og realistisk.

3. Både ledige og virksomheder oplever, at hjælpen er målrettet det arbejdsmarked, som ledige skal hjælpes tilbage på, og hvor jobcentrene har de rette forudsætninger for at finde egnede stillinger til de ledige.

Øge beskæftigelse med 3.5000 personer

Anbefalingerne holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme, hvor der årligt bruges ca. 2,3 mia. kr. til den aktive indsats for ledige på dagpenge.

Det skønnes, at den samlede pakke på sigt vil kunne øge den strukturelle beskæftigelse med 3.500 personer, hvilket svarer til, at den offentlige saldo styrkes med knap 1 mia. kr.

I rapporten har ekspertgruppen set på indsatsen for forsikrede ledige og behovet for en tidlig, aktiv og mere effektiv indsats i lyset af den toårige dagpengeperiode.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk